Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOLIMOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Dynamika zmian parametrów równowagi u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.
Tytuł angielski: The dynamics of stability control parameters in patients with coxarthrosis.
Autorzy: Giemza Czesław, Skolimowski Tadeusz, Ostrowska Bożena, Bleć Ewa
Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.36-40, tab., bibliogr. 9 poz. - Tekst równol. w języku ang.
Sygnatura GBL: 313,222

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założono, że zmiany spowodowane procesem zwyrodnieniowym w obrębie stawu biodrowego wpływają w znaczący sposób na utrzymywanie równowagi ludzi dotkniętych tą dolegliwością. Celem pracy jest określenie sposobu utrzymywania równowagi ciała w warunkach statycznych i dynamicznych ludzi dotkniętych zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych oraz sprawdzenie, jak wymiana uszkodzonego stawu wpływa na równowagę. W tym celu przebadano 84 osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawach biodrowych i 40 osób zdrowych. Do oceny równowagi wykorzystano stabilograf tensonmetryczny, na którym rejestrowano przemieszczenie punktu przyłożenia wypadkowej siły reakcji nacisku stęp na podłoże.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ masażu w formie wibracji na czynność manualną kończyny górnej u pacjenta po udarze mózgu.
  Tytuł angielski: The influence of vibratory massage on upper limbs' manual function.
  Autorzy: Pusiarski Sebastian, Skolimowski Tadeusz
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (1) s.41-49, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w języku ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów po udarze mózgu uwzględniamy bardzo ważne następstwo tej jednostki chorobowej, jakim jest wzmożone napięcie mięśniowe. Mechanizm spastyczności opiera się na wzroście impulsacji dynamicznej z motoneuronów gamma rdzenia, docierającej do wrzecion mięśniowych. Wzmożone napięcie kończyny górnej i całej jej obręczy może stanowić poważny problem w postępowaniu fizjoterapeutycznym pacjenta po przebytym incydencie mózgowo-naczyniowym. Mięśnie stabilizujące łopatkę ograniczają jej ruchomość, a tym samym upośledzają funkcję całej kończyny górnej. Celem pracy jest próba uzyskania odpowiedzi na pytania: czy masaż w formie wibracji wykonywany na stabilizatorach łopatki wpływa na funkcję kończyny górnej i czy może on stanowić element usprawniania fizjoterapeutycznego pacjentów po udarze mózgu. Badaniem objęto 55 pacjentów, którzy poddawani byli sprężystemu odkształcaniu tkanek w formie wibracji w miejscu przyczepu stabilizatorów łopatki. W celu oceny sprawności kończyny górnej wszyscy pacjenci wykonywali zmodyfikowany test Meilego. Test wykonywany był przed pierwszym zabiegiem masażu, po 5 i po 10. Badanie wykazało, że sprężyste odkształcanie w formie wibracji stosowane na stabilizatorach łopatki wpływa na poprawę funkcji manualnej kończyny górnej.

  stosując format: