Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKIBNIEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Higiena wypoczynku studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu [AM w Lublinie].
Tytuł angielski: Hygiene of leisure time among third year students from faculty of nursing and health science.
Autorzy: Czabak-Garbacz Róża, Skibniewska Agnieszka, Mazurkiewicz Piotr, Wisowska Anna
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.203-211, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny higieny wypoczynku przez wybraną grupę społeczności studenckiej Akademii Medycznej w Lublinie. Przeanalizowano m.in. ilość czasu wolnego oraz najczęstsze formy jego spędzania przez studentów III roku Wydziału Pielęgniarskiego i Nauk o Zdrowiu w czasie roku akademickiego i wakacji pod kątem wypoczynku aktywnego i biernego, a także przedstawiono własną opinię studentów na temat sposobu spędzenia czasu wolnego.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of hygiene of leisure time among third year students from Faculty of Nursing and Health Science of Lublin Medical Academy. It analysed passive and active ways of spending free time. The study involved 106 students (55 stationary and 51 extramural) and it was conducted by means of questionnaire. The study revealed the students prefer passive types of spending their leisure time. The most popular activity was listening to the radio, to which they devoted average 2.9 hours a day (listening to music mainly). Extramural students listened to the radio shorter than stationary ones (the difference was statistically significant). Students spent also a lot of their time watching television (average 1.5 hours a day), reading and newspapers (average 1.85 hours a day) and doing housework, which is an active way of rest (average 2.7 hours a day), mainly preparing meals and shopping. Students devoted the least pf their free time to sleep during the day in spite of the fact it is an excellent way of rest. The study found also that physical activity was not a favourite type of spending free time. Every third student did not do any sport. Stationary students did sport 4 times longer than extramural (the difference was statistically significant). Only 31 p.c. practiced taking a daily walk and only 44 p.c. of students made tourist trips. 81,9 p.c. of them went away during summer holidays, but only 31 p.c. of them during the winter break. Undoubtedly, the way of spending free time by the students under examination was not hygienic as it did not give them a sense of relaxation and rest; also the students themselves were not satisfied with it.


  2/2

  Tytuł oryginału: Magnez a cukrzyca.
  Tytuł angielski: Magnesium and diabetes mellitus.
  Autorzy: Skibniewska Agnieszka, Pasternak Kazimierz
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (3) s.216-226, bibliogr. [42] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Magnez, jeden z czterech głównych pierwiastków w organizmie człowieka, a drugi co do ilości kation wewnątrzkomórkowy, bierze udział w około 300 reakcjach enzymatycznych. Organizm dorosłego człowieka zawiera od 21 do 28 g magnezu. Dobowe zapotrzebowanie na magnez u dorosłego człowieka wynosi 300-400 mg. Proces jego wchłaniania przebiega w jelitach: głównie w jelicie krętym oraz w okrężnicy. Główną drogą wydalania magnezu są nerki. Około 75 proc. magnezu zawartego w osoczu jest przesączana w kłębuszkach nerkowych, z czego większość jest zwrotnie resorbowana w ramieniu wstępującym pętli Henlego, a tylko w 15 proc. w cewkach proksymalnych. W prawidłowych warunkach tylko 3-5 proc. przesączanego magnezu jest wydalana z moczem. Zawartość magnezu w osoczu oraz w przestrzeni wewnątrzkomórkowej jest ściśle regulowana przez liczne czynniki, głównie hormonalne, z których największe znaczenie posiada insulina. Jest to hormon, który ułatwia przemieszczenie magnezu z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomórkowej. Z drugiej strony wydzielanie insuliny wymaga obecności magnezu: niedobór tego pierwiastka powoduje upośledzenie wydzielania insuliny, podczas gdy uzupełnianie niedoboru magnezu przywraca jej prawidłowe wydzielanie. Cukrzyca jest powiązana z obniżonym poziomem magnezu w osoczu. Stan ten wynika zarówno z niedostatecznego przyjmowania magnezu, jak i ze zwiększonej straty magnezu z moczem. Hipomagnezemia występuje zwłaszcza u pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą, u ...

  Streszczenie angielskie: Magnesium, the fourth most abundant cation in the organism and the second in intracellular environment takes part in more than 300 enzymatic reactions. The adult body contains approximately 21-28 g of magnesium, which is absorbed mainly in the ileum and in the colon. Approximately 75 p.c. of the total plasma Mg is filtered through the glomerullar membrane, only 15 p.c. of the filtered Mg is reabsorbed in the proximal tubules, most in the thick ascending Henle's loop. Under normal conditions only 3-5 p.c. of the filtered Mg is excreted in the urine. Plasma and intracellular magnesium concentrations are strictly regulated by several factors. Among them insulin may modulate the shift of magnesium from extracellular to intracellular space. On the other hand, insulin secretion requires magnesium: magnesium deficiency results in impaired insulin secretion while magnesium replacement restores insulin secretion. Diabetes melliuts is associated with a significant reduction in the serum concentration of magnesium. It results from both insufficient magnesium intakes and increased magnesium losses, particularly in urine. Hypomagnesemia is especially common in poorly controlled diabetes, suggesting that diabetes low serum magnesium status is osmotic diuresis-dependent. In type 2 diabetes mellitus, magnesium deficiency seems to be associated with insulin resistance. Futhermore, it may participate in the pathogenesis of diabetes complications: retinopathy, coronary diseases and ...

  stosując format: