Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOŚKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Możliwości pokrycia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym leczeniu zębów zatrzymanych - opis przypadku.
Tytuł angielski: Possibility of coverage of gingival recession induced by surgical-orthodontic treatment of unerrupted teeth - case series.
Autorzy: Dominiak Marzena, Zaremba Anna, Skośkiewicz Katarzyna, Pyka Ewa, Stępień Paweł
Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.323-329, il., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,665

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zęby zatrzymane, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, są najczęstszą przyczyną skojarzonego postępowania ortodontyczno-chirurgicznego, umożliwiającego przywrócenie ich funkcji fizjologicznych, biostatycznych i estetycznych w wyniku uwolnienia ich z głębi tkanki kostnej i sprowadzenia do łuku zębowego. Celem pracy było przedstawienie etiopatogenezy recesji dziąsła jako potencjalnego powikłania związanego z chirurgiczno-ortodontycznym sprowadzeniem zębów zatrzymanych do łuku oraz możliwości jej eliminacji. Postępowanie terapeutyczne, zależnie od miejscowych warunków recesji i towarzyszących złożonych czynników przyczynowych, może być oparte na wykorzystaniu współczesnych metod chirurgicznego leczenia recesji, tj. przeszczepu wolnego płata dziąsłowego, przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej oraz sterowanej regeneracji tkanek. Autorzy przedstawili trzy przypadki leczenia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym sprowadzeniu zębów zatrzymanych do łuku za pomocą różnych metod postępowania chirurgicznego, zależnie od warunków miejscowych i zaawansowania recesji.

  Streszczenie angielskie: Unerrupted canines, particulary in anterior maxillae or jaw, are the most often causes of the combination surgical-orthodontic treatment aford possibilities for return their physiological, biostatical, and esthetical function in result realse their from deep of the bone and lead them to the dental arch. The aim of this work was to show the etiopatology of the gingival recessions as the complication of the surgical-orthodontic putting of the unerrupted teeth to the arch and possibility their elimination. The therapeutic procedure according of the recession's location condition and combination causes factors can be leaning on the using modern surgical methods of the gingival recession for instance: free ginvival grafts, subepithelial connective tissue graft and guided tissue regeneration. The authors showed three clinical cases of gingival recession induced by surgical-orthodontic putting of unerrupted teeth to the arch treated. Depending on the location factors and promotion recession, three different therapeutic methods were used.

  stosując format: