Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIONEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa.
Tytuł angielski: Results of surgical treatment of congenital clubfeet with the Sotirow method.
Autorzy: Sionek Andrzej, Sotirow Bogolub, Czop Andrzej, Wichłacz Wojciech, Przybysz Waldemar
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.5-9, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono odległe wyniki operacyjnego leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Sotirowa. Zbadano 65 stóp u 42 dzieci (34 chłopców i 8 dziewcząt) operowanych w wieku od 5. miesiąca życia do 18. miesiąca życia. Okres obserwacji wynosił średnio 7 lat (od 5 do 20 lat). Wyniki zostały ocenione klinicznie według skali Magone, a radiologicznie według zmodyfikowanych kryteriów Komitetu Naukowego XXI Zjazdu PTOiTr. Klinicznie bardzo dobry i dobry wynik uzyskano w 47 stopach (72 proc.), radiologicznie w 32 stopach (49 proc.), dostateczny klinicznie w 8 stopach (12 proc.), a radiologicznie dostateczny w 22 stopach (34 proc.). Zły wynik uzyskano w obu ocenach w 11 stopach (17 proc.). W przedstawionym materiale nie obserwowano zaburzeń krążenia i powikłań związanych z opóźnionym gojeniem się ran. Technika ta umożliwia skuteczne odtworzenie prawidłowych warunków anatomicznych w obrębie operowanej stopy.

  Streszczenie angielskie: Clinical and radiological results of surgical treatment of congenital clubfeet by an antero-lateral approach first introduced by Sotirow in 1976 are presented. The aim of this paper was to assess long-term results of this preocedure on children (aged 5 - 15 months at the time of surgery). A series of 65 feet in 42 cases diagnosed with congenital talipes equinovarus was evaluated. Forty-two cases were treated conservatively with casts - changed on a weekly basis for 2 - 3 months and then every 2 weeks. Magone's score criteria were used to assess the method. Average follow-up was 7 years. Clinically 72 p.c. of the results were rated as excellent or good. We found the biggest problem during the Sotirow procedure was placiang the trochlea of the talus bone into his anatomical into its' anatomical position in the talo-crural joint. The method introduced by Sotirow seems to be highly effective and work applying. It enables a real elimination of soft-tissue contractures, which retains the deformity of the foot through an antero-lateral approach.

  stosując format: