Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKIBA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: A prospective evaluation of early and late results of percutaneous and surgical revascularisation in patients with ischaemic left ventricular dysfunction.
Tytuł polski: Chirurgiczna czy przezskórna rewaskularyzacja u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca.
Autorzy: Buszman Paweł, Tendera Michał, Bochenek Andrzej, Gruszka Agata, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Gaszewska Ewa, Białkowska Bożena, Janas Robert
Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (koment.), Gil Robert (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-67, il., tab., bibliogr. 25 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Any intervention in patietns with depressed left ventricular ejection fraction (LVEF) carries an increased risk of death. Which of the two therapies - surgical revascluarisation or coronary angioplasty, is safer and more efficacious in ths group of patients, has not yet been fully established. Aim. THe aim of this prospective non-randomised study was to evaluate the results of percutaneous transluminal coronary intervention supported by coronary stenting (PCI) in comparison to coronary artery bypass grafting (CABG) in patietns with coronary artery disease and markedly depressed LVEF. Methods. 105 patietns with symptomatic coronary artery disease and LVEF ó 30 p.c. underwent PCI (50 patietns) or CABG (55 patients) depending on their coronary anatomy. Risk of in-hospital death predicted from the clinical severity score was higher in the PCI than in the CABG group (9.0 ń 3.9 p.c. vs 5.6 ń 2.3 p.c respectively, p = 0.001). Severity of angina (CCS class), exercise capacity (NYHA class) and LVEF were assessed before and afer the procedure as well as after 6 months. In-hospital mortality and 12-month survival rates were also analysed. Results. Complete revascularisation was achieved in 50 patients (90.9 p.c.) in the CABG group and in 20 patients (40 p.c.) in the PCI group (p 0.001). In hospital mortality was 9.1 p.c. afger CABG and 6.0 p.c. after PCI. Multivariate regression analysis reveled that the absence of hypertension and completeness of revascularisation were the only predictors of LVEF improvement...


  2/9

  Tytuł oryginału: Kaszel przewlekły u dzieci - przyczyny, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Chronic cough in children - aetiology, diagnosis and treatment.
  Autorzy: Wasilewska Jolanta, Kaczmarski Maciej, Matuszewska Elżbieta, Daniluk Urszula, Krasnow Aleksander, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.17-18, 20-23, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cough may be defined as a physiologic response to foreign or noxious substances that enter or irritate the respiratory tract. Chronic cough in childhood is common complaint. In this review current general concepts on the pathophysiology, clinical presentations, diagnosis and treatment of cough in children are discussed.


  3/9

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne i patologiczne mechanizmy regulujące łaknienie u człowieka.
  Tytuł angielski: Physiological and pathological mechanisms regulating human appetite.
  Autorzy: Daniluk Urszula, Kaczmarski Maciej, Wasilewska Jolanta, Matuszewska Elżbieta, Krasnow Aleksandra, Skiba Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (1) z. 2 s.34-37, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The variety of factors that influence food intake makes thrugh studies of mechanisms regulating human appetite and metabolic homeostasis considerably difficult. Many substances affecting hunger and satiety centres in the hypothalamus have been found. In recently years a lot of attention wa paid to leptin, which breaks the appetite and to neuropeptide Y, which acts inthe opposite way. However the activity of these substances seems to be more complicates and connected with the presence of other mediators, e.g. hormones (insulin, CRH, MSH, CCK), peptides (CART, ARP) and cytokines (II-1, II-6, TNF?). Other endogenic substances that regulate appetite independently form leptin are serotonin, noradrenaline, galanin, BDNF, CNTF. The disturbances of endo- and exogenous factors that regulate appetite cause disorexia and excessive appetite. Up till now a lot of attempts of pharmacological treatment at obesity and anorexia nervosa have been undertaken. More effective therapeutic methods based on modern scientific achievements are still being investigated.


  4/9

  Tytuł oryginału: Wspomaganie prawokomorowe przy użyciu pompy centryfugalnej w ostrej niewydolności prawokomorowej wikłającej zabieg rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Use of centrifugal pump as right ventricular assist device for perioperative right-sided circulatory failure - case report.
  Autorzy: Gerber Witold, Wilczyński Mirosław, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Bochenek Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.544-546, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Although postcardiotomy cardiogenic shock is a rare condition, occuring in 2 p.c. to 6 p.c. of patients who undergo myocardial revascularisation, it is often fatal. Right-sided circulatory failure is sometimes unrecognised cause of unsuccesfull weaning of cardiopulmonary by-pass. In this report we present two cases of acute and temporary right ventricular assist with the use of Bio-Medicus centrifugal system.


  5/9

  Tytuł oryginału: Problemy związane z wyborem dojścia operacyjnego w leczeniu nieurazowych przemieszczeń pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego.
  Tytuł angielski: Decisive problems in surgical approach choice for treatment of non-traumatic deformities of the craniocervical junction.
  Autorzy: Radek Andrzej, Zapałowicz Krzysztof, Maciejczak Andrzej, Karbownik Józef, Grochal Marek, Radek Maciej, Błaszczyk Bogdan, Skiba Piotr
  Opracowanie edytorskie: Żarski Stefan (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.349-362, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieurazowe deformacje lub niestabilność połączenia czaszkowo-kręgosłupowego stanowią grupę zaburzeń, będących skutkiem wad rozwojowych czy procesu zapalnego. Należą do nich: deformacja w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, niektóre wady rozwojowe kości potylicznej i zęba kręgu obrotowego. Największym zagrożeniem w tych stanach jest wystąpienie mielopatii szyjnej. Wypracowane przez autorów postępowanie ma na celu realizację dwóch celów, ktorymi są: odbarczenie elementów nerwowych i stabilizacja pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego. W pracy przedstawiono taktykę planowania rodzaju zabiegu operacyjnego zależnie od cech anatomicznych i biomechanicznych deformacji. Zwrócono uwagę na pomocną z punktu widzenia praktycznego ocenę stopnia ruchomości deformacji i dokładną lokalizację struktury wywierającej ucisk na elementy nerwowe. Zestawiono współcześnie stosowane podstawowe zabiegi odbarczające i stabilizujące pogranicze czaszkowo-kręgosłupowe.

  Streszczenie angielskie: Developmental abnormalities or inflammatory disorders provoke deformations and instability of the craniocervical junction. The most dangerous results of these lesions are: sudden brainstem compression or cervical myelopathy. The authors propose the guidelines for surgical management of non-traumatic deformities caused by: a) rheumatoid arthritis of the spine, b) congenital changes of the occipit and odontoid. Main gooals of surgical treatment are decompression and stabilization. The choice of surgical approach and method depends on pathology. It is very important to estimate individual anatomic changes and mobility - possibility of reducrtion. the authors discuss surgical methods actually used for fusion and decompression of the occipitocervical junction.


  6/9

  Tytuł oryginału: Guzy splotu ramiennego.
  Tytuł angielski: Brachial plexus tumours.
  Autorzy: Zapałowicz Krzysztof, Radek Andrzej, Łyczak Piotr, Błaszczyk Bogdan, Skiba Piotr
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.697-710, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Splot ramienny jest pierwotnym siedliskiem guzów obwodowego układu nerwowego, należą do nich nerwiak osłonkowy i nerwiakowłókniak. Splot uszkadzany jest również przez nowotwory o różnym stopniu złośliwości, rozwijające się w sąsiadujących strukturach anatomicznych. Leczenie chirurgiczne guzów powodujących uszkodzenie splotu wymaga często wielospecjalistycznego podejścia. Autorzy przedstawiają serię 7 przypadków leczonych operacyjnie w latach 1993 - 2000. Powodem uszkodzenia splotu ramiennego w omawianej serii przypadków były następujące nowotwory: neurofibroma, neurilemmoma, lymphogranulomatosis, neurofibrosarcoma, lipoma, chordoma, sarcoma neurogenes. Omówiono symptomatologię, postępowanie diagnostyczne, technikę operacyjną i wyniki leczenia.


  7/9

  Tytuł oryginału: Wiarygodność wyników badania kwestionariuszowego w identyfikacji dzieci z atopią.
  Tytuł angielski: Reliability of the questionnaire survey results in identification of atopy in school children.
  Autorzy: Jaźwiec-Kanyion Bożena, Zejda Jan E., Skiba Magda
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.53-60, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wiarygodność wyników badania kwestionariuszowego w identyfikacji atopii oceniono u 637 dzieci w wieku 7-11 lat, zamieszkałych w 2 gminach wiejskich w woj. śląskim. Analizą objęto odpowiedzi rodziców na standardowe pytania w kwestionariuszu objawów i wyniki testów skórnych z sześcioma popularnymi alergenami (pyłki traw, pyłki drzew, siersć kota, Alternaria tenuis, D. pteronyssinus, D. farine,). Atopia definiowana, jako co najmniej jeden pozytywny wynik testu skórnego, występowała z ogólną częstością 11,3 proc. i w sposób statystycznie znamienny była związana z przewlekłym kaszlem (p=0,01), świstami w klatce piersiowej (p=0,005), napadami duszności ze świszczącym oddechem (p=0,001), przebytym zapaleniem płuc (p=0,02), napadowym kichaniem (p=0,0001), wysypką (p=0,001), katarem siennym (p=0,0001), uczuleniem na pył domowy i zwierzęta (p=0,0001). Pytaniem które w zadowalający sposób "przewidywało" obecność atopii (zdolność przewidywania pozytywnych rozpoznań) było pytanie o napady duszności i świsty w klatce piersiowej (kiedykolwiek) (zdolność przewidywania - 31,0 proc.). W nieco gorszy sposób prawdopodobieństwo atopii było przewidywane przez napady kichania lub świąd nosa (zdolność przewidywania - 27,4 proc.), swędzącą wysypkę skórną (zdolność przewidywania - 26,2 proc.) i świsty w klatce piersiowej (zdolność przewidywania - 25,6 proc.). Dla wymienionych, wytypowanych objawów swoistość kształtowała się na poziomie, odpowiednio, 96,1 proc., 88,5 proc., 94,5 proc. i 93,1 proc. Uzyskane wyniki sugerują stosunkowo małą przydatność badania kwestionariuszowego jako jedynej i wystarczającej metody identyfikacji ...


  8/9

  Tytuł oryginału: Wzrastająca częstość alergii na przestrzeni siedmioletniej obserwacji u młodzieży szkolnej w Sosnowcu.
  Tytuł angielski: Increasing prevalence of allergy in youth from Sosnowiec during seven years of observation.
  Autorzy: Złotkowska Renata, Skiba Magda, Jaźwiec-Kanyion Bożena
  Źródło: Med. Śr. 2002: 5 (1) s.47-52, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,479

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląskie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości objawów i chorób układu oddechowego oraz objawów i chorób alergicznych u dzieci i młodzieży szkolnej w Sosnowcu na przestrzeni siedmioletniej obserwacji. W 1994 r. przeprowadzono badanie 1200 dzieci w wieku 7 lat oceniając - w modelu kwestionariuszowego badania przekrojowego częstość występowania astmy oskrzelowej oraz innych chorób układu oddechowego oraz alergicznych. W 2001 r. po upływie 7 lat ponowiono obserwację wybranej losowo kohorty dzieci. Ocenę stanu układu oddechowego oraz częstości występowania zaburzeń i chorób alergicznych przeprowadzono na podstawie badania kwestionariuszowego. Jako narzędzie badawcze w roku 1994 oraz 2001 wykorzystano ten sam standardowy kwestionariusz do badania układu oddechowego u dzieci. W badaniu uczestniczyło 244 dzieci: 118 (48,4 proc.) dziewczynek oraz 126 (51,6 proc.) chłopców w wieku 15 lat. Analizując częstość występowania objawów ze strony układu oddechowego stwierdzono, że częstość świstów w klatce piersiowej zmniejszyła się statystycznie znamiennie z 14,3 proc. w 1994 r. do 4.5 proc. obecnie (p=0,002). Podobne zależności obserwowano w odniesieniu do napadów duszności: częstość występowania zmniejszyła się z 7,0 proc. do 2,5 (p=0,03). Analiza częstości występowania chorób układu oddechowego wykazała, że częstość astmy oskrzelowej wzrosła znamiennie z 3,5 proc. w roku 1994 do 3,8 proc. w roku 2001. Częstość występowania obturacyjnego zapalenia oskrzeli zmniejszyła się w sposób statystycznie istotny z 11,4 proc. do 5,8 (p=0,02), ...


  9/9

  Tytuł oryginału: Wpływ immunoneutralizacji cząsteczek adhezyjnych (integryny CD11a, CD18 oraz immunoglobuliny ICAM - 1) na przepuszczalność bariery pęcherzykowo-włośniczkowej w przebiegu ostrego doświadczalnego uszkodzenia płuc u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Skiba-Choińska Iwona Anna, Rogowski Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Medycyny Nuklearnej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 169 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20550

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: