Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIMACHOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej jako czynnik ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych na przewleklą niewydolność nerek. Profilaktyka i leczenie.
Tytuł angielski: Disturbances of calcium-phosphate metabolism as a risk factor for cardiovascular complications in patients with chronic renal insufficiency. Prophylaxis and treatment.
Autorzy: Czekalski Stanisław, Pawlaczyk Krzysztof, Oko Andrzej, Simachowicz Agnieszka
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.147-151, bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (PNN) wcześnie dochodzi do zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej, które nasilają się w miarę postępu upośledzenia czynności nerek. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej, a zwłaszcza hiperfosfatemia i podwyższone wartości iloczynu wapniowo-fosforanowego (Ca x P) powodują występowanie zwapnień w układzie sercowo-naczyniowym, które są jedną z ważniejszych przyczyn powikłań sercowo-naczyniowych i zwiększonej umieralności u chorych na PNN. Wcześnie rozpoczęta profilaktyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych na PNN i zastosowanie odpowiedniego leczenia opartego o monitorowanie stężeń fosforu, wapnia, wartości iloczynu Ca x P i stężenia natywnego parathormonu (iPTH) w surowicy, jest ważnym czynnikiem redukującym ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i rozwój osteopatii nerkowej u chorych na PNN.

  Streszczenie angielskie: The disturbances of calcium-phosphate metabolism develop early in the course of chronic renal insufficiency (CRI) and progress in parallely to the impairment of renal function. The disturbances of calcium-phospate metabolism particulary hyperphosphatemia and increased values of the calcium-phosphorans product (Ca x P) lead to formation of calcifications in the cardiovascular system, which are one of the important causes of cardiovascular complications. Early introduced prophylaxis of the disturbances of calcium-phosphate metabolism in patients with CRI and implementation of adequate treatment based on monitoring of phosphate and calcium levels as well as values of Ca x P product and intact parathyroid hormone (iPTH) concentrations in serum are important factors reducing risk cardiovascular complications and development of renal osteodystrophy in patients with CRI.

  stosując format: