Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOPIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena aktywności enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) oraz aktywności angiogennej surowic chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł angielski: Angiogenic activity and angiotensin-converting enzyme (ACE) levels in sera of lung cancer patients.
Autorzy: Rogala Ewa, Skopińska-Różewska Ewa, Załęska Jolanta, Borowska Adamina, Demkow Urszula, Skopiński Piotr, Dziedzic Dariusz, Langfort Renata, Orłowski Tadeusz
Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.139-142, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,469

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Proces angiogenezy jest sciśle związany z rozwojem guzów nowotworowych i tworzeniem przerzutów. Jednym z czynników regulujących neowaskularyzację jest enzym konwertujący angiotensynę - ACE (angiotensin-converting enzyme). Liczne badania wykazują znacznie niższą aktywnosć ACE w surowicach pacjentów chorych na raka płuca i podkreślają negatywne znaczenie prognostyczne tego faktu. Cel pracy: Ocena aktywności angiogennej surowic 22 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca pobranych przed zabiegiem operacyjnego usunięcia guza i 22 surowic uzyskanych od zdrowych dawców, zbadanie wpływu tych surowic na angiogenezę indukowaną jednojądrowymi komórkami krwi obowodowej zdrowych ludzi (MNC) oraz poszukiwanie zależności pomiędzy aktywnością aniogenną surowic a aktywnością ACE. Materiał i metody: W badaniach zastosowano test skórnej angiognezy indukowanej u myszy oraz metodę spektrofotometryczną do oznaczenia aktywności ACE w badanych surowicach. Wyniki: Wykazano istotnie niższą aktywnośc angiogenną surowic pochodzących od pacjentów z oboma typami raka płuca w porównaniu do grupy kontrolnej, a także znaczne obniżenie w badnych grupach aktywności ACE. Stwierdzono ponadto istnienie ujemnej korelacji pomiędzy aktywnością ACE i aktywnością angiotenną surowic chorych na raka płuca. Wnioski: Zdolność do indukowania angiogenzy przez leukocyty jednojądrowe zdrowych dawców zmniejszała się pod wpływem surowic chorych na raka płuca.


  2/4

  Tytuł oryginału: Choroby mitochondrialne i ich udział w patologii narządu wzroku.
  Tytuł angielski: Mitochondrial diseases and their participation in various eyes pathologies.
  Autorzy: Hevelke Agata, Skopiński Piotr
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.22-29, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The article presents the anatomy, biogenesis and principles of mitochondrial genetics. It also describes etiology of "mitochondrial diseases" consideration of eye syndromes.


  3/4

  Tytuł oryginału: Udział komórek zwojowych w regulacji cyklu dobowego.
  Tytuł angielski: Ganglion cells participation in circadian rhytms regulation.
  Autorzy: Hevelke Agata, Skopiński Piotr
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.56-59, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Light synchronizes mammalian circadian rhythms by modulating retinal input to the central pacemaker located in the hypothalamus. Such photic entrainment requires neither rods nor cones - the only known retinal photoreceptors. A subpopulation of retinal ganglion cells connecting with suprachiasmaticus nucleus of the hypothalamus can be photosensitive. A novel opsion - based photopigment - melanopsin can be responsible for these effect.


  4/4

  Tytuł oryginału: Działanie immunotropowe destylatu borowiny limanu z dodatkiem kwasu cynamonowego i kumaryny (FIBS).
  Tytuł angielski: Immunotropic activity of coastal salt lake mud distillate mixed with cinnamic acid and coumarin (FIBS).
  Autorzy: Skopiński Piotr, Sawicka Teresa, Drozd Janina, Prosińska Joanna, Białas-Chromiec Beata, Różewska-Skopińska Ewa
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.71-74, 76, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: FIBS an aqueous solution of biogenic stimulators, elaborated in 1948 year by prof. V.P.Filatov team, was successfully employed in medical practice, especially in ophthalmology. The aim of the present study was to evaluate, on mice experimental model, the effect of FIBS on some parameters of cellular and humoral immunity and on the inflammatory angiogenesis induced in conjunctiva by TRITON. We observed stimulation of cellular and humoral immune response in mice treated with FIBS, both after oral and subcutaneous administration, and suppression of inflammatory angiogenic response to TRITON. Conclusion: FIBS treatment may be valuable in diseases of inflammatory origin and in the states of impairment of immune response.

  stosując format: