Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIUTA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjnego leczenia złamań bliższego końca kości udowej u pacjentów w podeszłym wieku.
Tytuł angielski: Risk of surgical treatment of proximal end of femoral bone fractures in patients advanced in years.
Autorzy: Pawlik Zygmunt, Żołyński Arkadiusz, Pawlik Paweł, Majewski Michał, Dudkiewicz Mariusz, Siuta Kamil
Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.262-266, il., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
Sygnatura GBL: 313,547

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono epidemiologię, schorzenia współistniejące oraz uzasadnienie taktyki postępowania w przypadkach złamań bliższego końca kości udowej na przestrzeni jednego roku u pacjentów powyżej 70. roku życia. Mimo szeregu występujących chorób, szczególnie układu krążenia, ograniczających w sposób znaczny wydolność organizmu, autorzy wykonali protezoplastyki całkowite lub połowicze stawu biodrowego u 92 z 96 pacjentów leczonych w klinice z powodu złamań bliższego końca kości udowej, co pozwoliło w krótkim czasie po operacji (od 8 do 14 dni) opuścić szpital i samodzielnie realizować program rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: The study presents the epidemiology, coexisting pathological states and justification of tactics in cases of proximal end of femoral bone fractures within one year in patients over 70. Despite a number of occurring diseases, particularly of circulatory system, considerably limiting the efficiency of organism, the authors performed total or half prosthetoplasties of hip joint in 92 out of 96 patients treated in the department due to proximal end of femoral bone fractures which allowed to leave hospital soon after the operation (8 to 14 days) and to realize the rehabilitation program without aid in ambulatory conditions.

  stosując format: