Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SILUK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Antiaggregatory activity of hypoglycaemic sulphonylureas.
Autorzy: Siluk D., Kaliszan R., Haber P., Petrusewicz J., Brzozowski Z., Sut G.
Źródło: Diabetologia 2002: 45 (7) s.1034-1037, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 312,048

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Aims/hypothesis. Vascular complications observed in diabetes are often related to altered platelet functions. The most widely used hypoglycaemic drugs for treating Type II (non-insulin-dependent) diabetes mellitus are sulphonylurea derivatives. The purposes of this study were to evaluate the inhibitory effects of hypoglycaemic agents on platelet aggregation, to measure their lipophilicity and identify their structural parameters which assess their antiaggregatory activity. Methods. An antiaggregatory test in vitro was carried out for 13 sulphonylurea derivatives. Aggregation of platelets, incubated with the agents at concentrations varying from 7.5 to 480 ćmol/l, was induced by 10 ćmol/l ADP. Drug lipophilicity parameter, log kw, was measured by gradient HPLC and the agents were subjected to molecular modelling. Results. The most pronounced inhibition of platelet aggregation was by glimepiride, gliclazide, gliquidone, glibenclamide and compound 2A. The IC25 values were 15.9, 18.6, 20.4, 28.5 and 34.7 ćmol/l, respectively. Quantitative structure-activity relationships indicate that antiaggregatory activity is mainly affected by electronic and not by lipophilic properties of the agents. Conclusion/interpretation. Glimepiride appeared to be a more potent ADP-induced platelet aggregation inhibitor in vitro than gliclazide. Antiaggregatory activity was shown for gliquidone and confirmed for glibenclamide. The QSAR analysis supports the hypothesis of a free radical mechanism of action of sulphonylurea derivatives previously suggested for gliclazide.


  2/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wewnątrzustnych dystraktorów kostnych w leczeniu wad rozwojowych żuchwy - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The treatment of developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors - a preliminary report.
  Autorzy: Kowalczyk Robert, Sporniak-Tutak Katarzyna, Siluk Jarosław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.36-43, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń leczenia nabytych i wordzonych wad rozwojowych żuchwy za pomocą wewnątrzustnych dystraktorów kostnych. Zaprezentowano sposób wykonania dystrakcji, powikłania oraz uzyskane wyniki czynnościowe i estetyczne. Na podstawie piśmiennictwa i własnych spostrzeżeń odnotowano wady i zalety osteogenezy dystrakcyjnej.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present the author's own esperiences of the treatment of acquired and congenital developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors. A description of the distraction proces, complications and functional and aesthetic results has been presented. on the basis of the literature and the author's own observations, the advantages and disadvantages of districtional osteogenesis have been shown.


  3/8

  Tytuł oryginału: Trudności w rozpoznawaniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dziecka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in diagnosing acute lymphoblastic leukaemia in a child - a case report.
  Autorzy: Siluk Jarosław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.128-132, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano trudności diagnostyczne w rozpoznaniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u 14-letniego chłopca leczonego endodontycznie przez stomatologa z powodu zapalenia miazgi zęba trzonowego w żuchwie, a następnie z powodu zębopochodnego zapalenia kości żuchwy. Wywiad chorobowy, stan kliniczny pacjenta, obraz radiologiczny oraz badanie podstawowe krwi sugerowały chorobę układową-nowotworową. Na podstawie badania histopatologicznego wycinka dziąsła, kości zbitej i kości gąbczastej żuchwy rozpoznano chłoniaka Burkitta. Ostateczne rozpoznanie - ostra białaczka limfoblastyczna postawiono dopiero po punkcji szpiku kostnego.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the difficulties encountered in diagnosing acute lymphoblastic leukaemia (ALL) in a 14 year old boy who was treated by his dentist for pulpitis in a lower molar, and then for osteomyelitis of the mandible. The case history, clinical state of the patient and radiological picture, as well as the blood examination, suggested a systemic - neoplastic disease. A biopsy of the gingiva, cortical and spongy bone of the mandible gave a diagnosis of Burkitt's lymphoma. The final diagnosis made after marrow biopsy was acute lymhoblastic leukaemia.


  4/8

  Tytuł oryginału: Wpływ doustnych środków hipoglikemizujących na agregację płytek krwi : praca doktorska
  Autorzy: Siluk Danuta, Kaliszan Roman (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Biofarmacji i Farmakodynamiki w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 85 k. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  5/8

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej furosemidu z preparatu Furosemidum tabl. 40 mg w porównaniu z odpowiednikiem leku badanego.
  Tytuł angielski: Bioavailability of furosemide from Furosemidum tablets 40 mg.
  Autorzy: Kaliszan Roman, Rynkiewicz Andrzej, Deptulski Tadeusz, Siluk Danuta, Haber Piotr, Markuszewski Michał, Bączek Tomasz, Dąbrowska Aleksandra, Nasal Antoni, Damasiewicz Barbara, Radwańska Aleksandra, Frąckowiak Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.37-39, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The bioequivalence of Furosemidum tabl. 40 mg (POLPHARMA S.A.) in comparison with reference tablets 40 mg was investigated in a randomized, two-way crossover study following single dose oral administsration in nineteen healthy volunteers. Sserum concentrations of furosemide were analzed by HPLC with spectrofluorimetric detection. No statistically significant differences between pharmacokinetic parameters of studied formulations were found. It is has been postulated that both the preparations are bioequivalent.


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena odczynów tkanek miękkich okołogałkowych na siatkę tytanową w badaniu doświadczalnym na szczurach.
  Tytuł angielski: Evaluation of the response of the periorbital soft tissues to titanium mesh in an experimental animal study.
  Autorzy: Siluk Jarosław, Zabel Maciej
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.364-370, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Tytan ze względu na doskonałą integrację w kości oraz właściwości fizyczne i chemiczne zyskał na popularności w medycynie. Użycie siatki tytanowej stanowi jeden ze sposobów rekonstrukcji kości płaskich, w tym ścian oczodołu. Obecność jej w oczodole, w sąsiedztwie narzadu wzroku, stała się przyczynkiem do oceny odczynów zapalnych w wybranych tkankach miękkich wewnątrzoczodołowych. Badania wykonano na szczurach, u których chirurgicznie umieszczano siatkę tytanową w obszar uszkodzonych jatrogennie mięsni okoruchowych. Ocenie histologicznej poddano mięśnie okoruchowe, twardówkę i naczyniówkę gałko ocznej, nerw wzrokowy oraz gruczoł łzowy po 6, 12, 20 tygodniach zabiegu. Niezależnie od czasu obserwacji nie stwierdzono patologicznych zmian w wymienionych strukturach. Wynik doświadczenia potwierdził biokompatybilność tytanu wobec wybranych tkanek miękkich okołogałkowych i narządu wzroku.


  7/8

  Tytuł oryginału: Sklerotyczne zapalenie kości wyrostka kłykciowego żuchwy u dziecka - trudności diagnostyczne. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Sclerosing osteomyelitis of the condylar process of the mandible in a child.
  Autorzy: Siluk Jarosław
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.533-538, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jednostronne sklerotyczne zapalenie kości wyrostka kłykciowego żuchwy u 14-letniego dziecka charakteryzowało się niejednoznacznym obrazem klinicznym i radiologicznym sugerującym proces nowotworowy kości. Szeroka ekspozycja pola operacyjnego w przypadku patologii wyrostka kłykciowego, zwłaszcza przy towarzyszącej limfadenopatii, okazała się właściwą taktyką postępowania diagnostyczno-leczniczego. Dekortykacja kości wyrostka kłykciowego dostarczyła materiał do badania histopatologicznego i stanowiła element skutecznego leczenia sklerotycznego zapalenia kości bez ograniczenia czynności stawu skroniowo-żuchwowego oraz mimiki i ekspresji twarzy.

  Streszczenie angielskie: Unilateral sclerosing osteomyelitis of the condylar process of the mandible in a 14-year-old child was difficult to diagnose. The clinical picture of the patient was not unambiguous, and the radiological picture suggested a neoplastic process. Wide exposition of the pathologically changed condylar process of the mandible during biopsy turned out to be a good way of diagnosis and treatment, especially as the process was accompanied by regional lymphadenopthy. Decortication of the bone provided material for histological examination and was a component of effective tretment in sclerosing osteomyelitis. The functions of the temporomandibular joint and facial nerve were not compromised after the procedure.


  8/8

  Tytuł oryginału: Ocena odczynów tkanek miękkich okołogałkowych na siatkę tytanową w badaniu doświadczalnym na zwierzętach.
  Tytuł angielski: Investigations in animals into the reaction of peribulbar soft tissues to titanium mesh.
  Autorzy: Siluk Jarosław
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.135-143, [3] tabl., bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  stosując format: