Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badania nad wykorzystaniem inhibitorów endopeptydazy cysteinowej w radiodiagnostyce nowotworów języka i krtani.
Tytuł angielski: A potential use of cystein endopeptidase inhibitors in radiodiagnostics of upper respiratory tract tumors.
Autorzy: Czecior Eugeniusz, Szymaniec Stanisław, Siewiński Maciej, Namysłowski Grzegorz, Fortuna Wojciech, Międzybrodzki Ryszard
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.573-576, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dotychczas stosowane metody diagnostyczne nie pozwalają na określenie granicy pomiędzy guzem a tkanką zdrową. Ocena rozległości nacieku tkanki zdrowej przez nowotwór, zwłaszcza w zaawansowanych procesach, sprawia operującemu znaczne trudności. Mikrolaryngoskopia umożliwia określenie rozległości powierzchownego nacieku guza, ale nie pozwala na ocenę głębokości nacieku. Tomografia komputerowa i magnetyczny rezonans jądwory, mimo że należą do najczulszych metod diagnostycznych nie są w stanie określić rozległości nacieku nowotworowego. W technikach obrazowania coraz częściej wykorzystuje się znakowane izotopami przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko swoistym antygenom różnych nowotworów. W procesie rozwoju nowotworu i powstawania przerzutów ważną rolę odgrywają endopeptydazy. Proteazy te, powodując degradację międzykomórkowej macierzy oraz błony podstawnej, umożliwiają inwazyjny rozwój nowotworu oraz tworzenia odległych przerzutów. W organizmie są one w równowadze z ich inhibitorami, których rola jest coraz bardziej doceniana w onkologii. Wysoki poziom endopeptydaz u chorych z nowotworami jest źle rokującym czynnikiem prognostycznym. Charakterystyczne rozmieszczenie endopeptydaz w strukturze tkanki nowotworowej stwarza możliwość wykorzystania inhibitorów tych enzymów w lokalizacji pogranicza tkanki zdrowej. W badaniach wykorzystano inhibitor endopeptydazy cysteinowej otrzymany z jaja kurzego, który wyznakowano jodem 125. W doświadczeniach in vitro zbadano oddziaływanie inhibitora endopeptydazy cysteinowej z komórkami nowotworowymi uzyskanym i bezpośrednio z materiału operacyjnego pochodzącego od chorych z rakiem języka i krtani oraz z komórkami hodowanymi in vitro z fragmentów tkanki nowotworowej.


  2/2

  Tytuł oryginału: Activity of cysteine proteases and their inhibitors in the lymph nodes of larynx cancer patients.
  Autorzy: Siewiński Maciej, Berdowska Izabela, Mikulewicz Wojciech, Wnukiewicz Jan, Gutowicz Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.BR540-BR544, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Cysteine endopeptidases and their inhibitors play an important role in the process of carcinogenesis. Positive correlation has been found between tumor invasiveness, its metastatic potential and the secretion of cyseine endopepetidases. Cysteine protease inhibitory activity is also altered in malignant tumors and various body fluids of patients with cancer. Material and methods: Total cysteine endopeptidase activity and cysteine proteinase inhibitory activity were measured in homongenates of cervical lymph node tissue surgically obtained from the larynx of cancer patients. The tissue samples were histologically examined, and each was divided into two parts: positive (PCN), with mostly cancer cells, and negative (NCN) with no cancer cells. Results: In the PCNs, the levels of the assayed enzymes and their inhibitors were significantly higher than in NCNs. The mean values of cysteine proteinase activity were 2.70 ń 2.29 and 1.59 ń 1.28 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.005). The mean values of cysteine protease inhibitors were 9.1 ń 8.6 and 6.1 ń 6.3 for PCNs and NCNs, respectively (p 0.02). An altered protease-inhibitor activity ratio was also found in PCN samples compared to NCNs. Conclusions: These data suggest increased activity of cysteine peptidases and their inhibitors in the case of secondary tumor tissue. The cancer cells metastasized to lymph node tissue produce some alteration in balance between cysteine protease activity and the endogenous inhibitors of the proteases.

  stosując format: