Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKRĘTOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Mleczanoglukonian wapnia - często stosowana sól wapnia.
Tytuł angielski: Calcium lactogluconate - often used calcium salt.
Autorzy: Skrętowicz Kamila, Skrętowicz Jadwiga
Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.67-71, bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,851

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Calcium lactogluconate is one of most spread orally used calcium salt. Calcium plays an important role in electrolite balance and function of many regulation mechanisms. In our paper we present the pharmacodynamics and pharmacokinetics of calcium lactogluconate.


  2/2

  Tytuł oryginału: Węzłowe kwestie społeczne polskiej wsi na progu nowego tysiąclecia.
  Tytuł angielski: Key social issues in Polish rural areas on the verge of the New Millennium. P. 1.
  Autorzy: Skrętowicz Biruta, Gorczyca Rafał
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.9-17, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku forsownej industrializacji dokonującej się w Polsce po II wojnie światowej aż do końca lat 60. ub. w. nastąpiło znaczne przesunięcie ludności ze wsi do miast. Niedoinwestowanie infrastruktury miejskiej powstrzymało jednak proces migracji. W kolejnym dwudziestoleciu urbanizacja postępowała w tempie umiarkowanym, zaś w okresie transformacji ustrojowej (lata 90.) udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności naszego kraju niemal się nie zmieniał oscylując wokół wartości 38 proc. Nastąpiło wyraźne zahamowanie odpływu ludności ze wsi do miast. Charakterystyczną cechą stosunków ludnościowych całego powojennego okresu w naszym kraju było i pozostaje nadal zjawisko zwane falowaniem wyżów i niżów demograficznych. Od 1995 roku wzrasta liczba osób w wieku produkcyjnym (spodziewany jest dwumilionowy ich przyrost w ciągu 10 lat), wzrasta również liczba osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Nastąpiła zmiana relacji między liczbą ludności pracującej i niepracującej, bezprecedensowy wzrost liczby i udziału ludności posiadającej niezarobkopwe źródła utrzymania. Szacunki, według których udział pracujących w rolnictwie w naszym kraju wynosi 25 - 27 proc., są oparte na błędnych założeniach. Prawidłowe szacunki uwzględniające wyłącznie gospodarstwa rolne produkujące na rynek wskazują na wartość około 16 proc. Analiza zmian struktury agrarnej ukazuje istnienie dwóch tendencji: wzrost udziału gospodarstw najmniejszych i największych (a zatem tendencjom do koncentracji towarzyszyły równoległe tendencje do rozdrabniania). Przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji warunki...

  stosując format: