Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIKORSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania tytanu w rehabilitacji protetycznej.
Tytuł angielski: The possibilities of use of titanium in prosthodontic rehabilitation.
Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sikorska Barbara
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.91-96, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/19

  Tytuł oryginału: Zespół wysiękowo-naczyniówkowy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uveal effusion syndrome - case report.
  Autorzy: Korporowicz Danuta, Sikorska Jolanta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (1) s.55-58, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The history and clinical findings of 60-year old man with effusion syndrome are presented. The uveal effusion syndrome typically affects healthy middle age men and causes recurrent, spontaneous, serous retinal and cliochoroidal detachments which, often results in significant visual impairment. In addition, to the general clinical examinations, indirect ophtalnoscopy, fundus fluorescein angiography, ultrasonography and MRI are used to make definitive diagnosis. Annular cilio-choroidal detachment, shifting non- rhematogenous retinal detachment, unremarkable inflammation in the anterior segment and normal intraocular pressure are the key features of the idiopatic uveal effusion syndrome. The fundus change is characterized by the "leopard-sport".


  3/19

  Tytuł oryginału: CT angiography in the diagnosis of spontaneous extracerebral vertebral artery dissection.
  Autorzy: Pniewski Jarosław, Woźniak Radosław, Chodakowska-Żebrowska Małgorzata, Sikorska Jolanta, Walecki Jerzy
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.33-37, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spontaneous vertebral artery dissection is an underrecognised cause of cerebral ischaemia, most often seen in young adult patients. For this diagnosis cerebral angiography is the most sensitive and specific method. We describe a 30-year0old, male, with cerebrallar stroke, in whom spontaneous vertebrak artery dissection was diagnosed. Our diagnosis was confirmed by cerebral angiography and CT angiography. In our case anticoagulation (in acute phase) was introduced subcutaneously and later continued orally. The outcome was very good with complete remission. CT angiography seems to be a promising non-invasuve method for the diagnosis of vertevral artery dissection. The prognosis in the patient with this diagnosis is relatively good (if managed properly), but the disease must always be treated as serious and life-threatening.


  4/19

  Tytuł oryginału: Stosowanie sufraktantu egzogennego w przebiegu atypowych zapaleń płuc.
  Tytuł angielski: Application of exogenous surfactant in the therapy of atypic pneumonia.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Terpińska Ewa, Czyżewska Małgorzata, Mazurak Magdalena, Lachowska Monika, Sikorska Kinga, Skalski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.275-278, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zapaleniach płuc istnieje niedobór surfaktantu, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Od lat prowadzone są badania nad skutecznością stosowania etzogennego surfaktantu jako leczenia wspomagającego w zapaleniach płuc o różnej etiologii. W pracy przedstawiono doniesienia o aktualnie prowadzonych badaniach z zastowaniem surfaktantu egzogennego w zapaleniach płcu o etiologii wirusowej, grzybiczej i pierwotniakowej.

  Streszczenie angielskie: There is a quantitative and qualitative deficiency of surfactant in newborns who suffer from pneumonia. Research on efficiency of applied exogenous surfactant as a method of adjuvant treatment in pneumonia of various ethiology have been carried out for several years. The paper reports results of the recent research on application of exogenous surfactant in the therapy of pneumonia of viral, fungal and protozoal ethiology.


  5/19

  Tytuł oryginału: Interna Harrisona. T. 3
  Opracowanie edytorskie: Fauci Anthony S. (red.), Braunwald Eugene (red.), Isselbacher Kurt J. (red.), Wilson Jean D. (red.), Martin Joseph B. (red.), Kasper Dennis L. (red.), Hauser Stephen L. (red.), Longo Dan L. (red.), Dudzisz-Śledź Monika (red. i tł.), Szponar Jarosław (red. i tł.), Książek Andrzej (red.), Bartnik Witold (red.), Roliński Jacek (red.), Szczepański Leszek (red.), Lewiński Andrzej (red.), Tomasiewicz Krzysztof (red.), Protasiewicz Marcin (tł.), Sikorska-Jaroszyńska Małgorzata H. J. (tł.), Jaroszyński Andrzej (tł.), Zych Włodzimierz (tł.), Krzeski Piotr (tł.), Kurek Krzysztof (tł.), Piotrowski Mariusz (tł.), Podhorecka Monika (tł.), Domański Damian (tł.), Pożarowski Piotr (tł.), Chudzik Dariusz (tł.), Targońska-Stępniak Bożena (tł.), Lewiński Andrzej (tł.), Marcinkowska Magdalena (tł.), Karbownik Małgorzata (tł.), Szosland Konrad (tł.), Pastuszak-Lewandoska Dorota (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, XXIV, 2339-3868, [78] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm. - Tyt. oryg. Harrison's Principles of internal medicine
  Sygnatura GBL: 802,011


  6/19

  Tytuł oryginału: Wybrane cechy morfologiczne noworodków ze szpitala miejskiego w Siedlcach.
  Tytuł angielski: Selected morphological characteristics of infants born in the city hospital of Siedlce.
  Autorzy: Mańkowska-Pliszka Hanna, Sikorska-Piwowska Zofia, Węgrzyn Mieczysław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.411-415, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wybranych cech morfologicznych noworodków ze Szpitala Miejskeigo w Siedlcach. Badaniem objęto 1829 noworodków urodzonych w latach 1997 - 1999. Porównano noworodki matek ze środowiska miejskiego i wiejskiego z uwzględnieniem płci. Dla długości i masy ciała ustalono wartości średnie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik Clifforda oraz częstość występowania dysplazji stawów biodrowych. Stwierdzono istotne matemetycznie różnice dla częstości występowania dysplazji stawów biodrowych i wcześniactwa u noworodków matek ze środowiska wiejskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper aims at analysing selected morphological characteristics of infants born in the City Hospital of Siedlce. The research covered a group of 1829 infants born between 1997 and 1999. A comparison of infants born to urban and rural mothers was made, the sex of the infant being taken into account. Average length and weight of the infants was determined in addition to standard variance, variability coefficient, Clifford's coefficient, and hip displasia frequency rate. Significant differences, in mathematical terms, concerning the occurrence of hip displasia and prematurity were identified in the development of infants born to mothers from outside of Siedlce.


  7/19

  Tytuł oryginału: Flavonoid compounds in the flowers of Abutilon indicum (L.) Sweet (Malvaceae).
  Autorzy: Matławska Irena, Sikorska Maria
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (3) s.227-229, bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Seven flavonoid compounds: luteolin, chrysoeriol, luteoin 7-O-á-glucopyranoside, chrysoeriol 7-O-á-glucopyranoside, apigenin 7-O-á-glucopyranoside, quercetin 3-O-á-glucopyranoside, quercetin 3-O-ŕ-rhamnopyranosyl (1 - 6)-á-glucopyranoside, were isolated and identified from the flowers of Abutilon indicum (L.) Sweet (Malvaceae).


  8/19

  Tytuł oryginału: Prognostic significance of CD44v6 and nm23 protein immunoexpression in laryngeal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Sikorska Beata, Danilewicz Marian, Wągrowska-Danilewicz Małgorzata
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.17-24, il., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In several tumours expression of CD44 and nm23 protein has been linked to tumour progression and metastasis. The aim of this study was to determine if there is any relationship between CD44v6 and nm23 protein immunoreactivity in squamous cancer cells and prognosis in patients with laryngeal carcinoma. The samples of human larynx cancer from patients with lymph node metastases and without lymph node involvement were analysed for CD44v6 and nm23 protein expression by immunohistochemistry using monoclonal antibodies. There was no significant difference in CD44v6 immunoexpression in cancer cells in patients with and without metastases. The statistical analysis did not reveal difference in survival time between patients with high and low CD44v6 immunoreactivity. The expression of nm23 protein in laryngeal cancer in patients with lymphe node metastases was significantly decreased in comparison with patients without metastases. Analysis of survival revealed that patients with lower expression of nm23 protein in tumour tissue had significantly shorter survival than patients with higher nm23 immunoreactivity. The results suggest that nm23 protein immunoreactivity can be useful in predicting tumour behviour in laryngeal cancer patients and indicate a lack of association between CD44v6 immunoexpression and tumour progression in those patients.


  9/19

  Tytuł oryginału: Osoczowa trombomodulina - błonowy receptor dla trombiny w cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Plasmatic thrombomodulin - trombin membrane receptor in type 2 diabetes.
  Autorzy: Kotschy Maria, Polaszewska-Muszyńska Mirosława, Będowska-Gontarz Wanda, Sikorska Zofia, Moskal Sebastian, Kotschy Daniel
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.126-129, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było oznaczenie w osoczu krwi chorych na cukrzycę, typu 2 trombomoduliny (TM) jako markera uszkodzenia komórek śródbłonka naczyń. Badaniem objęto 60 chorych na cukrzycę typu 2 (31 kobiet, 29 mężczyzn; śr. wiek 62 ń 7,9 lat, śr. czas trwania choroby 15 lat, śr. HbA1c 8,76 ń 2,1 proc.). U 40 chorych stwierdzono retinopatię proliferacyjną. Wszyscy chorzy byli leczenie ludzką insuliną. Grupę kontrolną stanowiło 23 zdrowych ochotników w podobnym przediale płci i wieku. Trombomodulinę oznaczono w osoczu metoda immunoenzymatyczną (ELISA). U chorych na cukrzycę typu 2 stwierdzono istotnie wyższe stężenie TM niż w grupie kontrolnej, wskazujące na uszkodzenie śródbłonka naczyń. Nie stwierdzono istotnych różnic między chorymi z retinopatią proliferacyjną a pacjentami bez tego powikłania. Istotnie niższe stężenie TM obserwowano u chorych na cukrzycę gorzej wyrównanych (HbA1c 8 proc.) i u pacjentów palących papierosy. Nie można wykluczyć, że w tych stanach zachodzi intensywniejsza generacja trombiny blokująca TM i powodująca zmniejszone jej wydzielanie z komórek śródbłonka do osocza.


  10/19

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z I Kongresu Onkologii Polskiej.
  Autorzy: Sikorska Magdalena, Każarnowicz Andrzej, Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.578-579 - 1 Kongres Onkologii Polskiej Katowice 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  11/19

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 - prawidłowe leczenie a zmniejszenie częstości powikłań.
  Autorzy: Sikorska-Siudek Katarzyna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.973-976, bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/19

  Tytuł oryginału: Chory z cukrzycą typu 1 - zmiany narządowe.
  Autorzy: Sikorska-Siudek Katarzyna
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.977-982, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/19

  Tytuł oryginału: Długoterminowa ocena wypełnień z wybranych materiałów kompozycyjnych oraz ich wpływu na miazgę zęba.
  Tytuł angielski: Pulp reaction and long-term performance of composite restorations.
  Autorzy: Sikorska-Bochińska Jolanta
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.317-330, tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/19

  Tytuł oryginału: Ocena adaptacji życiowej i lęku u chorych z nowotworowymi chorobami krwi i szpiku z co najmniej 5-letnim przeżyciem wolnym od leczenia i choroby.
  Tytuł angielski: Estimation of life adaptation and anxiety in patients with myeloproliferative disease with a minimum of 5-year diseases and therapy free survival.
  Autorzy: Russjan Tomasz, Seferyńska Ilona, Słomkowski Maciej, Kopeć Izabella, Sikorska Anna, Pałynyczko Grażyna, Maj Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.101-107, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U 20 osób, które przebyły leczenie z powodu hematologicznego procesu nowotworowego dokonano oceny jakości życia w co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia. Większość chorych jakość życia oceniła dobrze, jednakże u dwóch trzecich występował znaczny lęk przed nawrotem choroby, a 45 proc. zaprzestało wykonywania pracy zawodowej. Nie stwierdzono negatywnego wpływu choroby i leczenia na stan rodzinny badanych. Tylko u 4 z nich stosunki międzyludzkie uległy pogorszeniu.

  Streszczenie angielskie: 20 patients subjected to treatment for myeloproliferative diseases were evaluated for their adaptation to life at least 5 years after termination of the therapeutic process. The majority of them evaluated life quality as positive, however 2/3 experienced serious anxiety related to recurrence of the disease, and 45 p.c. of the entire group discontinued professional activity. No negative effect of disease or treatment on family relations has been noted. Only with four patients social relations declined.


  15/19

  Tytuł oryginału: Cytomegalovirus disease in neonates and infants - clinical presentation, diagnostic and therapeutic problems - own experience.
  Autorzy: Liberek Anna, Rytlewska Marlena, Szlagatys-Sidorkiewicz Agnieszka, Bako Wanda, Łuczak Grażyna, Sikorska-Wiśniewska Grażyna, Korzonut. Maria
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR815-CR820, il., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to present diagnostic problems, different clinical presentations and results of treatment of cytomegalovirus infections in neonates and infants. Material and methods: The study was carried out in a group of 31 children from 10 days to 12 months of age (17 boys, 14 girls). The diagnosis was based on serological investigations (presence of specific IgM antibodies and/or increasing titer of IgG antibodies), presence of intermediate or early CMV antigen in peripheral blood leukocytes or positive blood or urine PCR results. The treatment of 25 cases involved intravenous administration of gancyclovir at 5-7 mg/kg daily doses for 14-21 days. In 1 case, hyperimmunized anti-CMV serum - Cytotect was used. Results: The most common clincal symptoms were jaundice, hepato- and splenomegaly. Clinical investigations demonstrated increased aminotransferase activity and the signs of cholestasis. Other frequent findings included anemia, leukocytosis with atypical lymphocyte forms present, as well as thrombocytopenia. In majority treated patients, rapid regression of the clinical symptoms and normalization of transaminases activity was observed. Good outcome of the therapy was confirmed by immunological investigations. The effecst of the therapy were similar irrespective of the dosee and duration of gancyclovir treatment. The tolerance of the drug was good - no indications for discontinuation of the treatment were observed in any of the patients. Conclusions: The clinical presentations of cytomegalovirus disease in infants are varied, the diagnosis...


  16/19

  Tytuł oryginału: Ocena powierzchni tytanu medycznego po opracowaniu metodą mechaniczną i chemiczną.
  Tytuł angielski: Estimation of medical titanium surface after mechanical and chemical treatment.
  Autorzy: Hędzelek Wiesław, Sikorska Barbara, Domka Ludwik, Wieczorek Wojciech
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.3-6, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Osteointegracja to złożony proces biologiczny, na który wpływają rozmaite czynniki. Jednym z nich jest zwiększenie powierzchni implantu tytanowego. Można je osiągnąć poprzez stosowanie różnych metod, wśród których wyróżnia się metody mechaniczne i chemiczne. Dzięki nim otrzymuje się rozwinięcie powierzchni metalu, niezależnie od kształtu wszczepu, którego gwinty czy perforacje rówież zwiększają obszar wzajemnego kontaktu z kością. Celem badań była ocena powierzchni tytanu za pomocą analizy mikroskopowej i profilometrycznej po opracowaniu metodą mechaniczną i chemiczną. Analizie poddano tytan medyczny (grade IV). Obróbkę mechaniczną badanych próbek tytanu przeprowadzono dwoma metodami: piaskowania i polerowania. Obróbka chemiczna próbek polegała na ich wytrawieniu. Powierzchnie próbek oceniano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (scanning electron microscope, SEM) oraz profilometru. Stwierdzono, że metody mechaniczne i chemiczne prowadzą do zwiększenia chropowatości powierzchni. Otrzymane wyniki przedstawiono w niniejszej pracy.

  Streszczenie angielskie: Osseointegration is a complex biological process regulated by various features. One of them is enlarging the titanium implant area. This can be achieved by difefrent mehods, among others mechanical and chemical ones. They give us the possibility of enhancing the metal surface, independent of implant shape, also enlarging implant/bone interface by variation of threads and perforations. The goal often study was to estimate the titanium surface after mechanical and chemical treatment using microscopic and profilometric analysis. Medical titanium (grade IV) was the subject of the analysis. Mechanical treatment of subjected titanium pieces was carried out with the use of two methods: sand-blasting and polishing. Chemical treatment concsisted of acid-etching. Implant surface was estimated with the use of a scanning lectron microscope (SEM) and prolifometer. The conclusion was that mechanical and chemical methods caused the enhancement of the surface roughness. Those results are pointed at in the paper.


  17/19

  Tytuł oryginału: Wykrywanie przeciwciał płytkowych u chorych z małopłytkowością samoistną.
  Tytuł angielski: Platelet antibody detection in idiopathic thrombocytopenic purpura.
  Autorzy: Sikorska Anna, Maślanka Krystyna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.481-487, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wykrywalność przeciwciał płytkowych u 427 chorych z małopłytkowością samoistną (ITP) w tym u 119 chorych z małopłytkowością ostrą i u 308 z małopłytkowością przewlekłą. Przeciwciała związane z płytkami chorych badano testem immunofluorescencyjnym (PIFT), natomiast przeciwciała w surowicy wykrywano techniką immunoenzymatyczną (MAIPA) z użyciem przeciwciał monoklonalnych skierowanych do GPIIb/IIIa, GPIb/IIa. Występowanie przeciwciał płytkowych ocenianych testem PIFT lub/i testem MAIPA stwierdzono u 136/427 chorych (31,2 proc.). Przeciwciała obecne na płytkach ujawniono u 21/81 (25,9 proc.) chorych z małopłytkowością ostrą i u 88/234 chorych (35,0 proc.) z małopłytkowością przewlekłą (różnica nieznamienna statystycznie (p 0,05). Przeciwciała w surowicy wykryto natomiast u 8/71 chorych (11,3 proc.) z małopłytkowością ostrą i u 54/201 (26,9 proc.) z małopłytkowością przewlekłą (różnica znamiennie statystyczna (p 0,01). Przeciwciała wykrytwane w surowicy dwukrotnie częściej skierowane były do GPIIb/IIIa i GPIa/IIa niż do GPIb.

  Streszczenie angielskie: Platelet antibodies were evaluated in 427 patient with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). Platelet-associated antibodies were detected by direct immunofluorescence (PIFT) and plasma antibodies by monoclonal antibodies immunomobilization of platelet antigens (MAIPA). Overall platelet antibodies in PFIT or/in MAIPA were noted in 136/427 (31.2 p.c.) of patients. Platelet-associated antibodies were found in 21/81 (25.9 p.c.) of patients with acute ITP and 82/234 (35.0 p.c.) of patients with chronic ITP. Difference was not evident statistically (p 0.05). Circulating plasma antibodies were noted in 8/71 (11.3 p.c.) of patients with acute ITP and in 54/201 (26.9 p.c.) with chronic ITP (statistically significant p 0.01). The frequency of plasma antibodies toward GPIIb/IIIa and GPIa/IIa were twice higher than to GPIb.


  18/19

  Tytuł oryginału: Małopłytkowość samoistna : przydatność diagnostyki immunologicznej oraz ocena przebiegu choroby i skuteczności leczenia : praca doktorska
  Autorzy: Sikorska Anna, Maślanka Krystyna (promot.).; Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Immunologii Leukocytów i Krwinek Płytkowych w Warszawie
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 254 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21042

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/19

  Tytuł oryginału: Glipizide does not influence human placenta glucose metabolism in the absence of insulin - in vitro studies.
  Autorzy: Sikorski Marek, Sikorska Anna, Źrubek Henryk
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.12-15, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Studies indicating second generation sulphonylurea derivatives (oral hypoglycemic agents) insignificant placental transfer allowed successful clinical trials of their application in gestational diabetes. Little is known so far on the direct (independent of insulin receptor density modification) action of sulphonylureas on placental glucose metabolism, though such an influence, if profound, may adversely alter fetoplacental homeostasis. To investigate the glipizide influence on glucose utilization lactates production by human term placental cotyledon in the environment deprived of insulin extracorporeal dual (maternal and fetal side) perfusions of isolated human placenta cotyledon lasting 120 min each had been performed on 5 placentas without glipizide (control group - K) and with glipizide of mean initial maternal concentration of 205.28 mg/l (therapeutical level - 5 perfusions - group G) or ten-fold higher (2008 mg/l - next 5 perfusions - group GG). Glucose utilization and lactates production have been calculated for 30 min intervals and compared between groups. Mean glucose utilization (mmol/g/h) in maternal circvulation was within 7.68 - 9.57; 7.71 - 9.09 and 7.67 - 9.08 range, whereas mean lactates production (mmol/g/h) was within 7.49 - 7.85; 6.99 - 9.17 and 7.12 - 8.43 range for group K, G and GG respectively. Neither glucose consumption nor lactates production differed significantly between groups (lowest p values 0.15 and 0.36, respectively). We conclude that glipizide does not influence human placenta glucose consumption and lactates generation in the environment deprived of insulin.

  stosując format: