Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SITKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Minimally invasive repair of pectus excavatum - the nuss procedure. A European Multicentre Experience.
Autorzy: Hosie S., Sitkiewicz T., Petersen C., G”bel P., Schaarschmidt K., Till H., Noatnick M., Winiker H., Hagl C., Schmedding A., Waag K.-L.
Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.235-238, il., tab., bibliogr. 5 poz., r‚s., res., Zsfg
Sygnatura GBL: 312,942

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Since the first description in 1998, the minimally invasive reapir of pectus excavatum has gained increasing acceptance. The aim of this survery is to report on the experiences of eight European centres with this technique. 172 patients with a mean age of 15.1 (ń4.6) years were treated and evaluated, 35.5 p.c. were sympomatic. 45.3 p.c. of the patients had an asymmetric configuration of the chest, 74.3 p.c. had a CT index above 3.25. Mean duration of the operative procedure was 76 minutes. Major complications, including dislocation of the bar or stabiliser, pneumonia, atelectasis, local infection, pleural and pericardial effusion and liver injury occurred in 11.1 p.c. of the patients. Minor complications, such as self-resolving pneumothorax, atelectasis and subcutaneous emphysema were reported in another 8.1 p.c. Early cosmetic results were excellent or good in 81.5 p.c. Although the surgical procedure is simple, blood-sparing and short, consideration of some important technical details, proper patient selection and knowledge of the limitations is of vital importance. Long-term results are still lacking.


  2/6

  Tytuł oryginału: Elevated plasma homocysteine level as a risk factor for hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie homocysteiny w osoczu jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Kądziela Jacek, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Dzielińska Zofia, Sitkiewicz Dariusz, Gaździk Danuta, Szaroszyk Włodzimierz, Piotrowski Walerian, Januszewicz Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.75-82, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena związku pomiędzy stężeniem homocysteiny a występowaniem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 88 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (62 mężczyzn i 26 kobiet w wieku 18-72 lat) i 120 zdrowych ochotników (87 mężczyzn i 33 kobiety, w wieku 32-81 lat). Stężenie homocysteiny w osoczu na oznaczono metodę FPI (Fluorescence Polarization Immunoassay), stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 oznaczano chemiluminescencji. Wyniki. Stężenie homocysteiny było większe w grupie pacjentów niż w grupie kontrolnej (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/l, p 0,001, skorygowane względem wieku). Podwyższone stężenie homocysteiny - definiowane jako stężenie powyżej 90 pecentyla rozkładu w grupie kontrolnej ( ň 13,52 ćmol/l) - zaobserwowano u 24 proc. pacjentów i u 10 proc. osób z grupy kontrolnej. Iloraz szans (OR, odds ratio) wystąpienia nadciśnienia tętniczego u osób z podwyższonym stężeniem homocysteiny wyniósł 2,8 (95-procentowy przedział ufności 1,3 - 6,1, p 0,01). W analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu innych czynników ryzyka (wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, występowanie chorób układu krążenia w rodzinie, hiperlipidemia), podwyższone stężenie homocysteiny pozostało niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego (OR 6,6, 95-procentowy przedział ufności 2,3 - 19,1, p 0,001). Iloraz szans wystąpienia nadciśnienia tętniczego przy wzroście stężenia homocysteiny o 5 ćmol/l wyniósł 1,7 ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to assess the significance of association between hypertension (Ht) and circulating homocysteine concentrations. Material and methods. 88 consecutive hypertensive patients (62 men and 26 women, aged 18 to 72 years) and 120 healthy controls (87 men and 33 women, aged 32 - 81 years) were investigated. Homocysteine was assayed using Fluorescence Polarisation Immunoassay on the IMx Analyser made by Axis Biochemicals. Plasma folate and plasma vitamin B12 were assayed with chemiluminescency and IMMULITE Automated Analyser made by the Diagnostic Products Corporation. Results. Homocysteine concentrations were higher in patients than in controls (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/L, p 0,001, adjusted for age). Elevated homocysteine level - defined as a level above the 90th p.c. of the control distribution ( ň 13,52 ćmol/L) - was seen in 24 p.c. of the patients compared with 10 p.c. of the control group (p 0,05). The odds ratio (OR) for Ht in persons with an elevated homocysteine level was 2,8 (95 p.c. CI 1,3 - 6,1, p 0,01). After adjustment for conventional risk factors (age, gender, body mass index, smoking, family history of cardiovascular disease, hyperlipidemia), an elevated homocysteine level remained an independent risk factor for Ht (OR 6,6, 95 p.c. CI 2,3 - 19,1, p 0,001). The OR for Ht of 5 ćmol/L increment in homocysteine level was 1,7 (95 p.c. CI 1,1 - 2,6, p 0,001), and in multivariate analysis OR was 3,8 (95 p.c. CI ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności oznaczania stężenia interleukiny-6 i białka C-reaktywnego w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Comparison of interleukin-6 and C-reactive protein serum concentrations assessment in diagnosis of infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Rawczyńska-Englert Irena, Sitkiewicz Dariusz, Jabłoński Dariusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.947-952, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczanie stężenia interleukiny-6 (IL-6) może być cenne w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW), szczególnie przy klinicznie niepewnym rozpoznaniu, z czym często mamy do czynienia u chorych z jałowymi posiewami krwi. Jednym z klasycznych białek ostrej fazy jest białko C-reaktywne (CRP), najczęściej wykorzystywane jako dodatkowy wskaźnik procesu zapalnego. Celem pracy jest porównanie przydatności oznaczania stężenia IL-6 i CRP w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia IZW. Grupę badaną stanowiło 40 chorych z IZW i wadami serca. Dwie grupy kontrolne składały się z chorych z wadami serca: 15 bez zakażenia i kolejnych 15 z zakażeniem dróg moczowych. Rozpoznanie IZW ustalono zgodnie z kryteriami Uniwersytetu Duke'a; u 34 chorych stwierdzono dodatnie posiewy krwi. Oznaczenia IL-6 i CRP przeprowadzono trzykrotnie, po rozpoznaniu IZW i w czasie antybiotykoterapii (średnio co 14 ń 7 dni) metodą ELISA. Określano przydatność oznaczania obu parametrów dla rozpoznawania IZW. Za wartości prawidłowe przyjęto dla interleukiny-6 zakres 0 - 12,5 pg/ml, a dla białka C-reaktywnego zakres 0-10 mg/l. Średnie wartości stężeń Il-6 i CRP w grupie z IZW (37 ń 23,9 mg/l) istotnie wyższe niż w grupach kontrolnych: z zakażeniem dróg moczowych (9,1 ń 4,42 pg/ml i 6,95 ń 4,39 mg/l) i bez zakażenia (3,95 ń 1,4 pg/ml i 2,21 ń 0,96 mg/l). Stężenie CRP nie korelowało istotnie ze stężeniem IL-6 (r = 0,51, p = 0,07). W kolejnych oznaczeniach stwierdzono istotny statystycznie spadek stężenia IL-6 (z 37 ń 44,3 do 8,7 ń 5,7 pg/ml), bez towarzyszącego spadku stężeń CRP (z 27,1 ń 23,9 mg/l do 22 ń 18,3 mg/l)...


  4/6

  Tytuł oryginału: Hepatocyte growth factor levels in liver and blood, and post-operative liver cell proliferation in patients with benign and malignant liver tumors after partial hepatectomy.
  Autorzy: Dłużniewska Joanna, Zolich Dorota, Polański Jerzy, Zając Leszek, Sitkiewicz Dariusz, Łukomska Barbara
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR690-CR696, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to investigate hepatocyte proliferation and the expression of hepatocyte growth factor (HGF) in liver tissue and blood from patients with benign and malignant liver tumors after partial hepatectomy. Material/Methods: We studied 25 consecutive patients undergoing partial hepatectomy for metastatic colorectal adenocarcinoma (15 cases) adn benign liver tumors (10 cases). Immunohistochemical examination for teh rpesence of PCNA adn HGF, c-Met/HGF-receptor expression was performed on formalin-fixed samples from: a) sections of resected fragments of liver tissue remote from the tumor; b) tumor tissue; c) remnant liver, 30 min after hepatectomy; d) fine needle aspiration liver biopsy, 7 days after liver resection. Circulating HGF and the level fo AFP adn GGT as biomarkers for liver cell regeneration were measured in the patients' blood at the same time. Results: The proliferation rate of liver cells was higher in patients with malignant than benign liver tumors. This correlated with incrased HGF in blood, but not with the expression of HGF and c-MET/HGF-R in liver tissue. The expression of HGF was detected in specimens from colorectal liver metastases. Conclusion: The mutual interactions between tumor and other cells may influence the proliferation of hepatocytes throughout the regenerative process in patients with colorectal carcinoma metastases after partial hepatectomy.


  5/6

  Tytuł oryginału: Leczenie lejkowatego zniekształcenia klatki piersiowej metodą Nussa w materiale klinicznym : praca doktorska
  Autorzy: Sitkiewicz Tomasz Wojciech, Dzielicki Józef (promot.).; [Śląska Akademia Medyczna] Katedra i Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 93 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20503

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.


  6/6

  Tytuł oryginału: Rola prokalcytoniny w diagnostyce niepowikłanego infekcyjnego zapalenia wsierdzia.
  Tytuł angielski: Role of procalcitonin in diagnosis of uncomplicated infective endocarditis.
  Autorzy: Hryniewiecki Tomasz, Sitkiewicz Dariusz, Rawczyńska-Englert Irena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.793-795, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) przy braku potwierdzenia mikrobiologicznego jest trudne i mimo wielu niespecyficznych wskaźników zapalnych pozostaje niepewne. Celem pracy była ocena przydatności diagnostycznej oznaczania stężenia prokalcytoniny w surowicy krwi chorych z podejrzeniem niepowikłanego IZW o etiologii bakteryjnej. Zbadano 30 chorych z aktywnym IZW w przebiegu wad nabytych serca. Rozpoznanie IZW o etiologii bakteryjnej ustalono zgodnie z kryteriami Duke na podstawie: badania klinicznego, badań dodatkowych (parametry zapalne,, echokardiografia transtorakalna i przezprzełykowa), oraz dodatnich posiewów krwi. Wyłączono chorych z posocznicą, współistniejącymi infekcjami i we wczesnym okresie pooperacyjnym. Dwie grupy kontrolne obejmowały: 10 chorych bez IZW i innych ognisk infekcji oraz kolejnych 10 chorych bez IZW, z zakażeniem dróg moczowych, obie z wadami mabytymi serca. Oznaczenie stężęnia prokalcytoniny wykonano metodą immunoluminometryczną (zestaw LUMltest PCT). Średnie stężenia prokalcytoniny w grupie chorych i IZW (0,12 ń 0,13, zakres 0 - 0,4 ng/ml) były istotnie statystycznie wyższe niż w grupie kontrolnej bez zakażenia (0,03 ń 0,05, zakres 0 - 0,1 ng/ml) i wyższe niż w grupie kontrolnej z zakażeniem dróg moczowych (0,02 ń 0,04, zakres 0 - 0,1 ng/ml). Jednak u 12 (wśród 30 badanych) chorych nie przekroczyły czułości metody, a u pozostałych były poniżej wartości uznawanych za normę ( 0,5 ng/ml). Wniosek: wydaje się, że oznaczanie ...

  Streszczenie angielskie: Infective endocarditis especially where blood culture is negative frequently causes problems in diagnosis despite of many nonspecific inflammation parameters. Procalcitonin (PCT) concentration is a new marker of severe bacterial and fungal infection. The aim of this study was to evaluate the usefulness of PCT concentration assessment in the diagnosis of uncomplicated infective endocarditis of bacterial etiology. The study group consisted of 30 patients with ongoing infective endocarditis in the course of acquired valvular heart disease. The diagnosis of bacterial endocarditis was established according to the DUke criteria on the basis of: clinical examination, laboratory investigations (inflammatory parameters, transthoracic and transesophageal echocardiograpfy) and positive blood cultures. Patients with sepsis, concomitant infections and in an early postoperative period we excluded. Two control groups consisted of: 10 patients without endocarditis and other infections and another 10 patients without endocardidtis and with an urinary tract infection. Serum procalcitonin concentrations were measured by an immunoluminometric assay (LUMItest PCT set). Mean serum PCT concentrations in patients with endocarditis (0.12 ń 0.13, range 0 - 04. ng/ml) were significantly higher than in control group without infection (0.03 ń 0.05, range 0 - 0.1 ng/ml) and higher than in control group with an urinary tract infection (0.02 ń 0.04, range 0 - 0.1 ng/ml). However in 12 patients (of ...

  stosując format: