Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOWRONEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Brachyterapia nowotworów motodą Pulsed Dose Rate - opis metody oraz przegląd wskazań do leczenia.
Tytuł angielski: Pulsed Dose Rate Brachytherapy - method description and review of clinical applications.
Autorzy: Skowronek Janusz, Piotrowski Tomasz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.31-36, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Brachyterapia metodą Pulsed Dose Rate (PDR) jest nową metodą leczenia umożliwiającą skojarzenie korzystnych fizycznych właściwości metody HDR (optymalizacja rozkładu izodoz, ochrona radioterapeutyczna) z radiobiologicznymi cechami metody LDR. Podstawową cechą tej metody jest zastosowanie źródła o wyższej aktywności niż w przypadku brachyterapii LDR oraz podawanie dawki w postaci serii krótkich (10 do 30 minut) impulsów co godzinę. Dawka całkowita oraz czas leczenia nie odbiegają od stosowanych w leczeniu LDR. Nowoczesny system ładowania źródeł ("afterloading") ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjmyn zakładaniem oddzielnych źródeł do cewników, igieł, prowadnic. Rozkład izodoz może być starannie zaplanowany przy pomocy komputerowych systemów planowania leczenia. Automatyczne ładowanie i wycofywanie źródła w okresie przerw pomiędzy impulsami zwiększa ochronę przed napromieniowaniem dla personelu i odwiedzających chorego. Ponadto unika się przygotowywania źródeł przez personel. W pracy opartej na dostępnych publikacjach omówiono cechy brachyterapii PDR, zasady jej stosowania, różnice w stosunku do innych metod brachyterapeutycznych oraz nieliczne, jak dotąd, wyniki leczenia tą metodą.

  Streszczenie angielskie: Pulsed Dose Rate (PDR) treatment is a new brachytherapy modality that combines physical adventagaes of high-dose-rate (HDR) brachytherapy (isodose optimization, radiation safety) with the radiobiological advantages of low-dose-rate (LDR) brachytherapy. Pulsed brachytherapy consists of using a stronger radiation source than for LDR brachytherapy and is given in a series of short exposures of 10 to 30 minute intervals in every hour to approximately the same total dose overall as with the LDR. Modern afterloading equipment offers some advantages over interstitial or intracavitary isertion of separate needles, tubes, seeds or wires. Isodose volumes in tissue can be created flexibly by a combination of careful placement of the catheter and adjustment of the dwell times of the computerized stepping source. Automatic removal of the radiation sources into a shielded safe eliminates radiation exposure to staff and visitors. Radiation exposure is also eliminated to the staff who formerly loaded and unloaded a multiplicity of radioactive sources into the catheters, ovoids, tubes etc. This retrospective study based on summarized clinical investigation analyses evaluates the feasibility, differences between methods of brachytherapy and preliminary oncologic results of PDR brachytherapy.


  2/7

  Tytuł oryginału: Rola radioterapii w leczeniu izolowanych chłoniaków kości - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Radiotherapy in treatment of isolated lymphoma of bones - a cases report.
  Autorzy: Skowronek Janusz, O'Shea Agnieszka
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.105-107, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Podstawową metodą leczenia chłoniaków jest chemioterapia. Radioterapia jest czasami stosowana w leczeniu chłoniaków o niskim stopniu złośliwości, w guzach zlokalizowanych lub w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie konsolidujące. Chłoniaki umiejscowione w kościach mogą być jedynym umiejscowieniem lub jednym z możliwych umiejscowień uogólnionej choroby. Ze względu na niewielką liczbę opisanych przypadków brak jest standardów leczenia. W pracy przedstawiono wyniki leczenia napromienianiem izolowanych chłoniaków o umiejscowieniu w układzie kostnym. Materiał i metody. W latach 1993-1999 w Wielkopolskim Centrum Onkologii zastosowano radioterapię u 11 chorych (8 mężczyzn, 3 kobiet) na izolowanego chłoniaka kości. Wiek pacjentów wynosił 19-72 lat. Najczęściej chłoniak był umiejscowiony w kręgosłupie i kości krzyżowej (7 chorych), ponadto w kości udowej, biodrowej, ramiennej i łopatce. W 10 przypadkach napromienianie chłoniaka kości połączono z zastosowaniem chemioterapii, w 5 przypadkach z usunięciem chirurgicznym guza umiejscowionego w kręgosłupie. Wyniki. Leczeniem uzyskano całkowitą remisję potwierdzoną badaniami radiologicznymi u 3 chorych, u 6 chorych częściową, u 2 chorych - brak remisji. Ponad 5 lat żyje 3 chorych, 4 pacjentów, u których obserwuje się nawrót choroby w postaci nowych ognisk chłoniaka jest skutecznie leczonych cytostatykami. Wnioski. 1) Radioterapia izolowanych chłoniaków kości jest leczeniem efektywnym. Radioterapia w dawkach stosowanych w ...

  Streszczenie angielskie: Purpose: Chemotherapy is a treatment of choice in a group of lymphomas. Radiotherapy is used in selected cases in treatment of isolated low malignant lymphomas and as a consolidating treatment. Location in bones can be a symptom of disseminated disease or an isolated single location. Due to small group of described cases there are no treatment standards. Because of histological type radiotherapy are often connected successfully with chemotherapy. In this paper we present our results of treatment of isolated lymphoma of bones. Maerial and methods: Eleven patients with isolated lymphoma of bones underwent radiotherapy between 1993 and 1999 in Greatpoland Cancer Center. There were 8 men and 3 women in age between 19 and 72 years. Most frequent location of lymphoma was vertebral column with sacral bone (7 patients) and in single cases: femoral bone, pelvic bone, humeral bone and scapula. In 10 cases radiotherapy was connected with chemotherapy, in 5 cases with surgical removal of lesions located in vertebral column. Total dose reached 20 to 48 Gy, respectively, most frequent 40 Gy (in 5 patients), fraction dose ranged from 1,8 Gy to 5 Gy. External beam radiotherapy was performed using gamma-ray irradiation (Co-60 unit, Theratron) or using 6 MV photons. Clinical target volume included tumor or tumor site with adjacent area, most frequent 2-3 cm. Achieved remission was compared with histological type, tumor location and method of treatment. Results: Complete remission (CR) ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Rak sromu u chorych leczonych w przeszłości na raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Second vulvar cancer after treatment for cervical cancer.
  Autorzy: Skowronek Janusz, Roszak Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.698-703, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój drugiego nowotworu jest coraz częściej przedmiotem badań ze względu na wzrastającą liczbę chorych wyleczonych z pierwotnego nowotworu. 10 chorych z grupy 180 chorych leczonych w latach 1965-1993 z powodu raka sromu było w przeszłości leczonych z powodu raka szyjki macicy. 5 lat od wykrycia raka przeżyło 6/10 chorych (60,0 proc.), w tym 5-ciu bezobjawowo (50,0 proc.). Omówiono dane kliniczne oraz wyniki leczenia chorych na raka sromu, u których w przeszłości stosowano radioterapię z powodu nieoperacyjnego raka szyjki macicy. Analizie poddano zagadnienie wpływu poprzednio stosowanego leczenia na rozwój i zaawansowanie raka sromu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of this study was to evaluate the incidence of subsequent vulvar cancer in a group treated previously for cervical cancer. Material an dmethods: Between 1965 and 1993 180 patients with vulvar cancer were treated in Greatpoland Cancer Center. 10 of them were irradiated earlier for inoperable cervical cancer. Median age of patients with second cancer was 61,2 years old, ranging from 52 to 77 years. Period between occurenge of both tumors ranged from 4 months to 36 years (median - 14 years and 4 month). Results: 5 - year survival rate was 60,0 p.c. (6/10), 5 of the patients survived this period without symptoms, one was treated successfully surgically. Length of time passed between first and second cancer seems to have no influence one the survival rate, other correlations not being found. Conclusions: 1. Second vulvar cancer can develope at different times after recognizing of the first. Long-term careful clinical controling of groups of paatients treated for cervical cancer is necessary. 2. In 6 cases (60,0 p.c.) patients were treated successfully by surgery.


  4/7

  Tytuł oryginału: Hair transplantation for the treatment of post-irradiation alopecia.
  Tytuł polski: Przeszczep włosów w leczeniu łysienia po napromienianiu.
  Autorzy: Kolasiński Jerzy, Kolenda Małgorzata, Skowronek Janusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.502-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Leczenie chorób nowotworowych w obrębie głowy i szyi, a także leczenie białaczek wymaga często radioterapii. Konsekwencją takiego postępowania jest wielokrotnie trwałe łysienie obszarów skóry owłosionej głowy, podanej ekspozycji na promieniowanie. Materiał i metody. Jednym ze skutecznych sposobów leczenia łysienia poradiacyjnego jest przeszczep włosów. W okresie 18 lat leczono w Hair Clinic Poznań 42 pacjentów z powodu łysienia popromiennego. Ze względu na zmiany w obrębie skóry okolicy biorczej i dawczej zastosowano szereg modyfikacji korekcji łysienia. Wyniki. Zastosowane leczenie pozwoliło na uzyskanie satysfakcjonujących efektów kosmetycznych bez ryzyka wystąpienia powikłań. Dyskusja. Włosy pobrane w okolicy potylicznej głowy, nie podlegają łysieniu, a przeniesione w okolic łysiejące zachowują swoje właściwości i pozwalają uzyskać odrost włosów. Przeszczep włosów jest zwykle stosowany w korekcjach łysienia androgenowego u mężczyzn i kobiet, jak również w leczeniu łysienia po urazach i radioterapii. Odrost włosów u pacjentów po radioterapii następuje później niż u pacjentów z łysieniem androgenowym. Jest to spowodowane gorszym ukrwieniem okolicy biorczej. Podsumowanie. Autogenny przeszczep mieszków włosowych jest leczeniem z wyboru w korekcji łysienia popromiennego, a uzyskanie dobrego efektu kosmetycznego znacznie poprawia komfort życia pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Treatment of head and neck tumours and of leukaemia often necessitates radiotherapy. However, permanent alopecia in the scalp exposed to irradiation is a common problem. Material and methods. One of the effective methods of treatment of post-irradiation alopecia is hair transplantation. Over a period of 18 years 42 patients were treated at the Hair Clinic Poznań for post-irradiation alopecia. Dut to the presence of numerous lesions in the donor and recipient scalp areas many modifications were introduced into alopecia correection. Results. The treatment assured good cosmetic effects, free of te risk of complications. Discussion. Scalps from occipital areas do not go bald when transferred to scalp areas afected by balding. On the contrary - they retain original properties, thus resulting in hair re-growth. Hair follicle transplantation is usually applied for the correction of androgenic alopecia in men and women although it may also be applied in post-trauma and post-irradiation alopecia treatment. Hair regrowth in radiotherapy patients occurs later than in androgenic alopecia patients. This phenomenon is caused by blood supply deficits in the recipient area. Summary. Autogenic hair follicle transplantation is a treatment of choice in the correction of post-irradiation alopecia, while the good cosmemtic efects considearably improve the patients' quality of life.


  5/7

  Tytuł oryginału: Brachytherapy in an advanced stage of pancreatic cancer - a case report.
  Tytuł polski: Brachyterapia w zaawansowanym raku trzustki - opis przypadku.
  Autorzy: Kycler Witold, Teresiak Marek, Skowronek Janusz, Łaski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.506-508, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak trzustki rozpoznawany jest zwykle w późnych stopniach zaawansowania klinicznego. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwości zastosowania radykalnego leczenia chirurgicznego. Aktualne coraz częściej stosuje się brachyterpię HDR jako leczenie palaitywne w zaawansowanych rakach trzustki. Leczenie neoadjuwantowe oparte na brachyterapii HDR stwarza w niektórych przypadkach możliwość zahamowania wzrostu guza i zmniejszenia miejscowego zaawansowania. Przedstawiamy opis leczenia pacjenta z miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki, u którego zastosowano brachyterapię HDR.

  Streszczenie angielskie: Treatment options for pancreatic cancer remain limited due to the large proportion of patients presenting with advanced disease at the time of diagnosis. Literature reports emphasize the advantages arising from palliative treatment using HDR brachytherapy. The promising results have provided encouragement for extendign the application of this method. Neoadjuvant therapy may stop tumor growth or induce regression of local tumor advancement. We present a case of a patient with locally advanced pancreatic cancer treataed with interstitial brachytherapy at the Greatpoland Center Centre in Poznań.


  6/7

  Tytuł oryginału: High dose rate endobronchial brachytherapy in the management of advanced lung cancer - comparison of different doses - preliminary assessment.
  Autorzy: Skowronek Janusz, Adamska Krystyna, Zwierzchowski Grzegorz, Piotrowski Tomasz, Cofta Szczepan, Świerkocki Krzysztof, Piorunek Tomasz, Młynarczyk Witold
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (3) s.109-115, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Konferencja pt. Postępy w radioterapii - diagnoza, planowanie leczenia, rokowanie Poznań 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Brachytherapy is one of the most efficient methods of overcoming endobronchial obstruction in palliative treatment of lung cancer. In single cases, brachytherapy is performed as radical treatment, however in most of cases, due to advanced clinical stage it has a paliative aim. In the absence of clear consensus regarding the value of doses used in brachytherapy different fraction doses are used in clinical treatment. The aim of this work is to compare results of palliative high dose rate brachtherapy using various treatment protocols with the view to analysing differences in survival and diminishing breathing difficulties. Material and methods: Between May 1999 and February 2000 at the Greatpoland Cancer Center, 69 patients with advanced lung cancer were treated by high dose rate brachytherapy. They were disqualified from radical treatment due to advanced clinical stage. The age of the patients ranged from 39 to 76 years (average 53.2 years). Fofty-one patients received a total dose of 22.5 Gy in 3 fractions once a week, 18 patients received one single fraction of 10 Gy. All the patients were divided into two groups according to their clinical stage and the Karnofsky score - those with the Karnofsky score lower than 50 were qualified for a single fraction treatment. They were under clinical and endobronchial observation as regards survival rates, local remission and subsiding dyspnoea, breathing, cough and haemoptysis in the first, third, sixth and twelveth month of observation. Results: Four weeks after the end of treatment subjective improvement (subsidence of all symptoms)...


  7/7

  Tytuł oryginału: Metody sztucznej inteligencji zapewniające redukcję rozmiarów eksperymentu w medycynie.
  Tytuł angielski: Methods of artificial intelligence reducing number of measurements demanded by experiment in medical area.
  Autorzy: Dwornicka Renata, Skowronek Andrzej, Kasza Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.25-27, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Artykuł prezentuje nową koncepcję tzw. drugiej generacji planu eksperymentu bazującą na zastosowaniu metod sztucznej inteligencji. Konkretnie są to tzw. inteligentne plany eksperymentu uwzględniające wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. Powstają one w obszarze techniki z inicjatywy prof. Z. Polańskiego - jednak dopiero prof. S. Mazurkiewicz zwrócił uwagę na ich aspekty humanitarne. Jedną z cech inteligentnego planu eksperymentu jest możliwość redukowania liczby pomiarów wymaganych przez eksperyment, jednak bez znacznej utraty pozyskiwanych informacji. W technice przynosi to korzyści przede wszystkim ekonomiczne, jednak w eksperymencie medycznym, gdzie każdy pomiar może niestety stanowić nieuchronne cierpienie a nawet śmierć zwierzęcia, redukcja pomiarów ma szczególne i słuszne znaczenie.

  Streszczenie angielskie: The article presents a new idea of the 2-nd generation of experimental designs based onthe application of the artificial intelligence methods. It is known as an intelligent experiment design with a view towards the use of artificial Neural Networks. The technical areas ofthis were devised due to the initiative of Z. Polański, while a certain S. Mazurkiewicz focued attention on the humanitarian aspects ofteh project. One ofthe qualities of smart experiment planning is the possibility of reducing the number of measurements demanded by an experiment, yet without significant loss of information gain. This brings economical advantages in the technical area, but in medical experiments, where each measurement can bring about suffering or even death for an animal, reduction of measurement number is very important.

  stosując format: