Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOWROŃSKA-GARDAS
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,447

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/2

  Tytuł oryginału: The evaluation of results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma.
  Tytuł polski: Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu.
  Autorzy: Skowrońska-Gardas Anna, Pędziwiatr Katarzyna, Chojnacka Marzanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.389-393, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu. Materiał i metody. W latach 1980-2000 w I Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono 34 dzieci z rozpoznaniem mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu, w wieku 1-15 lat (mediana 7). Wszystkie dzieci z wyjątkiem 2 otrzymały wstępną chemitoerapię, u 3 zastosowano okaleczający zabieg chirurgiczny (egzenterację). Sześcioro dzieci napromieniano z powodu nawrotu po chemioterapii. U wszystkich dzieci zastosowano chemioterapię megavoltową, za pomocą promieniowania z Co-60 lub akcelatora liniowego. U połowy pacjentów zastosowano indywidualne osłony soczewki i aparatu łzowego. Pięcioro dzieci, leczonych w latach 1996-2000, napromieniano z zastosowaniem technik konformalnych. W celu uzyskania informacji o późnych powikłaniach rozesłano kwestionariusz, z pytaniami dotyczącymi stanu leczonego oka oraz struktur oczodołu i wyglądu twarzy. Wyniki. Trzydziestu jeden pacjentów (91 proc.) żyje, od 24 do 264 miesięcy (mediana 138), po zakończeniu radioterapii i 28 (82 proc.) bez objawów nawrotu. U sześciorga dzieci, napromienianych z powodu wznowy, przeżycie całkowite i bez nawrotu wynosiło odpowiednio 80 proc. i 60 proc. U 33 proc. pacjentów stwierdzono uszkodzenie aparatu łzowego, u 29 proc. zaćmę, i u 20 proc. wpadnięcie gałki ocznej. Retinopatia wystąpiła u 2 dzieci, jaskra u 2, u 3 znaczna asymetria twarzy. W jednym przypadku wykonano enukleację ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To analyse treatment results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma. Material and methods. Between the years 1980 and 2000 34 children (median age 7 yrs. range: 1-15) with orbital RMS, were treated in the 1st Department of the MCCMCC in Warsaw. All but two of the patients received induction chemotherapy; 3 children were treated after ablative surgery (exentertaion); 6 children were irradiated due to recurrence after chemotherapy. All the children were treated with megavoltage radiotherapy from a Co-60 unit or linear accelerator. We applied individual lens and lacrimal apparatus shielding in 16 patients. Five children, treated between 1996-2000, received conformal radiotherapy, with CT and 3-D treatment planning system. To obtain inforamtion about late side effects, we developed a questionnaire, including questions about the status of the affected eye, appearance of the orbit and facial structures. Results. Thirty one patients (91 p.c.) are still living (between 24 and 264 months - median 138 mos) after completion of radiotherapy and 28 (82 p.c.) with no recurrence. In six patients treated due to recurrent tumour OS and DFS was 80 p.c. and 60 p.c., respectively. Late complications were evaluated in 24 patients. We observed lacrimal duct stenosis in 33 p.c., cataract in 29 p.c., enophtalmos in 20 p.c. of patietns. Retinopathy developed in 2 children, glaucoma in 2 pts, and facial asymmetry in 3 pts. In one case ...

  stosując format: