Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOLIMOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
Tytuł angielski: Seleted inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
Autorzy: Kubik Leszek, Gajewski Marek, Stankiewicz Wanda, Płocharski Adam, Skolimowska Barbara, Karpiński Marek, Dąbrowski Marek, Szmigielski Stanisław, Kosior Jarosław, Pęcak Remigiusz
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.32-35, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych wskaźników zapalenia u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową w porównaniu z grupą chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Zbadano 61 chorych (wiek 37-79 lat). Wyróżniono trzy grupy: grupa I - 26 (43 proc.) chorych z niestabilną chorobą wieńcową, grupa II - 19 (26 proc.) chorych ze stabilną chorobą wieńcową, grupa III - 16 (26 proc.) chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Oznaczano stężenie cytokin (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6. TNF-ŕ), immunoglobulin (IgG, IgE, IgM), fibrynogenu. CRP, subpopulacje limfocytów T CD4 i T CD8 w surowicy. W grupach stabilnej i niestabilnej choroby wieńcowej stwierdzono niższy odsetek limfocytów CD4 i CD8, wyższe stężenie TNF-ŕ, w grupie z niestabilną chorobą wieńcową niższe stężenie IL-1á, wyższe stężenia fibrynogenu, CRP i IgE w stosunku do chorych bez choroby wieńcowej. Stwierdzone zaburzenia immunoregulacyjne potwierdzają udział mechanizmów immunologicznych w powstawaniu niestabilnej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of selected inflammatory markers in patients with stable and unstable angina pectoris, in comparison to patients with dislipidemia without coronary artery disease. The study group included 61 patients (37-79 years old), divided into three subgroups: group I. 26 (43 p.c.) with unstable angina, group II. 19 (26 p.c.) with stable angina, group III. 16 (26 p.c.) dyslipidemia without coronary artery disease. We measured serum levels of cytokines (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6, TNF-ŕ), immunoglobulins (IgG, IgE, IgM), fibrinogen, C-reactive protein and subclass of lymphocytes T CD4 and T CD8. In stable and unstable angina pectoris group we found lower percentage of T CD4, T CD8 and higher level of TNF-ŕ. In unstable angina group the level of IL-1á was lower and the concentration of C-reactive protein, IgE was higher in comparison group without coronary artery disease. Observed immunoregulatory disorders confirm immune mechanism in the origin of unstable angina pectoris.


  2/3

  Tytuł oryginału: Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa w diagnostyce guzów płuc.
  Tytuł angielski: Fine-needle aspiration biopsy in the diagnostic of lung tumours.
  Autorzy: Rojek Marek, Mesjasz Beata, Celej Zbigniew, Szewczyk-Kabat Danuta, Skolimowska Beata
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (3/4) s.118-120, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Seventy-one patients with focal pulmonary lesions, whose nature could not be established by other diagnostic approaches, were included in the study. Fine-needle biopsy through the chest wall was performed using roentgenoscopic and ultrasonographic visualisation of lesions. On cytological examination of specimens obtained by transthoracic biopsy, histological types of lung cancer were diagnosed in 29 male patients. In the female group (29 patients) lung cancers were diagnosed in 11 cases. In the female and male groups, the non-neoplastic lesions diagnosed included specific inflammatory lesions, non-specific inflammatory pseudotumors and fluid-filled cysts. In 4 cases (1 male and 3 females) metastatic neoplastic lesions diagnosed by biopsy (and clinically confirmed) proved to be metastatic renal carcinoma. In 3 females with nodular pulmonary lesions fine-needle biopsy revealed that the breast was the starting point of neoplasia. There were no false-positive diagnoses. However, there was one case of false-negative diagnosis.


  3/3

  Tytuł oryginału: Badanie wpływu ethoxyquinu i chlorowodorku ethoxyquinu na wzrost bakterii w podłożu z olejem wiesiołkowym.
  Tytuł angielski: A study on the effect of ethoxyquin and ethoxyquin hydrochloride on bacterial growth in an oenothera paradoxa oil substrate.
  Autorzy: Skolimowska Urszula, Wędzisz Anna
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.351-355, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy prześledzono wzrost wybranych bakterii w podłożu bulionowym z olejem wiesiołkowym świeżym i zjełczałym w obecności przeciwutleniaczy: ethoxyquinu i chlorowodorku ethoxyquinu. Zaobserwowano, że dodatek przewutleniaczy do hodowli opóźniał proces zamierania komórek.

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to assess the extent to which rancid oil and lipid peroxidation products affect bacterial cell growth. Do the antioxidants added to the substrate affect bacteria survival? Is the fat- or water-dissolved antioxidant more effective for cell protection? It was noted that antioxidant added to oil-containing cultures retarded culture decay. Ethoxyquin, which was souble in the lipid phase of the substrate, was a more effective bacterial growth stimulant than the water-soluble ethoxyquin hydrochloride.

  stosując format: