Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIKORSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 3
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  2/21

  Tytuł oryginału: Survival in patients with rare subtypes of renal cell carcinoma.
  Autorzy: Grabowski M[arek], Huzarski T., Lubiński J., Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (6) s.599-600, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate the survival of patietns with rare malignant histological subtypes of renal cancer. Pateitns and methods. The Heidelberg classification of renal cell carcinoma (RCC) divides tumours into clear cell carcinoma (CCC), papillary cancer (PC), chromophobic cancer (ChC) and collecting duct carcinoma (CDC). Sarcomatoid tumours are in a different subgroup treated as a final stage of histological progression. Between 1990 and 1997, 319 nephrectomies were undertaken because of RCC in 317 patients. In 42 patietns (13 p.c.) the patholgoical findings showed other than CCC; in 13 PC was confirmed histolgoically, in nine ChC, in 11 a mixed type of CCC and sarcomatoid type, in seven a sarcomatoid tumour and in four, CDC. Results. One patietn of the 13 with PC and two of the nine with ChC died. The worst prognosis was in those with CDC, CCC-sarcomatoid and sarcomatoid tumours, as all these patietns died. Conclusion. The histopathological differentiation of RCC into subtypes gives additional useful prognostic information.


  3/21

  Tytuł oryginału: Cystektomia laparoskopowa - doświadczenia własne na podstawie dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Laparoscopic cystectomy - an experience of the treatment of two patients.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.81-85, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Autorzy omawiają swoje doświadczenia związane z dwoma operacjami cystektomii laparoskopowej, wykonanymi z powodu raka pęcherza moczowego. Materiał i metody. Przedstawiono szczegóły techniki operacji, wykonanych u dwojga pacjentów (mężczyzny i kobiety) chorych na raka pęcherza moczowego. U mężczyzny przeprowadzono cystoprostatektomię z odprowaczeniem moczu sposobem Brickera. Wstawkę jelitową wykonano techniką minilaparotomii. U kobiety cystektomię z histerektomią połączono z laparoskopowo przeprowadzoną nefrektomią nieczynnej nerki. W celu odprowadzenia moczu zastosowano przetokę moczowodowo-skórną. Wyniki. Oba zabiegi przebiegły bez poważnych powikłań śródoperacyjnych. Czas operacji wyniósł odpowiednio 565 min. i 470 min. U operowanej chorej wystąpiły zaburzenia krążeniowo-oddechowe, leczone na oddziale intensywnej terapii. Oboje chorych zostało wypisanych do domu w 7. dobie po operacji.

  Streszczenie angielskie: Purpose. We report our experience in laparoscopic cystectomy for bladder carcinoma on the basis of two treated patients. Material and methods. Details are given of surgery, used in two patients operated on for carcinoma of the bladder. One of them (a man) underwet a cystoprostatectomy with ileocutaneostomy m. Bricker. The urinary diversion was performed by minilaparotomy. For the other (a woman) we used laparoscopy for cystectomy, histerectomy and removal of nonfunctioning kidney, and ureterocutaneostomy was the mode of urinary diversion. Results. There were no serious complications. The operative times were 565 and 470 minutes, respectively. The cardiac and respiratory disorders, observed in a woman, were treated in the Intensive Care Unit. Both patients were discharged from hospital seven days after surgery. Conclusions. Radical cystectomy may be performe with the use of laparoscopic technique. In comparison with open surgery, laparoscopy offers perfect cosmetic results and considerably shorter hospitalization. The role of laroscopic cystectomy and its oncological effect should be further investigated in prospective trials.


  4/21

  Tytuł oryginału: Charakterystyka i medyczne zastosowania konstrukcji liposomowych.
  Tytuł angielski: Characterization and medical applications of liposome constructions.
  Autorzy: Stebelska Katarzyna, Wyrozumska Paulina, Grzybek Michał, Sikorski Aleksander F.
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.229-242, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Liposomy zostały po raz pierwszy opisane w 1965 r. Te pęcherzykowate struktury uzyskiwane podczas hydratacji fosfolipidów wykorzystywano początkowo jako układy modelowe w badaniach nad właściwościami błon biologicznych. Liposomy są zbudowane z zamkniętych, koncentrycznych dwuwarstw lipidowych, oddzielających przestrzenie wodne. W medycynie znalazły zastosowanie jako struktury zdolne zamykać substancje hydrofilowe lub hydrofobowe o znaczeniu terapeutycznym. Cząsteczki substancki hydrofilowych mogą być zamykane w przestrzeni wodnej liposomów, a cząsteczki substancji lipofilowych mogą być inkorporowane w dwuwarstwę lipidową. Jako struktury lipidowe są zdolne do oddziaływań z komórkami zarówno fagocytującymi, jak i niezdolnymi do fagocytozy. Przykłady takich oddziaływań to: adosprcja na powierzchni komórek swoista lub nieswoista, wymiana lipidów lub wkomponowanych w liposomową dwuwarstwę cząsteczek substancji lipofilowych z błoną komórkową, fuzja z błoną komórkową, której może towarzyszyć uwolnienie zawartości wodnych przedziałów liposomowych do wnętrza komórki, pochłonięcie liposomów w wyniku endocytozy z udziałem receptorów. Liposomy i ich zachowanie in vitro i in vivo są szczegółowo charakteryzowane. Okazuje się bowiem, że wędrujące w krwioobiegu liposomy zostają opłaszczane białkami osocza. Liposomy takie są następnie rozpoznawane i fagocytowane przez komórki żerne układu siateczkowo-śródbłonkowego. Liposomy (oraz ich zawartość), zależnie od właściwości ...

  Streszczenie angielskie: Liposomes were characterized for the first time in 1965. Since begining these vesicle-like structures, obtained during hydratation of phospholipids, have been used as biomembrane model in the studies on properties of biomembranes. The liposomes being closed concentric lipid bilayers separate aqueous compartments. Liposomes are applied in medicine as structures abel to encapsulate hydrophilic drugs. Molecules of hydrophilic substances can be encapsulated in aqueous liposome compartment while molecules of hydrophobic nature can be incorporated within liposome bilayer. As lipidic structures liposomes are able to interact with cells: macrophages or cells which are not able to phagocytosis. The examples of such interactions are: receptor-mediated or non-specific adsorption on cell surface, fusion with plasma membrane followed by delivery of their aqueous compartment contents into cytosol and internalization via clathrin mediated endocytosis mechanism. Some lipids or lipophilic molecules can exchange between liposome and plasma membrane bilayers. Liposomes and their in vitro and in vivo behaviour are characterized in details. It appears that circulating liposomes are quickly coated by plasma protiens. This process is followed by recognition and phagocytosis by macrophages of reticuloendothelial system. Liposomes (and their contents), depending on surface properties, are accumulated in organs rich in these cells. To reduce this phenomenon some strategies are proposed. The ...


  5/21

  Tytuł oryginału: Microangiographic imaging of the prostate.
  Autorzy: Słojewski M[arcin], Czerwiński F[lorian], Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.776-778, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: To present the results of microangiography in visualizing prostatic microvascularization. Materials and methiods: A contarst medium was injected into the vessels of prostate specimens obtained during surgery, to fill small vessels; nine specimens were obtained after cystoprostatectomy and two after radical prostatectomy. Branches of prostatic or seminal vesicle arteries were used for the injection, the specimens then fixed in formalin, sectioned and X-rayed. Results: In five samples the quality of the images was sufficient to visualize small arteries; the remaining vessels were partially filled. The vascular map was compared with previous results from historadiographic studies. Conclusions: Microangiographic imaging of prostate specimens provides a unique view of the angioarchitecture of the prostate and correlates closely with historadiographic studies. The correlation with other imaging methods, e.g. Doppler ultrasonography, needs further evaluation.


  6/21

  Tytuł oryginału: Usefulness of power Doppler ultarsonography in evaluating erectile dysfunction.
  Autorzy: Golubiński A. J., Sikorski A[ndrzej]
  Źródło: Br. J. Urol. 2002: 89 (7) s.779-782, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 300,816

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Objective: To evaluate deep penile arterial flow after an intracavernosal injection with papaverine in patients with erectile dysfunction (ED). Patients and methods: Twenty patients with ED were evaluated using power Doppler ultrasonography with a linear probe (8 MHz). Diagnostic tests were undertaken after an intracavernosal injection with 40 mg papaverine. The peak systolic velocity (PSV), enddiastolic velocity (EDV) and resistive index (RI) were analysed. Results: After injecting papaverine, seven patients had a normal erection and appropriate waveform patterns; their mean PSV was 30.7 cm/s, the EDV 4.42 cm/s and the RI 0.85. There was tumescence and elongation of the penis with no rigidity in eight patients; their mean PSV was 23.9 cm/s, the EDV 7.34 cm/s and the RI 0.72. There was no erection in five patients. The abnormal flow values showed insufficient arterial vessels in a quarter of the men, venous leakage in 15 p.c. and mixed ED in 20 p.c. Conclusion: The power Doppler technique allows the accurate location and evaluation of deep penile arteries. Vascular pathology may be differentiated after an intracavernosal injection with a vasomotor agent. Recognising the pathological pattern assists in choosing the best method of treatment.


  7/21

  Tytuł oryginału: Laparoskopia w leczeniu dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation.
  Autorzy: Gołąb Adam, Słojewski Marcin, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.78-80, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z powikłań, powstających po zabiegach przezcewkowych wykonywanych w obrębie pęcherza moczowego, jest uszkodzenie jego ściany. Klasyczna metoda zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji polega na jej chirurgicznym zeszyciu na drodze operacji otwartej. Autorzy wykorzystali do tego celu metodę laparoskopową. Cel pracy. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w zakresie laparoskopowego zaopatrzenia jatrogennego uszkodzenia pęcherza moczowego. Materiał i metoda. Opisano szczegóły techniki operacji laparoskopowych wykonanych u 3 chorych, u których w trakcie elektroresekcji przezcewkowej guza doszło do perforacji dootrzewnowej pęcherza. Wszyscy leczeni byli mężczyznami, których średni wiek wynosił 64 lata. Wyniki. Czas operacji wynosił od 25 do 40 minut. Nie zanotowano powikłań śród- ani pooperacyjnych. Hospitalizacja po laparoskopii trwała przeciętnie 4 dni. Po 12 dniach wszyscy pacjenci wracali do pełnej aktywności. Wnioski. Laparsokopowe zaopatrzenia dootrzewnowej perforacji pęcherza moczowego jest cenną alternatywą dla operacji otwartej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. One of the complications of transurethral surgery is bladder wall injury. The classical method of intraperitoneal perforation repair comprises suturing in open surgery. In this case the authors used a laparoscopic technique. Objective. To present our own experience of laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation. Material and methods. There were 3 cases of intraperitoneal bladder perforation. Each one was a tumor resection complication. The mean age of patietns was 64 years. Details of the surgical technique are presented. Results. Operation time ranged from 25 to 40 min. there were no complications in the middle of laparoscopy or in the postoperative period. Hospitalization averaged 4 days. The time of recovery amounted to 12 days. Conclusion. Laparoscopic repair of iatrogenic bladder perforation is valuable alternative to open surgery.


  8/21

  Tytuł oryginału: Nowotwory i torbiele nerek
  Autorzy: Adadyński Leszek, Borkowski Andrzej, Borkowski Tomasz, Czaplicki Maciej, Cybulski Cezary, Dembowska-Bagińska Bożenna, Dobroński Piotr, Gołębiewski Janusz, Górecka-Szyld Barbara, Hadaczek Piotr, Hanecki Ryszard, Jakubowska Anna, Judycki Jacek, Kładny Józef, Kandel-Mizerska Teresa, Koźmińska Ewa M., Krzystolik Karol, Lubiński Jan, Malanowska Sylwia, Michalec Jędrzej, PachoPerek Ryszard A. Danuta, Polański Jerzy A., Pych Krzysztof, Pykało Roman, Radziszewski Piotr, Senatorski Grzegorz, Sikorski Andrzej, Sprogis Jan, Szopiński Kazimierz, Szopińska Małgorzata, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Torz Cezary, Trypens Piotr, Wasiutyński Aleksander, Wyzgał Jan, Zajączek Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (red.), Czaplicki Maciej (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 461, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 47
  Sygnatura GBL: 735,272

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/21

  Tytuł oryginału: Gynecologic complications and management of HIV disease.
  Autorzy: Nassiri R., Sikorski R[adzisław] J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.175-185, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Over 34.7 million people worldwide are estimated to be infected with HIV. In developing countries, new antiretroviral drug combiantions (HAART therapy) have reduced the incidence of AIDS and therefore, increased the life expectancy of those with the HIV disease. However, the number of women infected with HIV is increasing worldwide particularly, in lower socioeconomics in the third-world vountreis as weel as lower socioeconomics and minorities in the USA. The management of pregnancy in HIV-positive women should be seen as part of the comprehensive and longterm care of the woman provided to her. Obstetric management will be similar to that for uninfected women in most instances, although invasive diagnostic procedures should be avoided, and iron folate and other vitamin supplementation should be considered. In areas of high prevalence, these procedures should be for all pregnant women. HIV testing in pregnancy has a number of benefits in terms of prevention and care for mother and child but this must be balanced against possible risks of stigmatization, discrimination and violence. In order to avoid or minimize negative consequences, testing must be voluntary and confidential followed by quality counseling. Although the number of women infected with HIV is significatly lower in Poland than in other central and eastern European countries, the UNAIDS surveillance data suggest that the HIV cases may increase among women in Poland for the next decade. In this review, we delineate facts in gynecologic aspects of HIV infection and provide an up-to-date overview of clinical management of HIV infection in women.


  10/21

  Tytuł oryginału: Miejscowe, celowane znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych poprawia jakość życia chorych poddanych biopsji przezodbytniczej stercza.
  Tytuł angielski: Local, ultrasound-guided blockade of neuro-vascular boundles improves quality of life of patietns after transrectal prostate biopsy.
  Autorzy: Słojewski Marcin, Gołąb Adam, Gliniewicz Bartłomiej, Sikorski Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.22-25, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przezodbytnicza, gruboigłowa biopsja stercza, przeprowadzana pod kontrolą ultrasonografii, pozostaje podstawową metodą rozpoznawania raka stercza. Pomimo, że biopsja stercza jest zabiegiem bolesnym dla 70 - 80 proc. mężczyzn, większość urologów wykonuje ją bez jakiejkolwiek formy znieczulenia. Cel pracy. Celem pracy była ocena jakości życia mężczyzn podanych biopsji stercza z zastosowaniem miejscowego znieczulenia pęczków naczyniowo-nerwowych (PNN). Materiał i metody. Zbadano grupę 105 mężczyzn, z których u 55 wykonano znieczulenie PNN przed biopsją; pozostałych 50 stanowiło grupę kontrolną. Chorych kwalifikowano do znieczulenia w sposób losowy. Po upływie dziesięciu dni od biopsji każdego z nich poproszono, aby wpełnił ankietę własnej konstrukcji, w której pytano o dolegliwości bólowe po biopsji, nieodzowność stosowania leków przeciwbólowych, gorączkę, obecność krwi w stolcu, moczu i nasieniu, kłopoty z oddawaniem moczu, nieodzowność zasięgania porady lekarskiej i o gotowość poddania się ponownej biopsji, jeśli zaszłaby taka konieczność. Wyniki. W obu grupach wiek, rodzaj biopsji i liczba pobranych wycinków była podobna. Ból po zabiegu stwierdziło 37 porc. chorych poddanych znieczuleniu i 57 proc. z tych, u których biopsję wykonano bez znieczulenia (p 0,05). Odsetek chorych, którzy zauważyli krew w moczu, stolcu lub nasieniu, był w obu grupach zbliżony. Kłopoty z oddawaniem moczu pod postacią okresowego częstomoczu, bólów i pieczenia przy mikcji lub ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Transrectal, ultrasonographically guided core prostate biopsy remains the main method of prostate cancer diagnostic. Despite it is painful procedure for 70 - 80 p.c. of patietns, most of urologists have been performing this without any anesthesia. Objective. To evaluate the quality of life men who had undergone prostate biopsy with local blockade of neuro-vascular boundels (NVB). Material and methods. In 55 randomized patients among 105, NVB blockade was performed before prostate biopsy. Control group consists of remaining 50 men. After 10 days patients were asked for filling the self-constructed questionnaire concerning pain after biopsy, use of analgetic drugs, fever, presence of blood in uring, stool and semen; the decision about re-biopsy if needed. Results. In both groups age, biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer biopsy type and the number of cores were similar. Pain afer bipsy was reported by 37 p.c. of patients with NVB blocade and 57 p.c. of patients biopted without anaesthesia (p 0,05). Pain during micturition, dysuria and the use of analgetics drugs were reported in both groups in 20 p.c., 33 p.c. and 8.8 p.c. and 15 p.c. respectively. Due to "post-biopsy" symptoms 6,6 p.c. and 5,2 p.c. in both groups were consulted by family doctor or urologist. In group with NVB blockade 95 p.c. and 75 p.c. in non-anaethesized group, would accept the decision of re-biopsy (p 0,05). Conclusion. Local, ultrasound-guided NVB blockade ...


  11/21

  Tytuł oryginału: Dziedziczne anemie hemolityczne u myszy: od pełnej charakterystyki do terapii genowej.
  Tytuł angielski: The hereditary haemolytic anaemias in mice: from complete characteristics to gene therapy.
  Autorzy: Bogusławska Dżamila Marta, Sikorski Aleksander F.
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (4) s.657-662, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ludzie
 • myszy

  Streszczenie polskie: Anemie hemolityczne u myszy przypominają dziedziczne defekty u ludzi. Defekty te umożliwiają precyzyjne zanalizowanie podstaw molekularnych tych schorzeń. Ponadto, pozwalają na dokonywanie prób terapii genowej korygującej te defekty, na przykład jak w procedurze opisanej przez Doonera i wsp. (Exp. Hematol. 2000; 28: 765-774). Zastosowane techniki dają nadzieję na wykorzystanie terapii genowej w leczeniu dziedzicznych ludzkich schorzeń, takich jak: anemia sierpowata, talasemia, recesywna sferocytoza i eliptocytoza.


  12/21

  Tytuł oryginału: Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego.
  Autorzy: Wilkos Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.16, 18, 20, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Etiopatogeneza śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego jest nieznana, prawdopodobnie jest ona wieloskładnikowa. Schorzenie rozpoznaje sie przez wykluczenie. Natomiast leczenie jest objawowe - standardem są leki dopęcherzowe.


  13/21

  Tytuł oryginału: Laparoskopia - co jest standardem w urologii?
  Opracowanie edytorskie: Sikorski Andrzej (Moder.).
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.31-34, tab. - 32 Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard


  14/21

  Tytuł oryginału: Kontakt dotykowy w relacji terapeutycznej.
  Tytuł angielski: The touch contact in the therapeutic relationship.
  Autorzy: Sikorski Wiesław
  Źródło: Psychoterapia 2002 (4) s.37-52, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor rozważa znaczenie kontaktu dotykowego w relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Opisuje fizjologię dotyku i znaczenie dla rozwoju człowieka bliskiego kontaktu fizycznego z inną osobą. Przedstawione są też założenia szkół terapeutycznych skoncentrowanych na pracy z ciałem oraz znaczenie dotyku w procesie terapii (np. pomoc w uzyskaniu wglądu, wzmacnianie relacji terapeutycznej). Autor dzieli się własnymi doświadczeniami z prowadzenia treningu umiejętności komunikowania się za pośrednictwem dotyku.

  Streszczenie angielskie: The author discusses a most important problem in the therapeutic relation (and also in the diagnostic procedure), that is one of the touch contact. The problem is treated in a dychotomic way: as an independent therapeutic procedure - one of the techniques of "body-centred therapy", and as a means of performing a function of non-verbal communication between the therapist and the patient. The article aims, through the display of cognitive, communicative and therapeutic values of touching, to encourage practitioners working in clinics to make use of the body in an active manner, one which makes it possible to dispose of the tendency to restrict the therapeutic dialogue to mere observing of the patient and activating him/her to verbalise their experiences. In the author's opinion, the therapist who limits himself/herself to verbal expression, slows down the process of obtaining an "insight" by the patient. Moreover, by weakening his/her own suggestive power, they make the patient less prone to the message being addressed to the latter. The author maintains that makiong use of touch in the therapeutic relation can lead to its taking the form of "psycho-bodily" therapy or "psychotherapy by means of the body and emotion". It is most vital, at the same time, for the touch contact to be based on mutual trust and to develop under a close ethical control, which prevents violation of integrity and independence of the patient's body, that is activating erotic or sexual associations.


  15/21

  Tytuł oryginału: Formation of secondary structures in polypeptides a Monte Carlo simulation.
  Autorzy: Sikorski Andrzej, Romiszowski Piotr
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.466-469, il., bibliogr. 7 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The lattice approximation of a polypeptide chain was used in the computer simulation. The residues of a model polypeptide were represented by the chain of ŕ-carbons located on a very flexible [310] lattice. The force field contained the long-range contact potential between the residues as well as the local preferences in forming helical structures. The chain consisted of two typs of residues: hydrophillic (P) and hydrophobic (H), forming a typical repeatable helical septet -HHPPHPP-. The simulations were performed by means of the Replica Exchange Monte Carlo method combined with the Histogram method. A series of simulations were performed enabling one to investigate the influence of both components of the force field on the transition temperature and the characteristics of the coil-globule transition. The properties of low-temperature ordered structurs were determined. The thermodynamical description of the model polypeptide was also given. The phase transition was found to be sharp and cooperative for longer and strong helical potential.


  16/21

  Tytuł oryginału: Computer simulation of the receptor-ligand system.
  Autorzy: Romiszowski Piotr, Sikorski Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.469-472, il., bibliogr. 5 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A series of Monte Carlo simulation were carried out for receptor-ligand systems taken from the Protein Data Bank. The models or both objects were based on a simplified low-resolution model. The model chains consisted of alpha carbons and side groups represented by united atoms. The excluded volume effect and specific pairwise contact potential were introduced into the model. The process of docking was simulated step-by-step by random translations and reorientations of the ligand. The stability of complexes formed was investigated for a simple statistical potential between amino acid side groups. The feasibility of the model for finding the binding site on the receptor surface and the proper orientation of a docked ligand were also studied.


  17/21

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  18/21

  Tytuł oryginału: Kamica moczowa - metody leczenia zabiegowego, zapobieganie nawrotom.
  Autorzy: Taraszkiewicz Norbert, Sikorski Andrzej
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.19-21
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/21

  Tytuł oryginału: Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego.
  Autorzy: Wilkos Adam, Sikorski Andrzej
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.12-13
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/21

  Tytuł oryginału: Glipizide does not influence human placenta glucose metabolism in the absence of insulin - in vitro studies.
  Autorzy: Sikorski Marek, Sikorska Anna, Źrubek Henryk
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.12-15, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Studies indicating second generation sulphonylurea derivatives (oral hypoglycemic agents) insignificant placental transfer allowed successful clinical trials of their application in gestational diabetes. Little is known so far on the direct (independent of insulin receptor density modification) action of sulphonylureas on placental glucose metabolism, though such an influence, if profound, may adversely alter fetoplacental homeostasis. To investigate the glipizide influence on glucose utilization lactates production by human term placental cotyledon in the environment deprived of insulin extracorporeal dual (maternal and fetal side) perfusions of isolated human placenta cotyledon lasting 120 min each had been performed on 5 placentas without glipizide (control group - K) and with glipizide of mean initial maternal concentration of 205.28 mg/l (therapeutical level - 5 perfusions - group G) or ten-fold higher (2008 mg/l - next 5 perfusions - group GG). Glucose utilization and lactates production have been calculated for 30 min intervals and compared between groups. Mean glucose utilization (mmol/g/h) in maternal circvulation was within 7.68 - 9.57; 7.71 - 9.09 and 7.67 - 9.08 range, whereas mean lactates production (mmol/g/h) was within 7.49 - 7.85; 6.99 - 9.17 and 7.12 - 8.43 range for group K, G and GG respectively. Neither glucose consumption nor lactates production differed significantly between groups (lowest p values 0.15 and 0.36, respectively). We conclude that glipizide does not influence human placenta glucose consumption and lactates generation in the environment deprived of insulin.


  21/21

  Tytuł oryginału: Non-surgical, management of cervical incompetence by vaginal pessary installation.
  Autorzy: Sikorski Marek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.22-24, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Relatively high incidence of cervical incompetence as a cause of midtrimester pregnancy losses prompts the wide use of cervical cerclage procedures, with considerable complications rate and of non definitely proven value. In search for alternative for surgical approach the study was aimed to evaluate the singleton pregnancies outcome after incompetent cervix treatment with vaginal pessaries installation. Sonographically confirmed cervical incompetence has been diagnosed in 14 consecutive pregnant women and corrected by vaginal pessary application between 15-22 week of gestation. There were only two cases of delivery at 36 week (mean 38.6), no case of birth weight lower than 2500 g (mean 3169), 3 cases of preterm rupture of membranes (21 p.c.), 5 cases of additional tocolysis required, and one case requring surgical cerclage. Microbiological cultures have not revealed clinically significant alterations of the vaginal flora. 5 primary cesarean deliveries have been performed due to complications not related to incompetent cervix management. Effectiveness of pessary comparable to the cerclage, low costs, simple out-patients procedure, patients' comfort and extremely low complication rate suggest the value of cervical pessaries as an alternative to surgical procedure in selected cases of incompetenet cervix.

  stosując format: