Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIKORA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Wartość kliniczna badania biocenozy pochwy ciężarnych a stan okołourodzeniowy noworodków.
Tytuł angielski: Clinical value of cervical swabs in pregnant women and stats of newborns.
Autorzy: Wilk Krzysztof, Sikora Jerzy, Szymańska-Toczek Zofia, Bakon Igor, Chromy Grzegorz, Magnucki Jacek, Kossowski Piotr
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.595-598, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/31

  Tytuł oryginału: Porównanie zawartości informacyjnej sygnałów mechanicznej i elektrycznej aktywności serca płodu.
  Tytuł angielski: Comparison of information contents of mechanical and electrical fetal heart activity signals.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Wróbel Janusz, Matonia Adam, Kupka Tomasz, Sikora Jerzy
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.130-137, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/31

  Tytuł oryginału: Bliźnięta połączone jako problem medyczny i diagnostyczny. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Conjoined twins as a medical and diagnostic problem. Case report.
  Autorzy: Kudła Marek, Kurkowska Małgorzata, Włoch Agata, Kossowski Piotr, Dobrosz Zuzanna, Sikora Jerzy
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.221-226, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/31

  Tytuł oryginału: Ocena informacji o aktywności ruchowej płodu w sygnale aktogramu.
  Tytuł angielski: Evaluation of fetal movement activity data in actogram signal.
  Autorzy: Kupka Tomasz, Jeżewski Janusz, Gacek Adam, Matonia Adam, Sikora Jerzy, Wilk Krzysztof
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.227-233, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  5/31

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
  Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/31

  Tytuł oryginału: Poród przedwczesny ukończony cięciem cesarskim.
  Tytuł angielski: Preterm delivery by caesarean section.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kellas Sylwia, Chromy Grzegorz, Włoch Stanisław, Nawrocki Michał, Kossowski Piotr
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.477-480, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/31

  Tytuł oryginału: Zaburzenia psychiczne u pacjentów przewlekle leczonych hemodializą i dializą otrzewnową : praca doktorska
  Autorzy: Sikora Gustaw, Aleksandrowicz Jerzy W. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski w Krakowie
  Źródło: [2002?], [1], 114 k. : il., tab., bibliogr. 178 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/31

  Tytuł oryginału: Hydrożele - nowoczesne postaci leków oftalmicznych.
  Tytuł angielski: Hydrogels - modern forms of ophtalmic drugs.
  Autorzy: Sikora Adam, Leszczyńska-Bakal Halina
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (5) s.214-218, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • okulistyka


  9/31

  Tytuł oryginału: Celekoksyb - wybiórczy inhibitor cykloosksygenazy-2.
  Tytuł angielski: Celecoxib - specific cyclooxygenase-2 inhibitor.
  Autorzy: Wójcik-Jawień Maria, Sikora Dorota
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.343-351, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Physico-chemical, pharmacological and biopharmaceutical properties, as well as indications, contraindication, adverse reactions and interactions of celecoxib, the first COX-2 specific inhibitor, were described in detalis.


  10/31

  Tytuł oryginału: Stężenie selenu w surowicy u dzieci z celiakią na różnych etapach diagnostyki tego schorzenia.
  Tytuł angielski: Selenium plasma concentration in children with celiac disease in different stages of diagnosis.
  Autorzy: Kalita Barbara, Nowak Przemysław, Ślimok Marta, Sikora Alicja, Szkilnik Ryszard, Obuchowicz Anna, Sulej Jadwiga, Sabat Daniel
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.43-44, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Selen jest pierwiastiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Badania eksperymentalne oraz dane epidemiologiczne wskazują na związek między niedoborem tego pierwiastka a zwiększoną zachorowalnością na nowtowory. Jedną z przewlekłych chorób przewodu pokarmowego związaną z ryzykiem wystąpienia nowotworu jest celiakia (choroba trzewna). Celem niniejszej pracy było zbadanie stężenia selenu w surowicy dzieci chorych na celiakię na różnych etapach diagnostyki tego schorzenia. Stężenie selenu oznaczano metodą elektrotermicznej absorpcji atomowej. Celiakię diagnozowano zgodnie z kryteriami ESPGHAN. Wykazano, że stężenie tego pierwiastka jest szczególnie małe u dzieci ze świeżo rozpoznaną celiakią oraz u dzieci, które nie przestrzegają diety bezglutenowej. Zdaniem autorów, dzieci chore na celiakię wymagają dodatkowej podaży selenu.

  Streszczenie angielskie: Selenium is an important nutritional factor of human diet. Epidemiological and experimental data indicate that low selenium level can be associated with increased risk of cancer. On the other hand there are some evidence that patients with celiac disease can present selenium deficiency and increased risk of certain malignances. Therefore the aim of study was to evaluate plasma selenium levels in children with celiac disease. The level of selenium was estimated by flame atomic absorptiometry method according to Whiteside. Celiac disease was diagnosed according to ESPGHAN criteria. Obtained results indicate that in celiac disease low plasma selenium levels are especially marked at preliminary stage of diagnosis and following low compliance to the gluten free diet. Children with this sickness may need supplementation of their diet with selenium.


  11/31

  Tytuł oryginału: Czy noworodki urodzone przedwcześnie różnią się czynnością parakrynno/endokrynną śródbłonka naczyniowego od noworodków donoszonych?
  Tytuł angielski: Do preterm infants differ from healthy newborns by endothelin para/endocrine function.
  Autorzy: Baumert Małgorzata, Więcek Andrzej, Kokot Franciszek, Sikora Jerzy, Osuch-Jaczewska Rozalia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.57-60, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono stężenie endoteliny 1 (ET-1), metabolitów tlenku azotu (NOx) i czynnika von Willebranda (vWF) w surowicy krwi pępowinowej oraz w surowicy matek. Badaniami objęto 13 par matka-dziecko urodzone przedwcześnie, 11 par matka-dziecko urodzone siłami natury (SN) i 11 par matka-dziecko urodzone przez cięcie cesarskie elektywne (CC). Stężenie ET-1 w surowicy zarówno krwi pępowinowej, jak i żylnej pobranej w 4. dniu po urodzeniu wcześniaków było znamiennie wyższe w porównaniu do stężenia ET-1 w surowicy krwi pępowinowej noworodków urodzonych zarówno siłami natury (p 0,05), jak i urodzonych przez cięcie cesarskie (p 0,05). Wykazano dodatnią korelację pomiędzy ET-1 i NOx (p 0,05) oraz pomiędzy ET-1 i vWF (p 0,05) w surowicy matek wcześniaków. Ponadto wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem ET-1 w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków i stanem noworodków wg Apgar. Występowanie zwiększoncyh stężeń ET-1, NOx i czynnika vWF w surowicy krwi pępowinowej wcześniaków w porównaniu ze zdrowymi noworodkami sugeruje zwiększoną aktywację śródbłonka naczyń u tych dzieci, indukowaną niedotlenieniem.

  Streszczenie angielskie: We measured plasma concentration of endothelin-1 (ET-1), nitric oxide metabolits (NOx) and von Willebrand factor (vWF) in maternal and umbilical cord blood in 11 spontaneous (SN), 11 elective cesarean section (CC) and 13 preterm deliveries. Plasma concentrations of ET-1 in umbilical cord blood of preterm infants and systemic blood withdrawn 4 days after birth was higher then in respective healthy infants delivered by natural forces or elective cesarean section. Positive correlation were found between ET-1 and NOx (p 0.05) and between ET-1 and vWF (p 0.05) in maternal blood with preterm delivery. In umbilical cord of preterm infants a negative correlation between ET-1 and Apgar score was notices. Higher concentrations of ET-1, NOx and vWF found in umbilical cord blood of preterm infants as compared with respective values assessed in healthy infants delivered per vaginam or by cesarean section respectively seem to be induced by hypoxia.


  12/31

  Tytuł oryginału: Rola wybranych cytokin pro- i przeciw zapalnych, inhibitorów cytokin oraz metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych w patogenezie posocznicy u dzieci.
  Tytuł angielski: The role of selected pro- and anti-inflammatory cytokines, cytokine inhibiitors and oxidative metabolism of polymorphonuclear leukocytes in the pathogenesis of sepsis in newborns and infants.
  Autorzy: Chlebna-Sokół Danuta, Sikora Janusz Piotr, Krzyżańska-Oberbek Alicja, Chrul Sławomir
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.108-111, 113-114, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci w przebiegu posocznicy oceniono stężenia prozapalnych cytokin - czynnika martwicy guza (TNF-ŕ), interluekiny 6 (IL-6), interleukiny 8 (IL-8) oraz cytokin o działaniu przeciwzapalnym - interleukiny 10 (IL-10), interlukiny 13 (IL-13). Ponadto oznaczono stężenia inhibitorów cytokin - antagonisty receptora IL-1 (IL-1 ra), rozpuszczalnego receptora p55 dla TNF-ŕ (sTNFR I), rozpuszczalnego receptora p75 dla TNF-ŕ (sTNFR II) oraz rozpuszczalnego receptora dla IL-6 (IL-6 sR). U tych pacjentów przeprowadzono także ocenę metabolizmu tlenowego granulocytów obojętnochłonnych. Wykazano wzrost stężeń cytokin pro- i przeciwzapalnych, jak i inhibitorów cytokin oraz zubożenie metabolizmu tlenowego neutrofilów w momencie rozpoznania choroby. Zaobserwowano, że w wyniku zastosowania leczenia występował spadek pierwotnie wysokich stężeń w/w cytokin i ich inhibitoró oraz wzrost zdolności granulocytów do inicjowania wybuchu oddechowego tych komórek. Śledzenie w surowicy krwi dzieci z posocznicą dynamiki zmian stężeń przedstawionych wyżej wskaźników immunologicznych równolegle z oceną wskaźników ostrej fazy - prokalcytoniny (PCT) i białka C-reaktywnego (CRP) pozwala na ocenę aktywności uogólnionej reakcji zapalnej organizmu i stnowić może uzupełniającą metodę diagnostyczną i prognostyczną.

  Streszczenie angielskie: The levels of proinflammaotry cytokines - tumor necrosis factor (TNF-ŕ), interlukin 6 (IL-6), interleukin 8 (IL-8) and anti-inflammaotry cytokines - interlukin 10 (IL-10) and interleukin 13 (IL-13), as well as cytokine inhibitors - IL-1 receptor antagonist (IL-1 ra), the soluble p55 TNF-ŕ receptor (sTNFR I), the soluble p75 TNF-ŕreceptor (sTNFR II) and the soluble IL-6 receptor (IL-6 sR) were studied in pediatric patients with sepsis. The changes of oxidative metabolism of polymorphonuclea leukocytes (PMNLs) were further investigated. The increase of pro- and anti-inflammatory cytokine and cytokine inhibitors levels, as well as diminished oxidative metabolism of PMNLs were demonstrated at the time of diagnosis. Pharmacotherapy was accompanied by a decrease of elevated concentrations of both cytokines and their inhibitors and an increase in the respiratory burst of PMNLs. The time pattern of changes in cytokine and cytokine inhibitor serum concentrations along with the time course of system inflammatory response and may support the diagnostic and prognosis methods.


  13/31

  Tytuł oryginału: Wartość diagnostyczna oceny cytogenetycznej - przypadek chłoniaka z dużych rozlanych komórek B (DLBCL) o nietypowej lokalizacji.
  Tytuł angielski: Diagnostic value of the cytogenetic analysis - diffuse large B cell lymphoma case with atypical localization.
  Autorzy: Grygalewicz Beata, Woroniecka Renata, Pieńkowska-Grela Barbara, Sikora Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.308-311, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 39-letniego mężczyzny, przyjętego do Kliniki Urologii Centrum Onkologii z podejrzeniem nowotworu lewego jądra. Wstępna diagnoza histopatologiczna wykonana po orchidectomii wskazywała na nasieniaka (seminoma). Badanie cytogenetyczne na materiale guza wykonano przy użyciu technik klasycznego barwienia różnicowego chromosomów metafazowych (GTG) oraz fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FIHS). Stwierdzono obecność kariotypu hipotetraploidalnego z występowaniem licznych zmian strukturalnych, dotyczących głównie chromosomów 1, 6, 18, X. Nie stwierdzono aberracji obejmujących krótkie ramię chromosomu 12-12p. Obecność amplifikacji materiału 12p jest specyficzna dla wszystkich guzów jąder (TGCT - Testicular Germ Cell Tumor), niezależnie od typu histologicznego. Komórki badanego nowotworu wykazywały natomiast wysoki stopień multiplikacji materiału pochodzącego z chromosomu 18. Aberracje dotyczące tego chromosomu nie są typowe dla guzów jąder, są natomiast charakterystyczne dla chłoniaków nieziarniczych. Uzyskany wynik poddawał w wątpliwość pierwotną diagnozę. Powtórna analiza preparatów histologicznych, wraz z dodatkowym badaniem immunohistochemicznym i histochemicznym, pozwoliła na ostateczne ustalenie rozpoznania jako chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL - Diffuse Large B-Cell Lymphoma).

  Streszczenie angielskie: A 39-year-old patient, edycja suspected of testicular cancer was admitted to the Urology Clinic and left-sided inguinal orchidectomy was performed. The preliminary diagnosis of seminoma testis sinistri, grade I was estabished. Cytogenetic study was performed using subsequent conventional G-band analysis and fluorescent in situ hybridization (FISH) method using specific DNA probes. Analysis of G-banded metaphases revealed a hypotetraploid chromosome complement with many nonrandom chromosome aberrations. Those changes mainly comprised 1, 6, 18 and X chromosomes. Aberrations of 12p material were not detected, especially isochromosome i(12p) was absent. The amplification of the short arm of the chromosome 12, especially as the i(12p) marker chromosome, has been found as a highly non-random chromosome abnormality associated with testicular germ cel tumors (TGCT). Amplification of 12p material is specific for all histological types of such tumors. In 80-90 per cent of cytogeneticall analysed TGCT an overrepresentation of complete short arm of chromosome 12, as the i(12p) marker, has been frequently reported. Furthermore, studies using FISH methods have revealed that 12p aberrations occur in every i(12p)-negative TGCT. In such cases multiplicated 12p material has been found in markers substitutive for i(12p). In the current studied case, analysed cells showed multiplication of normal copy of chromosome 18 and some chromosomal markers, that involved chromosome 18 material. A huge amplification of chromosome 18 material was observed preliminarily in banding metaphases...


  14/31

  Tytuł oryginału: Śmiertelne i nieśmiertelne komórki.
  Tytuł angielski: Mortal and immortal cells.
  Autorzy: Sikora Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.78-83, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Streszczenie polskie: Organizm dorosłego człowieka zbudowany jest z komórek rozrodczych oraz somatycznych zróżnicowanych i komórek macierzystych. Wśró komórek zróżnicowanych są komórki, które przestały się dzielić po urodzeniu, czyli nerwowe i mioblasty oraz komórki, które mimo pełnego zróżnicowania, nie utraciły zdolności do podziałów, jak na przykłąd komórki ukladu odpornościowego (limfocyty B i T), komórki tkanki łącznej (fibroblasty), komórki glejowe i keratinocyty. Uważa się, że starzenie się niektórych komórek polega na utracie ich zdolności do podziałów i stanowi odzwierciedlenie procesu obserwowanego in vitro i zwanego starzeniem replikacyjnym. Do starzenia komórkowego, znajdującego swój finał w postaci nieodwracalnej blokady cyklu komórkowego, prowadzi wiele dróg. Komórki nowotworowe z kolei posiadają mutacje, zapobiegające tej blokadzie i prowadzące do nieogranczonych podziałów. Molekularna maszyneria, która kontroluje przejście komórki przez wszystkie fazy cyklu komórkowego, oparta jest o sekwencyjną aktywację cyklino-zależnych kinaz, których aktywatorami są białka zwane cyklinami. Oprócz aktywatorów, cyklino-zależne kinazy posiadają swoje białkowe inhibitory, należące do dwóch rodzin: INK4 oraz Cip/Kip. Wydaje się, że trzy inhibitory: p16**INK4a, p19**INK4d, p21**Cip1 mają zasadnicze znaczenie w procesie komórkoweg starzenia. Poziom białek tych inhibitorów wzrasta w komórkach, które wyczerpały limit podziałów. Białko p16**INK4a, hamując aktywność cyklino-zależnej kinazy ...

  Streszczenie angielskie: Terminally differentiated somatic cells are progeny of embryonic as well as tissue specific stem cells. Among terminally differentiated cells are those which stooped dividing after birth just like neurones and myocardial cells and those which are able to divide like fibroblasts, lymphocytes, epithelial and glia cells. Ageing of some cells is the process, which relay on cessation of proliferation and reflects the process of replicative senescence observed in vitro. Senescence depends on a number of pathways that together result in a permanent and irreversible cell-cycle blockade. Cancer cells harbouring mutations in key regulatory components of those pathways bypass senescence proliferating beyond their normal limits. The molecular machinery that controls cell-cycle progression is based on the sequential activity of a family of cyclin-dependet kinases. These kinases require to be associated to activating protein named cyclin. Among the negative regulators of cyklin-dependent kinases there is a group of inhibitors falling into two families; INK4 and Cip/Kip. Three of them: p16**INK4a, p19**INK4d, p21**Cip1 seem to have a speical relevance to senescence. The level of these proteins is elevated in cells, which finished their divisions. p16**INK4a by inhibiting the activity of so named CDK4/CDK6 kinase protect Rb phosphorylation and sequestration of the E2F transcription factor which is necessary to activate genes involved in DNA replication. p19**INK4d acts via ...


  15/31

  Tytuł oryginału: Percutaneous mitral valvuloplasty. Long-term clinical and echocardiographic results.
  Tytuł polski: Przezskórna walwuloplastyka mitralna. Odległe wyniki kliniczne i echokardiograficzne.
  Autorzy: Lekston Andrzej, Gąsior Mariusz, Zębik Tadeusz, Wojnar Rafał, Wilczek Krzysztof, Sikora Jacek, Dzióbek Bogusława, Poloński Lecch, Zembala Marian
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.), Biederman Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.527-537, il., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Rheumatic fever remains the main cause of acquired mitral valve disease, leading to mitral stenosis or insufficiency. Surgical correction has been routinely used to treat this syndrome, however, in some patients it has been replaced by less invasive percutaneous mitral valvuloplasty (PMV). Aim. To assess early and long-term results of PMV. Methods. Sixty one patients (54 females) with mitral valve area = 1.2 cmý, Wilkins scale 10 points and mitral regurgitation 3ř according to Sellers scale underwent PMV using the Inue technique. The mean follow-up duration was 31.4 ń 16.8 months. The control clinical and echocardiographic assessment were performed in 56 (91.8 p.c.) patients (49 females) with a mean age of 55.1 ń 8.7 years. Results. The mitral valve area before PMV was 1.18 ń 0.23 cmý, after the procedure - 1,94 ń 0,21 cmý, and at the long-term follow-up evaluation - 1.76 ń 0.33 cmý. The left atrial diameter was 4.8 ń 0.8 cmý, 4.2 ń 0.7 cmý, and 3.9 ń 0.4 cmý respectively. Following PMV an increase in the degree of mitral regurgitation was observed - in one patient mitral valve replacement was necessary due to grade IV mitral insufficiency. In the other four patients a prosthetic mitral valve was implanted during the follow-up period due to the progression of mitral regurgitation. NYHA class I was achieved by 36 (65 p.c.) patients following the procedure and 28 (50 p.c.) patients during the follow-up period. In NYHA class II were 29 (51 p.c.) patients prior to PMV, 14 (25 pc.) after PMV, and 13 (23 p.c.) during long-term observation...


  16/31

  Tytuł oryginału: Immunotherapy in the management of sepsis.
  Autorzy: Sikora Janusz Piotr
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (5) s.317-324, bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: This work presents the role of Gram-negative bacteria endotoxins, pro- and anti-inflammatory cytokines and reactive oxygen species (ROS) in the complex and not fully explained pathogenesis of sepsis. The so-called "respiratory burst" of neutrophils and the antioxidant mechanisms of the host are also discussed. The work focuses on possible approaches to the management of sepsis connected with immunotherapy. Neutralization of endotoxin lipopolysaccharide (LPS), anti-tumor necrosis factor ŕ (TNF-ŕ) therapy with monoclonal antibodies or pentoxifylline (PTXF), as well as soluble recombinant cytokine agonists and antagonists used in clicnial trials are taken into consideration. In addition, cytokine manipulation therapy, anti-adhesion techniques, glucocorticoides and antioxidant barrier interference are also described. So far there has been no immunotherapy of sepsis in children of proven clinical efficacy, which promts an aggressive examination of the immune system aimed at affecting its function.


  17/31

  Tytuł oryginału: Expression of TCR-dżeta chain and apoptosis in subpopulations of tumor-associated lymphocytes (TALs) from malignant pleural effusions.
  Autorzy: Sikora Jan, Żeromski Jan
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.347-351, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Malignant effusions in serous carvities represent suspension of tumors and inflammatory cells and therefore present an attractive model for studying tumor-host interactions. T cell functional ability is linked to proper signal transduction via T cell receptor (TCR-CD3 complex), espceially its dżeta chain. The latter has been found to be often depressed in malignancy. Aim of this study was to assess alterations of dżeta chain expression and its relation to apoptosis of T lymphocytes. T lymphocytes obtained from pleural effusions of 20 cancer patients and 9 patients with nonmalignant effusions serving as a control were studied. The analysis was performed using flow cytometry combining CD3, CD4, CD8, CD16/56, TCR-dżeta and TUNEL reaction. In the control group, T lymphocytes obtained from pure lymphocyte effusions had constantly high level of dżeta chain while those from malignant pleural effusions had a decreased dżeta chain expression. Lymphocytes with low dżeta chain expression were the main subpopulation of T cells undergoing apoptosis.


  18/31

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA w surowicy krwi kobiet z mięśniakami oraz endometriozą macicy operowanych w hemodilucji : praca doktorska
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława, Kotarski Jan (promot.).; SPZOZ Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Lipsku, Akademia Medyczna I Katedra, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20236

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  19/31

  Tytuł oryginału: Ocena wydalania N-acetylo-á-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu w przebiegu kamicy wapniowej układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Urinary N-acetyl-á-D-glucosaminidase (NAG) excretion in children with calcium urolithiasis.
  Autorzy: Sikora Przemysław, Szajner-Milart Irena, Zajączkowska Małgorzata, Biaduń Urszula
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.314-319, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przebiegu kamicy wapniowej układu moczowego u człowieka opisywano wiele zaburzeń czynności cewek nerkowych. Nadal nie wiadomo czy obserwowane zaburzenia są przyczyną czy też konsekwencją tej choroby. Pomiar aktywności lizosomalnego enzymu N-acetylo- á-D-glukozaminidazy (NAG) w moczu jest uznaną metodą oceny uszkodzenia komórek cewek proksymalnych. Celem pracy była ocena wydalania NAG (wskaźnik NAG/kreatynina) u dzieci z kamicą wapniową i ocena wpływu niektórych czynników prokamiczych (hiperkalciuria-HC i łagodna hiperksaluria-HOx) na ten parametr. Badaniami objęto 66 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. 36 dzieci posiadało w momencie badania kamienie, natomiast 30 dzieci chorowało na kamicę w przeszłości. Grupę kontrolną stanowiło 70 zdrowych dzieci dobranych pod względem płci i wieku. Aktywność NAG mierzono w II porannej porcji moczu metodą kolorymetryczną. Na podstawie wyników uzyskanych w grupie kontrolnej ustalono górną granicę normy tego parametru dla dzieci zdrowych (95 centyl)- 0,629 U/mmol. Wartości wskaźnika NAG/kr, powyżej ustalonej normy rozpoznano u 19 (52,77 proc.) dzieci ze złogami i u 4 (13,33 proc.) z dodatnim wywiadem kamiczym. Stwierdzono statystycznie istotną różnicę (p 0,001) pomiędzy wartościami wskaźnika NAG/kr, w tych grupach, odpowiednio: 0,682 ń 0,380 i 0,395 ń 0,176 U/mmol. Obie wartości były z kolei statystycznie wyższe w porównaniu do grupy kontrolnej, odpowiednio: p 0,001 i p 0,05. Jednakże dzieci z kamicą w wywiadzie, bez zaburzeń prokamiczych, jak HC lub HOx, nie wykazywały już statystycznie istotnej różnicy w wartościach wskaźnika NAG/kr, w porównaniu do grupy kontrolnej...


  20/31

  Tytuł oryginału: Promienica sieci większej - szczególna postać brzusznej promienicy.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of the greater omentum - a special form of abdominal actinomycosis.
  Autorzy: Szczęśniak Grzegorz, Rojewski Robert J., Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.158-162, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono prezypadek postaci brzusznej promienicy, umiejscowionej w sieci większej, przedoperacyjnie rozpoznanej jako guz przydatków lewych. Schorzenie można uznać jako powikłanie stosowania wkładki domacicznej - IUD. Po leczeniu operacyjnym i stwierdzeniu promienicy w badaniu histopatologicznym materiału pooperacyjnego wdrożono celowane leczenie farmakologiczne.

  Streszczenie angielskie: The case of actinomycosis of the greater omentum is presented who had IUD inserted 4 years ealier. A pre-operative diagnosis of ovarian tumour was considered. Actinomycosis was confirmed by post-operative histopathologic test and after surgery successfully treated with penicillin.


  21/31

  Tytuł oryginału: Promienica u kobiet stosujących wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne (IUD).
  Tytuł angielski: Actinomycosis in women using intrauterine devices (IUD).
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław, Rojewski Robert J., Szczęśniak Grzegorz
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.327-334, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 4 przypadki promienicy leczone operacyjnie; 3 z nich dotyczyły narządów płciowych, 1 sieci większej. Wszystkie chore stosowały wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne (IUD), przez okres od 4 do 10 lat; w tym jedna 2-krotnie. Rozpznanie ustalono na podstawie wyników badań histopatologicznych i (lub) mikrobiologicznych. Po leczeniu operacyjnym i stwierdzeniu promienicy wdrażano celowane leczenie farmakologiczne. W związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia infekcji promieniczej u kobiet stosujących IUD zwrócono uwagę na konieczność informowania pacjentek zamierzająch stosować ten rodzaj antykoncepcji o możliwości wyst ąpienaia tego rodzaju powikłania infekcyjnego.

  Streszczenie angielskie: Actinomycosis of the sex organs, as well as pelvis monor and abdominal cavity, is most often detected in women using intrauterine devices (IUDs). The article presents 4 cases of actinomycosis observed in srugically treated patients: 3 of the adnexa and 1 in the grerater omentum. Mean time of IUD use was 6.8 years, mean age of the patients who underwent surgical procedures - 39. In the years 2000 - 2001, 345 gynaecological procedures were performed; among 4 patients who were operated on 3 had tumours of adnexa and 1 of the greater omentum. Actinomycosis was confirmed 3 times histopathologically and twice microbiologically. Laparotomy was performed by median inferior incision. Unilateral excision of the adnexa was performed twice, one with concomitant appendectomy, 1 bilateral excision with appendectomy and 1 resection of the tumour of the greater omentum. Two patients had undergone appendectomy in childhood. Douglas cavity was drained in two patients. Once the aetiology was detected histopathologically and/or microbiologically, the patients were on intense cristallilne penicillin treatment: 20 ml u/24 h/ 2 weeks. The disease caused great emaciation of the body, mean body mass was 52.5 kg, BMI 20.0. All patients had anaemia detected which was the reason for red blood cells transfused post-operatively (2 u.). All 4 patients had been using IUDs for 4 - 10 years. They had the IUDs removed 2 days to 2 months prior the surgery. Recurrence of the disease was not observed. The cases presented confirm the observations of other authors who state that diagnosing actionomycosis of the sex and abdominal...


  22/31

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy związane z zamocowaniem komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Selected problems related to the fixation of acetabular component in hip joint total alloplasties.
  Autorzy: Kusz Damian, Wojciechowski Piotr, Tomczak Andrzej, Sikora Aleksandra
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.229-234, il., bibliogr. 53 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zagadnienia warunkujące długotrwałą biofunkcjonalność komponenty panewkowej w totalnych alloplastykach stawu biodrowego. Przedstawiono założenia oraz zagrożenia bezcementowego mocowania części panewkowej endoprotezy. Zdaniem autorów wybór komponent powinien wynikać z analizy klinicznej, radiologicznej i badań naukowych, bez ograniczania się do stosowania wyłącznie implantów bezcementowych bądź cementowych.

  Streszczenie angielskie: The study discusses the problems conditioning long-lasting biofunctionality of acetabular component in hip joint total alloplasties. Assumptions and threats of non-cement and cement fixation of acetabular part of endoprosthesis have been presented. In the author's opinion the selection of components should result from clinical and radiological analyses and from scientific investigations, with no restriction to use only non-cement or cement implants.


  23/31

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie patologii strukturalnych serca w okresie prenatalnym - problemy diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in recognizing structural pathology of the heart during the prenatal period.
  Autorzy: Włoch Agata, Rokicki Władysław, Krzystolik-Ładzińska Joanna, Włoch Stanisław, Sikora Jerzy, Bilewicz-Wyrozumska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.740-743, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byo przeanalizowanie wyników badań echokardiograficznych 28 płodów z patologią strukturalną serca kierowanych na badanie echokardiograficzne w okresie od stycznia 1996 do maja 2001. Zdiagnozowane w ośrodku referencyjnym anomalie strukturalne serca płodu stanowiły 2,1 proc. wszystkich badanych płodów (28/1319 przypadków). Wśród 28 patologii strukturalnych zdiagnozowano u 23 płodów wady serca, u 4 kardiomiopatie i u 1 guzy wewnątrzsercowe. W 5 przypadkach wadom serca płodu towarzyszyły zaburzenia rytmu, a w 2 przypadkach niewydolność krążenia (CHF). U 11 płodów z wadami serca stwierdzono dodatkowo anomalie pozasercowe. Osiem noworodków wymagało szybkiej interwencji zabiegowej po porodzie. Śmeirtelnosć w badanej grupie wynosiła 64 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to analyse the results of echocardiographic examinations of 28 fetuses with structural heart abnormalities referred for echocardiographic examination from January 1996 to May 2001 along with their follow-up. Feetal heart anomalies were diagnosed in 2.1 p.c. of all of the examined fetuses (28/1319). Among 28 cases of structural anomalies, there were 23 cases of heart defects, 4 cases of cardiomyopathy, and one case of intracardiac tumors. In 5 cases, heart defects were accompaneid by arrhythmias while in 2 cases, heart defects were accompanied by congestive heart failure. Extracardiac malformations coexisted with heart defects in 11 fetuses. Eight newborns were operated shortly after birth. THe mortality rate in the examined group was 64 p.c.


  24/31

  Tytuł oryginału: Analiza najczęstszych hospitalizacji w oddziale dermatologii pediatrycznej: obserwacje 10-letnie.
  Tytuł angielski: Analysis of the most common hospitalizations in the pediatric dermatology unit: 10-year observations.
  Autorzy: Horanin Monika, Sikora Magdalena, Szybejko-Machaj Grażyna, Szepietowski Jacek
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.39-44, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dermatozy wieku dziecięcego, ze względu na ich częstotliwość występowania, obraz kliniczny i przebieg choroby, mają swoją specyfikę. Cel pracy: Analiza profilu dzieci hospitalizowanych z przyczyn dermatologicznych oraz wykazanie najczęstszych dermaotz wymagających hospitalizacji. Podjęto również próbę oceny trendów w hospitalizacji w ostatnich dwóch okresach pięcioletnich. Materiał i metody: Materiał stanowiły dane z historii chorób pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Dermatolgoii Pediatrycznej we Wrocławiu w latach 1991-2000. W analizie uwzględniono wiek i płeć pacjentów oraz rozpoznanie. Aby wykazać różnice w częstotliwości występowania danych dermatoz u dzieci i dorosłych, analizą objęto historie chorób dorosłych pacjentów hospitalizowanych w roku 1998 i 2000. Wyniki: W ciągu ostatnich 10 lat (1991-2000) w Oddziale Dermatologii Pediatrycznej AM we Wrocławiu hospitalizowano łącznie 891 dzieci (42 proc. chłopców, 58 proc. dziewcząt). Średni wiek dzieci wynosił 11,1 ń 3,5 roku. W tym okresie w grupie wiekowej 14 - 18 lat hospitalizowanych było istotnie więcej dziewcząt (p 0,007). Odmiennie w grupie 8-13 lat, w której hospitalizowanoe więcej chłopców (p 0,04). Najczęściej hosptializowano dzieci z łuszczycą (18 proc.), atopowym zapaleniem skóry (16,7 proc.), bielactwem nabytym (11,6 proc.) oraz łysieniem plackowatym (8,8 proc.). Nie wykazano różnic w częstości hospitalizacji w zależności od płci pajcentów. W 1998 i 2000 r. hostpializowano 1586 ...

  Streszczenie angielskie: Background: Pediatric dermatology, due to different frequency, clinical manifestatin and course of several diseases, has its own peculiar character. Aim of the paper: To analyse children hosptializations, to establish the most common cutaneous diseases requiring hospitalization in children, and to assess trends in pediatric dermatology hospitalizations. Material and method: Case records of children hosptialised in Pediatric Dermatology Unit in the years 1991-2000 were analysed. Moreover, due to comparison of hopsitalizations between children and adults, 1586 case records of adult patietns from the years 1998 and 2000 were also included. The following factors were analysed: age, gender of patients and the diagnosis. Results: In the years 1991-2000, 891 children (42 p.c. of males and 58 p.c. of females) were treated in Pediatric Dermatology Unit. The mean age of patients was 11.1 ń 3.5 years. In the gorup of children between 14 and 18 years, female patietns were more frequently hospitalised (p 0.007). In contrast, in the age group 8-13, males were more commonly treated in the unit (p 0.04). The most common dermatosis requiring hosptialization was psoriasis (18 p.c.), followed by atopic dermatitis (16.7 p.c.), vitiligo (11.6 p.c.) and alopecia areata (8.8 p.c.). No differences were foudn in hospitalizations according to gender of patients. Among children atopic deramtitis, alopecia areata and vitiligo patients were significantly more commonly hosptializaed than ...


  25/31

  Tytuł oryginału: Wpływ drogi uzyskania bioptatu wątroby na wynik badania histopatologicznego.
  Tytuł angielski: Ways of the liver biopsy influance on histopathological results.
  Autorzy: Sikora Agnieszka, Skowron Agnieszka
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.41-46, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 106,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/31

  Tytuł oryginału: Monitoring of mechanical and electrical activity of fetal heart: determination of the FHR.
  Autorzy: Jeżewski Janusz, Horoba Krzysztof, Wróbel Janusz, Sikora Jerzy, Gacek Adam, Matonia Adam, Kupka Tomasz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.33-39, il., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Fetal heart rate (FHR) analysis is widely used as an assessment of fetal wellbeing. The recording of electrical activity of the fetal heart has obviously the potential to provide R-R intervals data with beat-to-beat accuracy. At present, the most common is the monitoring of mechanical activity of a fetal heart using the ultrasound Doppler method. Both in the abdominal electrocardiography (FECG) and in the Doppler ultrasound method, an estimation of the instantaneous fetal heart rate requires the advanced techniques of processing and analysis of the input signal. The Doppler signal has a complex structure, which is continuously changing due to continuous variations in the relative orientation of the ultrasound beam with respect to the fetal heart. Instead of relying only on the amplitude the autocorrelation and crosscorrelation techniques analyse the entire signals and therefore they are more accurate. However, the autocorrelation leads to decreasing the beat-to-beat variability and the crosscorrelation is more sensitive to periodic interferences. In case of the fetal indirect electrocardiography, the signal obtained contains three components: maternal electrocardiogram (MECG), fetal electrocardiogram and noise. The most important is suppression of the dominating MECG, which amplitude many times exceeds the level of the fetal electrocardiogram. Obtaining high quality FECG signal in any recordings can never be guaranteed. Despite all the above mentioned advances in signal processing, abrupt erroneous changes in fetal heart rate may occur.


  27/31

  Tytuł oryginału: Diagnostic vlaue of transvaginal colour and pulsed Doppler in ectopic pregnancy.
  Autorzy: Bakon Igor, Sikora Jerzy, Kapek Tadeusz, Machalski Tomasz, Chromy Grzegorz, Nawrocki Michał
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.28-30, bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the diagnostic value of transvaginal colour and pulsed Doppler in the diagnosing of ectopic pregnancy. 53 women suspected of ectopic pregnancy were subjected to transvaginal ultrasonography with the use of colour and pulsed Doppler. An image of appendage vascularisation was obtained in all patients using the colour Doppler; pulse Doppler served to calculate the resistance index (RI), pulsation index (PI) and systolic/diastolic index (S/D) for blood circulation in the ovarian and tubal vessles in all patients. During laparoscopy, ectopic pregnancy was confirmed in 25 out of 53 women (47.2 p.c.). In each case of tubal pregnancy colour Doppler examination revealed a more intensive vascularisation of the oviduct in which the foetal ovum was implanted. The pulse Doppler examination revealed values of RI which were lower by 63 p.c. on the average, and S/D values lower by 56 p.c. on the average in the oviduct arterial vessels on the side of the ectopic pregnancy than on the opposite side.


  28/31

  Tytuł oryginału: Pregnancy, delivery and puerperium in a 25 year old woman with surgically corrected congenital transposition of great arteries under the Rashkind and Mustard procedure. Caser report.
  Autorzy: Ziętek Jerzy, Rokicki Władysław, Sikora Jerzy, Włoch Agata, Chromy Grzegorz, Bakon Igor
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of pregnancy in a 25 year old woman who in her childhood underwent Transposition of Great Arteries surgery (TGA) under the Mustard procedure, preceded by balloon septostomy (opening in the interatiral septum for better mixing of arterial and venous blood, to prevent the effect of closing of Botall's duct and to allow the survival of such patients) under the Rashkind procedure. It is a rare case of such pregnancy being brought successfully to term and of delivering a healthy neonate by a women with this type of circulatory disorder. The correct interdisciplinary cooperation between cardiologists and obstetricians allowed the pregnancy to be brought to the 38th week, maintaining optimum hemodynamic conditions in the pregnant patient. A pregnancy marked with such high risk requires scrupulous monitoring of the mother's circulatory system and of the condition of the foetus.


  29/31

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA w surowicy krwi kobiet z mięśniakami oraz endometriozą macicy operowanych w hemodilucji.
  Tytuł angielski: Immunoglobulin IgG, IgM and IgA concentrations in the blood serum in women with uterine myomas or endometriosis operated in haemodilutions.
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława L.
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.56-65, il., sum. - Skrót pracy doktorskiej
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • streszczenie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  30/31

  Tytuł oryginału: Promienica narządów płciowych i jamy brzusznej, u kobiet leczonych operacyjnie w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Lipsku n. Wisłą w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Actinomycosis of female genital tract and organs of the abdominal cavity in women vere operated in the Gynecology and Obstetrics Department of the Hospital in Lipsko for years 2000-2001.
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław, Szczęśniak Grzegorz
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.66-70, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  31/31

  Tytuł oryginału: Zabiegi ginekologiczne skojarzone z leczeniem schorzeń chirurgicznych w materiale Oddziału Chirurgicznego w Lipsku n. Wisłą w latach 1985-1999.
  Tytuł angielski: Gynaecological surgery during surgical treatment date from the Department of Surgery of the Hospital in Lipsko for years 1985-1999.
  Autorzy: Szczęśniak Grzegorz, Sikora-Szczęśniak Dobrosława L., Sikora Wacław
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.71-79, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - 1 Interaktywna Konferencja Naukowa pt. Aktualne problemy perinatologii i ginekologii Zabrze - Szczyrk 03-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: