Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKÓRSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie mazowieckim.
Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in the thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre or thyroid neoplasms - studies in the Mazovian Voivodship.
Autorzy: Grzesiuk Wiesław, Osikowska-Loksztejn Maria, Wojda Marzena, Bar-Andziak Ewa, Bartoszewicz Zbigniew, Górnicka Barbara, Bogdańska Magdalena, Płazińska Maria Teresa, Skórski Maciej, Wiechno Wiesław, Szostek Mieczysław, Nauman Janusz
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.105-115, il., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W latach 1987-1990 przeprowadzono w Polsce badania populacyjne których celem było ustalenie czy podjęte po awarii jądrowej w Czarnobylu działania profilaktyczne były skuteczne i bezpieczne oraz jakie dawki 131-J zostały zdeponowane w tarczycach i czy doprowadziły one do wczesnego rozwoju chorób nowotworowych, autoimmunologicznych i zaburzeń czynności tarczycy. W latach 1997-2001 powtórzono badania populacyjne a dodatkowo postanowiono zbadać czy niewielka lub umiarkowana dawka 131-J skumulowana w tarczycach doprowadziła po 10-13 latach do rozwoju nowotworów tarczycy. Badaniami objęto ostatecznie 276 chorych zamieszkałych w województwie mazowieckim, którzy zostali skierowani do Poradni Endokrynologicznej przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii AM w Warszawie z powodu pojedynczego guzka tarczycy lub wola guzowatego i po zbadaniu zakwalifikowani do leczenia operacyjnego. Warunkami włączenia chorych do programu były wiek, który w czasie awarii w Czarnobylu nie przekraczał 25 lat, przebywanie chorych w okresie awarii na obszarze obecngo woj. mazow. i brak jakichkolwiek innych schorzeń poza patologią tarczycy. W okresie badania wiek chorych wahał się od 20 do 40 lat i wynosił średnio 27,6 ń 6,0 lat. U pacjentów przeprowadzano badanie ultrasonograficzne tarczycy na podstawie którego określano pojemność gruczołu oraz jego strukturę. Wykonywano ozanczenia poziomu hormonu tyreotropowego przysadki poziomów wolnej trijodotyroniny i wolnej tyroksyny w surowicy krwi. ...

  Streszczenie angielskie: In the years 1987 and 1990, population studies were performed to determine the efficacy of prophylactic measures used to counter the effects of the thermonuclear reactor malfunction in Chernobyl. Assessed were the safety and benefits of those methods, as well as, quantitatively, the dosage of I-131 and its effects on the development of neoplasms, autoimmunological and thyroid gland disorders. Between 1997 and 2001, the second series of studies moderate were performed to assess whether the moderate dose of I-131 cumulated in the thyroid, led to the development of cancer. The study was performed on 276 individuals living in Mazovia, who were admitted to the out-patient clinic ofteh Department of Internal Medicine and Endocrinology, Warsaw Medical Hospital because of the diagnosed single thyroid tumor or nodular goiter, who were then scheduled for surgery. The patients, undergoing study, had to be below 25 years of age at the time of the Chernobyl reactor meltdown, and living in Mazovia at the time, and with no previous medical history apart from that concerning the thyroid. During the study, patient's age was between 20 to 40 years (mean 27.6 ń 6 years). Ultrasound of the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid was performed in all the patients to assess the thyroid gland volume and structure. TRH, T4 and T3 assays were perfor,med. Anti-microsolal antibody (ATM) levels in blood serum, as well as teh levels of morning urine iodine were assessed. ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Guz chromochłonny o skąpoobjawowym przebiegu klinicznym.
  Tytuł angielski: Low-symptomatic pheochromocytoma.
  Autorzy: Madej Agnieszka, Czarkowski Marek, Skórski Maciej, Górnicka Barbara, Cieszanowski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.61-64, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 40-letniego chorego z miesięcznym wywiadem łagodnego nadciśnienia, który został przyjęty do kliniki z podejrzeniem choroby wieńcowej. Z uwagi na wiele czynników ryzyka niedokrwiennej choroby serca: palenie tytoniu, hiperlipidemię, dodatni wywiad rodzinny, u chorego wykonano próbę wysiłkową, w czasie której wystąpił ból w klatce piersiowej, z towarzyszącym nieproporcjonalnie wysokim wzrostem wartości ciśnienia tętniczego (240/140 mmHg). Na podstawie oznczenia dobowego wydalania z moczem adrenaliny, noradrenaliny i ich metabolitów oraz badań obrazowych rozpoznano guz chromochłonny lewego nadnercza, który leczono operacyjnie. Szczegółowe badanie kliniczne wykazało, że prezentowany chory należy do coraz liczniejszej grupy tzw. skąpoobjawowych chorych z guzem chromochłonnym. Wyjątkowość prezentowanego przypadku podkreśla fakt, że na podejrzenie guza chromochłonnego naprowadziła lekarzy nieprawidłowa reakcja ciśnienia tętniczego podczas diagnostycznej próby wysiłkowej EKG, zaś wcześniej wykonane badanie USG jamy brzusznej nie wykazało guza. Podejrzenie guza chromochłonnego powinno być brane pod uwagę także u bezobjawowych chorych z bólami w klatce piersiowej i wysokimi wartościami ciśnienia tętniczego podczas próby wysiłkowej.

  Streszczenie angielskie: We present the patient wit 1-month history of mild hypertension, who was admitted to our department with suspicion of coronary heart disease. He had family history of hypertension and coronary heart disease, hyperlipidaemia and he has been smoker for several years. During the diagnostic exertion test chest pain together with an unusual high blood pressure was found (240/140 mmHg). The results of catecholamines and their metabolites in 24-urine collection, abdominal ultrasonography and NMR revealed pheochromocytoma in the left adrenal gland, which was removed successfully. Particular clinical examination allowed to include the patient to the group wit low-symptomatic pheochromocytoma. Abdominal USG, which had been done prior to the exertion test, didn't reveal an incidental tumor in the adrenal glands. The abnormal hypertensive reaction during exertion test was the main decision of the urine catecholamines and their metabolites determination. Pheochromocytoma should be included to the differential diagnosis in all patients with chest pain and high blood pressure during diagnostic exertion test.


  3/8

  Tytuł oryginału: Obrażenia narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych w materiale Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.
  Tytuł angielski: Injuries of male genito-urinary and female urinary system.
  Autorzy: Błaszkiewicz Włodzimierz, Kranas Sylwester, Marks Piotr, Skórski Marek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Słowo wstępu. Urazy narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych należą do ciężkich obrażeń wielonarządowych wymagających leczenia operacyjnego i współpracy różnych specjalistów. Materiał i metody leczenia. Analizie poddano 42 chorych leczonych w oddziale urologii w latach 1996-2000, w wieku od 12 do 80 lat. Stanowi to 1 proc. wszystkich chorych hospitalizowanych. Urazy nerek rozpoznawano u 13 chorych (32 proc.). Żaden z tych urazów nie wymagał leczenia chirurgicznego. Urazy moczowodów stanowiły 7,1 proc. Były to uszkodzenia jatrogenne wymagające leczenia zabiegowego. Jeden chory z urazem pęcherza moczowego (2,4 proc.) wymagał leczenia operacyjnego. Urazy cewki moczowej stanowiły 14,3 proc. (6 chorych), w tym 3 chorych z urazem przedniego odcinka cewki i 3 chorych z urazami tylnego odcinka cewki moczowej. Chorzy z urazami tylnego odcinka cewki po założeniu cystostomii punkcyjnej kierowani byli do wyspecjalizowanych ośrodków klinicznych celem dalszego leczenia. Chorzy z urazami przedniego odcinka cewki leczeni byli zachowawczo. Urazy zewnętrznych narządów płciowych męskich stanowiły 45 proc. wszystkich urazów (19 chorych), w tym 2 chorych z urazem prącia i 17 z urazem moszny i jąder. U 9 chorych konieczne było leczenie zabiegowe. Orchidektomię wykonano tylko u 2 chorych (11,8 proc.). Wnioski. Prezentowany materiał pozwala na analizę występowania urazów układu moczowo-płciowego leczonych w oddziale urologii oraz sposobów ich zaopatrywania. Wczesne i późne ...

  Streszczenie angielskie: Injuries of male genito-urinary and female urinary system are in most cases serious requiring surgical intervention, long-term treatment and cause early and late complications. They are often a part of general trauma that needs to be treated in cooperation with a few other specialists. Increasing number of injuries suggests preparing special report. We prepared such a report based on a selected group of patients from urologic department at state hospital in Bełchatów, hospitalised from 1996 to 2000. The group comprised 42 patients, aged 12-80 years (1 p.c. of total urologic department hospitalisation) and we still observe larger number of such patients. Renal injuries were diagnosed at 13 pts (31 p.c.), however none of them had to be treated surgically. Ureter injuries (3 cases = 7,1 p.c.) were iatrogenic and had to be operated on. Only one patient with cystic injury (2.4 p.c.) needed to be operated on. We noted 6 cases (14.3 p.c.) with urethra injuries: 3 patients with anterior part trauma (treated pharmacologically without surgery) and 3 patients with posterior part trauma (cystostomy made by inserting cystofix and the patient sent to specialistic centre). Injuries of external male genitals were 45 p.c. (19 patients) of all injuries and consisted of: 2 cases of penis trauma and 17 cases of testis and scrotum trauma, 9 of them had to be treated surgically. Orchidectomy was made in 2 cases (11.8 p.c.). Small number of patients had only initial analysis of ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Amifostine differentially modulates DNA damage evoked by idarubicin in normal and leukemic cells.
  Autorzy: Błasiak Janusz, Gloc Ewa, Młynarski Wojciech, Drzewoski Józef, Skórski Tomasz
  Źródło: Leuk. Res. 2002: 26 (12) s.1093-1096, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,151

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Human lymphocytes, p53 protein-deficient acute promyelocytic leukemia cell line HL-60, murine pro-B lymphoid cell line BaF3 and its TEL/ABL-transformed clone cells were exposed to idarubicin with and without pre-treatment with amifostine. Idarubicin at 0.5 - 5ćM evoked DNA damage measured by the Comet assay. Amifostine at 14 mM decreased DNA-damaging effect of idarubicin in human lymphocytes and BaF3 cells, but increased the effect in TEL/ABL-transformed cells. Amifostine had no influence on the action of idarubicin in HL-60 cells. Our results suggest that the reaction of the cell to DNA damage may contribute to its diverse response to amifostine combined with anticancer drugs and that p53 and fusion tyrosine kkinases may be involved in this diveristy.


  5/8

  Tytuł oryginału: Operacje redukcyjne w leczeniu skrajnie zaawansowanych postaci przewlekłego obrzęku chłonnego.
  Tytuł angielski: Excisional operations for extremely advanced chronic lymphedema.
  Autorzy: Sankowski Andrzej, Skórski Maciej, Łoń Sławomir, Osuch Piotr
  Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (1) s.5-10, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1977-1990 wykonano w Klinice 15 operacji redukcyjnych u chorych ze skrajnie zaawansowanymi postaciami obrzęku chłonnego. W grupie tej wykonano 9 zabiegów sposobem Charlsa i 6 metodą Thompsona. Pięć zabiegów dotyczyło kończyn górnych, zaś 10 kończyn dolnych. W pracy omówiono wyniki bezpośrednie ze szczególnym omówieniem powikłań. U 8 chorych przedstawiono wyniki odległe po okresie obserwacji wynoszącym 10 lat. Korzystniejsze wyniki obserwowano w grupie chorych po operacji Charlesa. Mimo widocznego defektu nie obserwowano nawrotu obrzęku.


  6/8

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczne i lecznicze w chorobach żył i naczyń chłonnych
  Opracowanie edytorskie: Skórski Maciej (tł. i red.), Leszczyński Jerzy (tł.), Osęka Marcin (tł.), Tworus Robert (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe Blackhorse Publishing International Sp. z o.o. 2002, [2], 122 s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Guidelines for the diagnosis and therapy of diseases of the veins and lymphatic vessels
  Sygnatura GBL: 736,262

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Choroby naczyń chłonnych.
  Autorzy: Szostek Mieczysław, Skórski Maciej
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.162-165, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Podstawy flebologii
  Autorzy: Hajduk Bogdan, Lewczuk Jerzy, Małek Grzegorz, Rybak Zbigniew, Skórski Maciej, Tomkowski Witold Zbyszek, Wawrzyńska Liliana
  Opracowanie edytorskie: Tomkowski Witold Zbyszek (red.), Skórski Maciej (red.), Hajduk Bogdan (red.), Rybak Zbigniew (red.), Małek Grzegorz (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, [4], 164 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,415

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: