Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SITEK-ZIÓŁKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Współwystępowanie zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych z chorobą Keitha. Opis rzadkiego przypadku.
Tytuł angielski: Coexistence of sacroilitis with Keith's disease.
Autorzy: Sitek-Ziółkowska Karina
Źródło: Reumatologia 2002: 40 (1) s.60-65, bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,900

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorka opisuje 18-letniego pacjenta, u którego stwierdzono współwystępowanie choroby Keitha z zapaleniem stawów krzyżowo-biodrowych. Choroba rozpoczęła się w 6 r.ż. stopniowo narastającymi zniekształceniami stawów kolanowych. Silne bóle stawów krzyżowo-biodrowych, wysiękowe zapalenie stawu kolanowego lewego oraz zapalenie tęczówki oka lewego były przyczyną hospitalizacji. Badania dodatkowe wykazały obecność antygenu HLA-B27 oraz podwyższone wartości OB, seromukoidu i CRP. Badania radiologiczne ujawniły zmiany zapalne stawów krzyżowo-biodrowych. Dodatkowo stwierdzono jednoczesne występowanie mnogich wyrośli chrzęstno-kostnych w okolicy stawów kolanowych, biodrowych, barkowych i miednicy. Potwierdzono rodzinne występowanie choroby Keitha. W dostępnym piśmiennictwie dotychczas nie znaleziono opisu analogicznego przypadku.

  Streszczenie angielskie: The author presents a casee of 18-year old patient with the diagnosed coexistence of Keith's disease with sacroiliitis. The disease started at the age of 6 with the gradually increasing deformities of knee joints. Severe pains of sacroiliac joints, exudative arthritis of left knee joint and iritis of the left eye were the reason for hospitalization. Additional examinations showed a presence of HLA B27 antigen and the increased values of OB, seromucoid and CRP. X-ray examinations showed the inflammatory changes in sacroiliac joints. Furthermore, numerous cartilagineous exostoses in the area of knee, hip, shoulder and plevic joints were found. Keith's disease was found in the family history. No analogical case description has been found in the available papers so far.

  stosując format: