Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOCZEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Opieka nad dziećmi i młodzieżą po zakończeniu leczenia nowotworu.
Tytuł angielski: Care for children and adolescents after completion of cancer therapy.
Autorzy: Balwierz Walentyna, Moryl-Bujakowska Angelina, Skoczeń Szymon
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.7-10, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnych doświadczeń i danych z piśmiennictwa przedstawiono wstępny program opieki nad wyleczonymi z nowotworu w dzieciństwie i wieku młodzieńczym. Celem proponowanego programu będzie: zwiększenie wykrywalności późnych powikłań, poprawa jakości opieki medycznej, wprowadzenie zmian w protokołach medycznych zmierzających do zmniejszenia częstości późnych powikłań przy zachowanej, a nawet zwiększonej wyleczalności, poprawa jakości życia wyleczonych i podniesienie wuiarygodnych badań naukowych dotyczących przedstawianego problemu oraz obiżenie kosztów opieki medycznej.

  Streszczenie angielskie: Based on our center's experience and data from literature we present a system of care for patients cured from cancer in childchood. The scope of proposed care will be to increase the rate of detection of late complications, improve efficacy of medical care, improve quality of research, introduce changes in treatment regimens in order to decrease the incidence of late treatment complications while maintaining or even improving cure rates and reduce cost of care.


  2/3

  Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
  Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
  Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

  Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


  3/3

  Tytuł oryginału: Późne powikłania leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Skoczeń Szymon, Balwierz Walentyna (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Krakowie
  Źródło: 2002, 179 k. : il., tab., bibliogr. 410 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20998

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: