Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOWROŃSKA-JÓŹWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Osteoporoza - metody zapobiegania i leczenia.
Tytuł angielski: Osteoporosis - methods of prophylaxis and treatment.
Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Sewerynek Ewa, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.552-557, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,015

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, mającej charakter przeglądowy, zostały przedstawione podstawowe zasady zapobiegania i leczenia osteoporozy. Omówiono także epidemiologię, czynniki ryzyka złamań i przyczyny osteoporozy wtórnej.

  Streszczenie angielskie: In the present review paper, the general rules of treatment and prophylaxis for osteoporosis were described. The epidemiology, risk factors of fractures, reasons of secondary osteoporosis were also discussed.


  2/3

  Tytuł oryginału: Tężyczka - problem wciąż aktualny.
  Tytuł angielski: Tetany - a problem still on time.
  Autorzy: Drożdż Małgorzata, Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.564-568, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono definicję tężyczki, omówiono jej zasadnicze przyczyny, obejmujące hipokalcemię i inne zaburzenia elektrolitowe (hipomagnezemia, hipokaliemia) i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (alkaloza). Przedstawiono również zagadnienie tężyczki jako powikłania zabiegów operacyjnych (tyreoidektomii, paratyreoidektomii).

  Streszczenie angielskie: In this paper, the definition of tetany, the main causes of tetany, including hypocalcemia and other electrolyte disturbances (hypomagnesemia, hypokalemia) acid/base balance disturbances (alkalosis), as well as the problem of tetany following susrgery (thyroidectomy, parathyroidectomy) have been described.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ IGF-I oraz IGFBP-3 na gęstość mineralną kości u kobiet z przewlekłymi chorobami wątroby.
  Tytuł angielski: Effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density in women with chronic liver diseases.
  Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Białkowska Jolanta, Jabłkowski Maciej, Lewiński Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.35-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The progressing decrease of IGF-I concentration in serum may be one of the factors, particpating in the pathogenesis of osteoporosis. IGFBP-3 is a IGF-I-binding protein, standing for a metabolic reservoire of IGF-I and prolonging the half-life time of the latter. In the course of chronic liver diseases, protein synthesis is suppressed. The goal of the study was to assess the effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density (BMD) in premenopausal women with chronic liver diseases. Results: The mean concentration of IGF-I in the studied group was 185.3 (8.8 ng/mL, manifesting a positive correlation with BMD (r=0.5, p 0.05). The mean concentration of IGFBP-3 was 2161 (14.1 ng/mL, correlating with BMD (r = 0.52, p 0.04). In seven (7) patietns (43.8 p.c.), BMD was decreased and the concentrations of IGF-I and IGFBP-3 were significantly lower (p 0.05). Conclusion: Our observations indicate that patietns with chronic liver diseases are at particular risk of secondary osteoporosis, the decreased concentrations of IGF-I and IGFBP-3 being probably involved in this process.

  stosując format: