Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Bibliografia w Polsce 1945-1996 : naukoznawcza analiza dyscypliny
Autorzy: Skalska-Zlat Marta
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 2002, 401, [2] s. : tab., sum., 24 cm.
Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis 2337
Sygnatura GBL: 742,713

Typ dokumentu:
 • bibliografia


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ dichlorfosu na aktywność reduktazy HMG-CoA w wątrobie szczura.
  Tytuł angielski: Effect of dichlorvos on HMG-CoA reductase activity in rat liver.
  Autorzy: Sadurska Bożenna, Skalska-Hilgier Elżbieta
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.93-97, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu dichlorfosu, pestycydu fosforoorganicznego, na aktywność reduktazy HMG-CoA, kluczowego enzymu syntezy cholesterolu w wątrobie szczura w warunkach in vivo i in vitro.

  Streszczenie angielskie: The effect of dichlorvos, an organophosphorous pesticide, on HMG-CoA reductase activity was studied in rat liver in vivo and in vitro. Decreased reductase activity was noted both in acute (50 p.c. LD50) and repeated (10 p.c. LD50) exposure to dichlorvos. In vitro experiments did not show a direct effect of dichlorvos on the activity of the enzyme. The changes in HMG-CoA reductase activity may be explained by the disturbed permeability of the cellular membranes.


  3/5

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne u osób w wieku podeszłym - opis przypadków.
  Autorzy: Skalska Anna, Fedyk-Łukasik Małgorzata, Kocemba Józef
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.63-67, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Mitochondrialne kanały jonowe.
  Tytuł angielski: Mitochondrial ion channels.
  Autorzy: Dębska Grażyna, Kicińska Anna, Skalska Jolanta, Berest Vladimir, Szewczyk Adam
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.315-321, il., bibliogr. [39] poz., sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: Ion channels selective for potassium or chloride ions are present in inner mitochondrial membranes. They are probably important in cellular events such as regulation of organelle volume changes. Additionally, mitochondrial potassium channels are targets for potassium channel openers and antidiabetic sulfonylureas. This review describe properties, and current hypotheses concerning the functional role of mitochondrial ion channels.


  5/5

  Tytuł oryginału: Dziecko matki chorującej na cukrzycę.
  Autorzy: Wąsikowa Renata, Noczyńska Anna, Skalska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.26-28, sum. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 rozwija się u osób z genetyczną predyspozycją do tej choroby. Ujawnia się w następstwie procesu autoimmunologicznego prowadzącego do zniszczenia komórek beta układu wysepkowego trzustki. Stwierdzono, że cukrzyca typu 1 występuje częściej wśród członków rodzin pacjentów dotkniętych tą chorobą. Uważa się, że układ antygenów HLA jest odpowiedzialny za predyspozycję do cukrzycy typu 1. Określono już część haplotypów w obrębie tego układu, znajdujących sie głównie w regionach DQ i DR genów klasy II. Cukrzyca u matki wiąże się z następującymi zagrożeniami dla jej dziecka: 1) ryzykiem dziedziczenia markerów genetycznych predysponujących do cukrzycy, 2) częstszego występowania wad rozwojowych i zaburzeń okołoporodowych. Wnioski: 1) cukrzyca typu 1 oraz cukrzyca rozpoznana w ciąży są czynnikami ryzyka częstszego występowania wad rozwojowych, 2) powikłania cukrzycy stwierdzane u matki z przewlekle niewyrównaną cukrzycą podwyższają to ryzyko, 3) planowanie ciąży, optymalne wyrównanie metaboliczne w ciągu całej choroby matki, szczególnie przed i w przebiegu ciąży obniżają ryzyko występowania zaburzen okołoporodowych i wad rozwojowych u dziecka.

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitusa type 1 is a disease, which develop in individuals with a genetic predisposition to it. Clinical symptoms are the consequence of an autoimmunological process and the destruction of betacells of the pancreatic islands. It was shown that diabetes type 1 is observed more treatment in family members of patients with this disease. It is supposed that the antigen HLA system is responsible for the predisposition to diabetes type 1. Appreciated is now a part of the haplotypes of this which system, are located mainly in the region DQ and DR genes of class II. Diabetes in the mother is connected with following risk factors for her child 1) the risk of heredity of genetical markers which predispose to diabetes, 2) a more frequent development of congenital anomalies and perinatal disturbances. Conclusion: 1) Diabetes typ 1 and diabetes diagnosed during the pregnancy are risk factors of a more frequent of congenital anomalies. 2) Diabetic complications observed in mother with a chronic bad metabolic control of the disease increased this risk. 3) A planed gravidity, an optimal metabolic control during the whole time of diabetes, particulary before and during the gravidity decreased the risk of perinatal disturbances and congenital defects in her child.

  stosując format: