Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKAŁBA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki gospodarki lipidowej w surowicy krwi otyłych kobiet z zespołem hiperandrogenizacji jajnikowej.
Tytuł angielski: The serum concentrations of some factors of lipid metabolism in hyperandrogenic obese woman.
Autorzy: Skałba Piotr, Dyrek Barbara, Urban Tadeusz
Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (1) s.43-44, 46, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizowali wpływ 3-miesięcznej terapii redukującej masę ciałą u 16 otyłych kobiet z zespołem policystycznych jajników na profil lipidowy oraz poziom androgenów jajnikowych. Uzyskano redukcję masy ciała, obniżenie stężenia trójglicerydów, testosteronu całkowitego. Nie stwierdzono zmian stężenia cholesterolu i jego frakcji oraz wolnego testosteronu.

  Streszczenie angielskie: The study concerns 16 polycystic ovary syndrom women who were treated for obesity for 3 month. The authors have analysed the influence of the body mass reduction therapy on the lipid profile and ovary androgens level. Body mass reduction as well as decrease of levels of triglicerides and total testosteron were achieved. Changes in cholesterol and its fractions or free testosteron concentrations were not observed.


  2/12

  Tytuł oryginału: Przypadek pomenopauzalnej hiperandrogenizacji spowodowanej rzadko występującym guzem jajnika lipid cell tumor.
  Tytuł angielski: The rare postmenopauzal hyperandrogenization caused by lipid cell tumor - case report.
  Autorzy: Witek Andrzej, Skałba Piotr, Chełmicki Zbigniew, Pająk Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.125-130, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rzadką przyczyną nadmiernego wydzielania androgenów jest zlokalizowany w jajniku lipid cell tumor, który był przyczyną hiperandrogenemii i hiperandrogenizacji w opisywanym przypadku. Postępowanie diagnostyczne koncentrowało sie na ustaleniu źródła wirylizacji. Badanie ginekologiczne i ultrasonograficzne nie dostarczyły jasnych odpowiedzi na temat jajnikowej przyczyny hiperandrogenizacji. Dopiero wykluczenie źródła nadnerczowego i zgoda pacjentki na laparotomię pozwoliły ustalić właściwe rozpoznanie. Zastosowane leczenie chirurgiczne spowodowało powrót androgenów do wartości prawidłowych i ustąpienie objawów hieprandrogenizacji. Prezentowany przypadek jest przykładem obserwowanych często trudności diagnostycznych. Trudności te niepotrzebnie narażają kobiety na długotrwałe działanie nadmiaru androgenów, które są czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego postępowanie lecznicze w tych przypadkach powinno konsekwentnie wyeliminować przyczynę hiperandrogenizacji.

  Streszczenie angielskie: Steroid-secreting neoplasms of the ovary and adrenal gland comprise a small group of tumors. A 76-year-old woman presented hair loss, facial hirsutism associated with increased serum total testosteron level. The adrenal glands and the ovaries were normal on radiological and ultrasonogaphic investigation. The patient was submitted to a pelvic exploratory laparotomy. Hysterectomy and salpino-oophorectomy were performed. A solid and circumscribed ovarian tumor of 2 cm in diameter was found. The pathological diagnosis was lipid cell tumor with stromal hyperplasia. The purpose of this report is to relate how difficult is to establish the diagnosis and the origin of the hyperandrogenism in a patient with normal image studies.


  3/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Problemy kliniczne okresu okołomenopauzalnego. Wytyczne The North American Menopause Society].
  Autorzy: Skałba Piotr
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.155 - Tł. artyk. z czas. Menopause 2000; 1 : 5-13
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  4/12

  Tytuł oryginału: Jadłowstręt psychiczny u kobiety z zespołem Turnera - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Anorexia nervosa in woman with Turner's syndrome.
  Autorzy: Skałba Piotr, Jeż Wacław, Kabzińska Monika
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.540-542, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają rzadki przypadek wystąpienia jadłowstrętu psychicznego u dziewczynki z zespołem Turnera (45,X). U chorej stwierdzono niskie stężenia gonadotropin we krwi, brak reakcji na dożylne podanie 100 ćg GnRH i zespół częściowego "pustego siodła". Przebieg objawów chorobowych był dramatyczny, początek miał związek ze śmiercią ojca, a pochopne wdrożenie hormonalnej terapii zastępczej pogorszyło stan chorej. Autorzy uważają za prawdopodobne istnienie związku przyczynowego pomiędzy zmianami w przysadce mózgowej a rozwojem jadłowstrętu psychicznego.

  Streszczenie angielskie: The authors report a case of anorexia nervosa in woman with Turner's syndrome (45,X). In this case there was a low blood concentration of LH and FSH, and there was a lack of reaction to intravenous administration of 100 ćg of GnRH. Partial syndrome of "empty sella" was found in a presented case by use of magnetic resonance imaging. There was a connection between the onset of anorexia nervosa and the tragic death of the patient's father. The inconsiderate start with HRT aggravated a course of an anorexia nervosa. The authors considered the plausible existence of relations between "empty sella" and the development of anorexia nervosa.


  5/12

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza
  Autorzy: Bińkowska Małgorzata, Ciszek-Doniec Violetta, Dębski Romuald, Kłoś Jadwiga, Kos-Kudła Beata, Rechberger Tomasz, Skałba Piotr, Staszewicz Paweł, Witek Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Skałba Piotr (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 346 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/12

  Tytuł oryginału: Stężenia androgenów w surowicy krwi kobiet w późnym okresie pomenopauzalnym ze złamaniami bliższej części kości udowej : praca doktorska
  Autorzy: Korfanty Andrzej, Skałba Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 141 k. : il., tab., bibliogr. 112 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20019

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Hirsutyzm idiopatyczny].
  Autorzy: Skałba Piotr
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (1) s.105-106, bibiogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. Endocrine Reviews 2000; 21 : 347-362
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  8/12

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza na kolejnym zakręcie.
  Tytuł angielski: Hormonal replacement therapy at another turning.
  Autorzy: Skałba Piotr, Chełmicki Zbigniew
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.28, 30-32, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono w skrócie historię stosowania hormonalnej terapii zastępczej (HZT), zwracając uwagę na zmiany poglądów na temat korzyści i ryzyka tej interwencji medycznej. Po fali niekontrolowanego stosowania samych estrogenów zaobserwowano wzrost zachorowań na raka endometrium. HZT weszła w pierwszy zakręt. Wprowadzając ją na prostą, u kobiet z zachowaną macicą rozpoczęto stosowanie terapii kombinowanej estrogenowo-progestagenowej. W latach 80. za najważniejsze wskazanie do stosowania HTZ uważano profilaktykę chorób serca i naczyń krwionośnych. Badania HERS, a następnie jednoznaczne stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologów opublikowane w czerwcu 2001 roku spowodowały, że stosowanie HTZ we wtórnej profilaktyce chorób serca jest obecnie przeciwwskazane. HTZ weszła w drugi zakręt. Na kolejnym zakręcie znalazła się HTZ w lipcu 2002 roku, po opublikowaniu pierwszej części badań WHI. Poddano krytycznej ocenie stosowanie HTZ w profilaktyce pierwotnej chorób serca i naczyń krwionośnych. W artykule przedstawiono najważniejsze wyniki tych badań, ich ograniczenia oraz pierwsze fachowe komentarze dotyczące badania.

  Streszczenie angielskie: The article presented the short history of using of the hormonal replacement therapy (HRT). The authors paid attention to changes of the opinions concerning risk and benefits of this medical intervention. The increase of incidence of endometrial cancer was observed after the enthusiastic use of alone estrogens. HRT approached the first turning. The therapeutic regiment of HRT was changed immediately. In the women with intact uterus the combine estrogene-progestine therapy was introduced. In the eighties most doctors considered the prevention of cardiovascular diseases (CVD) as an important indication to use HRT. The publication of the results of HERS randomized controlled trial and the following statement of AHA changed this opinions. The use of HRT was recognised as a contraindication in secondary prevention of CVD. HRT approached another turning. Next time HRT was at the turning at July 2002 after publication of results of the first part of WHI trial. The authors of this publication critically evaluated the use of HRT as a primary prevention of CVD. In the further part of the article the authors presented important results and limitations of WHI trial and also the first critical commentary concerning methods of investigations.


  9/12

  Tytuł oryginału: Opis przypadku pary bliźniąt jednojajowych z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej oraz dodatkowo uzależnienia od substancji psychoaktywnych u jednego z nich.
  Tytuł angielski: A case of a pair of monozygotic twins with paranoid schizophrenia and additional addiction to psychoactive substances in one of them.
  Autorzy: May-Majewski Andrzej, Krysta Krzysztof, Skałbania Witold
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pary bliźniąt jednojajowych cierpiących na schizofrenię paranoidalną. U jednego z nich dodatkowo rozpoznano uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Obaj byli hospitalizowani z powodu zaostrzenia schizofrenii, a u pacjenta uzależnionego stwierdzonoponadto objawy abstynencyjne spowodowane odstawieniem substancji psychoaktywnych. Po zastosowaniu właściwego leczenia i uzyskaniu poprawy stanu psychicznego u obu z nich, pod koniec hospitalizacji dokonano porównania pod względem przebiegu leczenia, a także innych parametrów opisujących ich funkcjonowanie społeczne, jakość życia. U obu dokonano też oceny procesów poznawczych przy pomocy odpowiedniej baterii testów psychologicznych. Powyższa analiza wykazała, że u pacjenta z tzw. "podwójną diagnozą", czyli współistnieniem choroby psychicznej i uzależnienia od substancji, konieczne było zastosowanie wyższych dawek neuroleptyków w celu osiągnięcia poprawy stanu psychicznego. Ponadto stwierdzono, że poziom funkcjonowania społecznego i jakość życia utrzymywały się u niego na znacznie niższym poziomie niż u bliźniaka nie używającego substancji psychoaktywnych. Ocena procesów poznawczych u obu bliźniaków, dokonana po ustabilizowaniu stanu psychicznego, wykazała, że u bliźniaka z "podwójną diagnozą" stwierdzono gorsze wyniki w większości testów (ocena selektywności i czujności uwagi, przestrzennej i werbalnej pamięci operacyjnej) w porównaniu z bliźniakiem nie używającym substancji. Powyższe wnioski oparte na ocenie jednej tylko pary bliźniąt, ponieważ szanse znalezienia i poddania badaniu podobnej pary są minimalne.

  Streszczenie angielskie: A case of monozigotic twins suffering from paranoid schizophernia was described. In one of them also an addiction to psychoactive substances was diagnosed. Both were hospitalized for exacerbation of schizophrenia, and in the adicted patient also abstinences signs caused by discontinuation of psychoactive substances appeared. After appropriate treatment and improvement of mental condition in both twins, at the end of hospitalization they were compared in view of the course of treatment, as well as other parameters describing their social functioning and quality of life. In addition, cognitive processes were evaluated using a relevant set of psychological tests. This analysis indicated that in the patient with the so called "dual diagnosis", i.e. comorbility of mental disease and addiction to psychoactive substances, it was necessary to use higher doses of neuroleptics in order to improve the mental condition. Furthermore, he exhibited a much lower level of social functioning and quality of life. Evaluation of cognitive processes in both twins, carried out after stabilization of their mental condition, demonstrated much worse results in most of the tests in the twin with the " dual diagnosis" (evaluation of selective and attentiveness, spacial and verbal operative memory), as compared to the one who did not use any substances. These conclusions are based on evaluation of only one pair of twins, but the chances of finding and examining a similar pair of twins are minimum.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności gonadotropinowej i prolaktynowej przysadki mózgowej u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym : praca doktorska
  Autorzy: Zięba Małgorzata, Skałba Piotr (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej w Katowicach
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 98 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Włókniakomięśniaki macicy i niepłodność (Med. Prakt. Ginekol. Położ., 2/2002, s. 31-40).
  Opracowanie edytorskie: Skałba Piotr (Koment.).
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.100
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  12/12

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Postępowanie w przypadku dolegliwości bólowych piersi].
  Autorzy: Skałba Piotr
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (5/6) s.129 - Tł. artyk. z czas. Obstetrical and Gynecological Survey 2002; 57 : 451-461
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: