Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOCZYLAS
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Porównanie wyników komputerowej analizy kardiotokogramów w ciąży bliźniaczej i pojedynczej.
Tytuł angielski: Comparison between computerized cardiotocography analysis in twin and singleton pregnancies.
Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.415-417, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • płód


  2/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie oksykardiotokografii w porodzie bliźniaczym.
  Tytuł angielski: Twin delivery monitoring by pulse oximeter and cardiotocography.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.19-23, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki monitorowania stanu płodów podczas pięciu porodów bliźniąt drogami natury. Stan płodów oceniano na podstawie komputerowej analizy zapisów kardiotokograficznych w oparciu o system Sonicaid S 8000 firmy Oxford oraz przezskórnego monitorowania wysycenia tlenem krwi tętniczej płodów (FSpO2). W pracy wykorzystano kardiotokograf Meridian firmy Oxford, umożliwiający ciągłą jednoczasową rejestrację czynności serca obu płodów, czynności skurczowej macicy i saturacji krwi płodu, oraz pulsoksymetr refleksyjny firmy Nellcor N 400 z czujnikami jadnorazowymi FS 14B. Ponadto oceniano pourodzeniowy stan noworodka (skala APgar; pH krwi z tętnicy pępowinowej). Wykazano możliwość śródporodowego kardiotokograficznego i pulsoksymetrycznego monitorowania stanu obu bliźniąt i wskazano w przypadku porodu drogami natury na konieczność precyzyjnego, opartego na nowoczesnych technikach monitorowania stanu płodu.

  Streszczenie angielskie: The intrapartum management of multiple gestation continues to challenge the obstetrics profession. Electronic fetal heart rate monitoring and fetal pulse oximetry are used in clinical research to assess fetal well-being during labor. The objective of this study was to establish values of fetal arterial oxygen saturation (FSpO2) and some other parameters by dint of computerised analysis of cardiotocogram during twin delivery. 5 cases of vaginal twin deliveries at the Clinic of Perinatology of the Institute of Gynecology and Obstetrics Lodz Mecical University over the years 1988-1999 were reviewed. In four cases vertex-vertex twins were delivered vaginally, while in one case an assisted breech extraction was conducted on vertexnon vertex twins. The foetus was monitored continually with a Oxford S 8000 system and pulse oximeter Nellcor N-400. The medium parameters of computerised analysis of CTG and FSpO2 during progressive stages of labour were shown. Twin delivery needs modern fetal monitoring tools to provide the obstetrician information on well-being of the foetus. It is possible to monitor fetal oxygen saturation and CTG parameters in both of the twins during labour. The ability to measure fetal oxygen saturation especially during the second stage of twin labor adds critical information about fetal status and refines the interpretation of abnormal FHR patterns. Only after examining a large number of twin fetuses we can assess whether pulse oximetry in useful in management of labor.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wysycenie tlenem krwi płodowej (FSPO2) w drugim okresie porodu po przygotowaniu w szkole rodzenia.
  Tytuł angielski: Fetal arterial oxygen saturation (FSpO2) during the second stage of labor after training for childbirth.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz, Zdziennicki Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.430-434, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki analizy wpływu przygotowania do porodu w Łódzkiej Szkole Rodzenia na wysycenie tlenem krwi tętniczej (FSpO2) w drugim okresie porodu. Do badań wykorzystano pulsoksymetyr refleksyjny firmy Nellcor N 400 z czujnikami jednorazowymi FS 14B sprzężony z kardiotokografem Meridian firmy Oxford, umożliwiającym ciągłą jednoczasową rejestrację czynności serca płodu, czynności skurczowej macicy oraz saturacji krwi płodu. Ponadto oceniano pourodzeniowy stan noworodka (skala Apgar, pH krwi z tętnicy pępowinowej) oraz czas trwania drugiego okresu porodu. Stwierdzono istotne skrócenie czasu trwania drugiego okresu porodu u uczestniczek zajęć Szkoły Rodzenia oraz brak istotnych ststystycznie różnic z grupą kontrolną w wysyceniu tlenem krwi tętniczej płodów w drugim okresie porodu.

  Streszczenie angielskie: Objective and Design: The aim of the research was to determine the effects of participating in training program for childbirth in Maternity School in Lódź on the state of the fetus. In the above research, the authors presented the foetal oxygen saturation (FSpO2) during the second stage of labour among the women participating in Maternity School as well as a control group. Our study analysed the neonatal outcome too (umbilical arterial blood pH and 5 min. Apgar score). Material and methods: The test group consisted of eighty seven (87) healthy primigravidas of whom forty two (42) participated in classes in the Maternity School and forty fifth (45) made up the control group. Validity of the correlation was assessed by means of t-Student's table of N-2 degree of freedom. Results: The medium parameters of FSpO2 values and duration of the second stage of labor in booth groups were shown. Statistically significant differences between the groups were found in duration the second stage of labour - in Maternity School group being shorter. Statistically significant differences in FSpO2 values between groups were not observed.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wpływ okręcenia pepowiną szyi płodu na śródporodowe wysycenie tlenem jego krwi tętniczej.
  Tytuł angielski: The effect of umbilical cord encirclement on fetal arterial oxygen saturation values.
  Autorzy: Skoczylas Michał, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.435-438, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy porównano wyniki śródporodowego monitorowania utlenowania krwi tętniczej płodu w przypadku występowania okręcenia pępowiną szyi płodu oraz jego braku. Badaniami objęto 46 rodzących, w 15 przypadkach występowało jednokrotne okręcenie pepowiną szyi płodu, które stwierdzano retrospektywnie po porodzie. W pracy wykorzystano kardiotokograf Meridian firmy Oxford, umożliwiający ciagłą jednoczasową rejestrację czynności serca płodu, czynności skurczowej macicy i saturacji krwi płodu, oraz pulsoksymetr refleksyjny firmy Nellcor N400 z czujnikami jednorazowymi FS 14B. Pzredstawiono śródporodowe wysycenie hemoglobiny tlenem (FSpO2) w naczyniach tętniczych płodu w poszczególnych okresach porodu u rodzących obu badanych grup. W przypadku występowania okręcenia pepowiną szyi płodu stwierdzono istotne zmniejszenie utlenowania krwi tętniczej w drugim okresie porodu przy braku istotnego wpływu na saturację krwi płodu w pierwszym okresie porodu.

  Streszczenie angielskie: Aim: Our purpose was to study fetal arterial oxygen saturation trends by continuous pulse oximetry during labour in subkjects with an dwithout umbilical cord encirclement. Material and methods: The study was carried out in 46 pregnant women in the 38,9 ń 1,4 weeks of pregnancy and the 15 of them with umbilical cord encirclement, estabilished respectively after delivery. The fetus was monitored continuously with an Oxford S 8000 system and pulse oximeter Nellcor N-400. The medium parameters of FSpO2 values during progressive stages of labour in both groups were shown. The importance of the correlation was assesses using the t-Student's table of N-2 degree of freedom. Results: In those two groups no significant difference between FspO2 value in first stage of labour was found. In second stage of labour our study showed tendency for higher oxygen saturation values in foetuses without umbilical cord compression.


  5/6

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  6/6

  Tytuł oryginału: Chirurgia żołądka i dwunastnicy.
  Autorzy: Wallner Grzegorz, Skoczylas Tomasz, Zgodziński Witold
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.61-89, bibliogr. 97 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: