Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SILMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Is the predictive power of previous fractures for new spine and non-spine fractures associated with biochemical evidence of altered bone remodelling? The EPOS study.
Autorzy: Vergnaud P., Lunt M., Scheidt-Nave C., Poor G., Gennari C., Hoszowski K., Lopez Vaz A., Reid D. M., Benevolenskaya L., Grazio S., Weber K., Miazgowski T., Stepan J. J., Masaryk P., Galan F., Bruges Armas J., Lorenc R., Havelka S., Perez Cano R., Seibel M., Armbrecht G., Kaptoge S., O'Neill T. W., Silman A. J., Felsenberg D., Reeve J., Delmas P. D.
Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.121-132, tab., bibliogr. 49 poz.
Sygnatura GBL: 303,881

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bacground: In the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS), a past spine fracture increased risk of an incident fracture 3.6 - 12-fold even after adjusting for BMD. We examined the possibility that biochemical marker levels were associated with this unexplained BMD-independent element of fracture risk. Each of 182 cases in EPOS of spine or non-spine fracture that occurred in 3.8 years of follow-up was matched by age, sex and study centre with two randomly assigned never-fractured controls and one case of past fracture. Analysis measured blind were: osteocalcin, bone-specific alkaline phosphatase, total alkaline phosphatase, serum creatinine, calcium, phosphatase and albumin, together with the collagen cross-links degradation products serum CTS and urine CTX. Most subjects also had bone density neasured by DXA. Results: Cases who had recent fractures did not differ in marlker levels from cases who had their had last fracture more than 3 years previously. No statistically significant effect of recent fracture was found for any marker except osteocalcin, which was 17.6 p.c. lower in recent peripheral cases compared to unfractured controls (p 0.05) and this was independent of BMD. Conclusion: Past fracture as a risk indicator for future fracture is not strongly mediated through increased bone turnover.


  2/2

  Tytuł oryginału: Badania różnic potencjałów bioelektrycznych występujących w układzie stabilizator zewnętrzny - kończyna. Badania kliniczne u ludzi i zwierząt.
  Tytuł angielski: Testing the differences in bioelectrical potentials occurring in distractive osteogenesis: human and animal clinical research.
  Autorzy: Raganowicz Tomasz, Latalski Michał, Gregosiewicz Andrzej, Szponder Tomasz, Silmanowicz Piotr, Kisiel Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elekrtycznego tkanek. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 28 pacjentów leczonych metodą osteogenezy dystrakcyjnej oraz u 12 psów leczonych z powodu złamania kości długich stabilizatorem zewnętrznym. Wyniki. Wykazano, że podczas wydłużania kończyn dystraktorem zewnętrznym dochodzi do generowania w układzie dystraktor - kończyna nadmiernych potencjałów elektrycznych, znacznie przekraczających wartości fizjologiczne. Wnioski. Zaobserwowane zmiany mogą niekorzystnie wpływać na kościotworzenie i przebudowę regeneratu. Zastosowanie aparatu jako stabilizatora nie wywołało znamiennego wzrostu potencjałów elektrycznych u zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Metal intraosseous implants cause disturbances in tissue bioelectrity. Material and methods. Our research involved a group of 28 patients treated by districtive osteogenesis and 12 dogs treated for long bone fractures with external fixation. Results. During the process of limb lengthening excessive electrical potentials were generated, considerably exceeding the physiological level. Conclusions. The observed effect may have a negative effect on osteogenesis and remodeling of the regenerating bone. The application of an external fixator did not significantly increase electrical potentials in animals.

  stosując format: