Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Isradypina - antagonista wapnia, jej oddziaływanie na podwyższony doświadczalnie opór naczyń płodowo-łożyskowych.
Tytuł angielski: Isradipin - calcium antagonist. Influence on increased perfusion pressure of human fetoplacental vessels in vitro.
Autorzy: Skoczyński Mariusz, Kwaśniewska Anna, Rogowska Wanda, Semczuk Marian
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.418-421, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • ciąża


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ labetalolu na opór naczyń płodowych łożyska ludzkiego wywołany doświadczalnie w perfuzji in vitro.
  Tytuł angielski: Influence of labetalol on the resistance of human fetoplacental vessels in perfusion in vitro.
  Autorzy: Skoczyński Mariusz, Semczuk Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.771-775, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro
 • płód

  Streszczenie polskie: Wzrost oporu obwodowego naczyń i ciśnienia krwi wraz z upośledzeniem przepływu maciczno-łożyskowego może być następstwem zaburzenia równowagi między prostacykliną PG12, a tromboksanem A2. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu labetalolu na opór naczyń płodowych łożyska wywołany U 46619 - stabilnym analogiem tromboksanu A2 w warunkach doświadczalnej perfuzji dwustronnej zrazika łożyska ludzkiego. Wykonano 12 perfuzji zrazików łożysk ludzkich. W grupie kontrolnej uzyskiwano stabilny wzrost ciśnienia perfuzji of 60 monuty eksperymentu wynoszący średnio 185 proc. wartości ciśnienia początkowego. wartość ta stanowiła punkt odniesienia dla drugiej fazy badań, w której oceniano wpływ labetalolu na podniesione doświadczalnie ciśnienie perfuzji. labetalol nie wpływał w sposób istotny na opór naczyń łożyska ludzkiego wywołany doświadczalnie w perfuzji in vitro.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main unfavourable effects observed in gestosis include: increased vascular peripheral rwesiastance and increased blood presure with a defective uteroplacental flow. The above mentioned changes may result from disorders in prostacycline PGI2/thromboxane A2 balance. Design: The aim of the studies presented was to compare the effects of, labetalol on the fetal vascular rwesistance induced by U 46619 - stable analogue of thromboxane A2 an experimental bilateral perfusion of the human placntal lobule. Materials and methods: The researchers used the experimental model described by Schneider. 12 perfusions of the human placental lobules were performed. the control and labetalol groups consisted in 6 placental lobule perfusions lasting 120 min each. Having obtained constant increase in perfusion pressure from the 60th min of the experioment, labetalol was administered along with thromoxan A2 analogue into the fetal circulation. the perfusion pressure was steadilyrecorded on the kymograph tape. results: The stable ncrease of prfusion pressure was observed from the 60th minute with the average of 185 p.c. of the initial pressure. This value represented the reference standard in the second stage of the studies in which the effects of labetalol on experimentally increased perfusion pressure was evaluated. Conclusions: Labetalol did not significantly affect the hemodynamics of fetoplacental vessels.


  3/4

  Tytuł oryginału: Analysis of pregnancies with a macrosomic fetus at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy in the School of Medicine in Lublin during 1997-2001.
  Autorzy: Kraczkowski Janusz J., Brzozowskiut. Ireneusz, Billewicz-Kraczkowska Aleksandra, Bednarek Wiesława, Skoczyński Mariusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: We retrospectively analyzed outcomes of with macrosomic fetus taking into consideration the following factors: maternal age and pariety, indications for cesarean delivery and fetal gender. A total of 4716 deliveries during the of 5 years study (1997-20010 were recorded at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, School of Medicine in Lublin. Neonatal birthweight of more then 4000 g was observed 10.6 p.c. (n=500) of all deliveries. We found an increased percentage of elective cesarean section multigravidae when neonatal birthweight was 4000-4500 g. Among indications for cesarean delivery were birth asphyxia in primigravidae and multigravidae and cervical dystocia in primigravidae. We did not find any correlation between maternal parity and neonatal birthweight. A greater proportion of male neonates was noted in the study group.


  4/4

  Tytuł oryginału: Evaluation of perinatal management and risk of neonatal and maternal infection in preterm premature rupture of the membranes (PPROM).
  Autorzy: Semczuk-Sikora A[nna], Sawulicka-Oleszczuk H[enryka], Kwaśniewska H., Skoczyński M[ariusz], Semczuk M[arian]
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Premature rupture the membranes (PROM) is considered and additional risk factor for pregnancy outcome. The aim of this report to evaluate the effects of reterm PROM on perinatal management, neonatal well-beineg and risk of neonatal and maternal infection as compared to preterm pregnancy not complicated by PROM. Perinatal management and outcome were analyzed in 68 patients (74 neonates) who delivered preterm with PROM-group I, and 141 women (154 neonates) who delivered preterm without PROM-group II. Mode of delivery was not significantly different between groups. Antibiotic therapy was instituted in 31 p.c. of patients without PROM and in 90 p.c. of patients with PROM. Despite this mode of management, the incidence of infection in neonates of mothers without PROM was lower than in those of mothers with PROM (53 p.c. vs 66 p.c.). No statistical differences were observed between the groups with respect to gestational age at delivery. Despite this observation, neonates from group I had significantly lower birthweight and lower Apgar scores as compared to group II neonates. Laboratory measures of infection (WBC, CRP) were significantly higher in group II compared to group I. Preterm PROM is a significant additonal risk factor for the neonate. It appears that management standards must be proposed in order to reduce the incidence of infection in premature neonates born from PROM-complicated pregnancies.

  stosując format: