Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIERGIEJKO
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wpływ monocytów stymulowanych LPS na ekspresję CD69 na limfocytach T u chorych na astmę nieatopową.
Tytuł angielski: The role of LPS - stimulated monocytes in CD69 expression on T lymphocytes in nonatopic bronchial asthma patients.
Autorzy: Moniuszko Tadeusz, Rutkowski Ryszard, Tatarczuk-Krawiel Anetta, Stasiak-Barmuta Anna, Siergiejko Zenon
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.181-184, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cząsteczka CD69 jest powierzchniowym antygenem wczesnej aktywacji limfocytów T. W przeprowadzonych badaniach oceniano jej obecność na komórkach T stymulowanych lipopolisacharydami (LPS) u chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Wykazano zwiększenie ekspresji antygenu CD69 na świeżo izolowanych limfocytach pochodzących od chorych na astmę, w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,01). Monocyty dodane do hodowli niestymulowanych zwiększały ekspresję tej cząstczki 3-4-krotnie, a w hodowlach stymulowanych LPS - około 10-krotnie.

  Streszczenie angielskie: CD69 molecule is the earliest antigen of T lymphocytes activation. We have studied the ex-pression of CD69 on LPS - stimulated T cells in onatopic bronchial asthma. We have found that CD69 expression on freshly isolated peripheral blood T cells in nonatopic asthma patietns was increased compare to control group (4.74 ń 1.55 / 3.05 ń 1.31) and the difference was statistically significant (p 0.01). Monocytes added to nonstimulated T cell cultures increased 3-4 times the expression of CD69 and about 10-times in LPS-stimulated T lymphocytes.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ inaktywacji cząstek kostymulujących B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) na aktywność limfocytów T.
  Tytuł angielski: The effect of B7.1 (CD80), B7.2 (CD86) inactivation on T lymphocytes function.
  Autorzy: Rutkowski Ryszard, Moniuszko Tadeusz, Stasiak-Barmuta Anna, Rutkowska-Rogacz Danuta, Siergiejko Zenon
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.185-189, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wykonanych badaniach oceniano wpływ inaktywacji cząsteczek B7.1 (CD80) i B7.2 (CD86) na wytwarzanie IL-4 i IFN-ç przez limfocyty T pochodzące od zdrowych oraz chorych na nieatopową astmę oskrzelową. Dodanie do hodowli monocytów/limfocytó (1:5) przeciwciał monoklonalnych anty-CD80 w sposób znamienny ograniczało wytwarzanie IFN-ç u chorych na astmę nieatopową (p 0,02). Blokada cząsteczek CD86 nie powodowała istotnego statystycznie zmniejszenia produkcji IFN-ç. W astmie nieatopowej, w porównaniu z grupą kontrolną, zahamowanie produkcji cząsteczek CD80 znamiennie zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç przez limfocyty T (2172/2368 pg/ml; p 0,02). Zhamowanie produkcji cząśteczek CD86 zmniejszyło wytwarzanie IFN-ç nieznamiennie (2858/3317 pg/ml; p 0,3). W obu badanych grupach przeciwciała anty-CD80 nie powodowały zmniejszenia produkcji IL-4 przez limfocyty T (grupa kontrolna 630/725 pg/ml; grupa chorych na astmę nieatopową 718/742 pg/ml). Przeciwciała anty-CD86 zmniejszały stężenie IL-4 w nadsączu (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), lecz nie były to zmiany znaczące.

  Streszczenie angielskie: We have studied the effect of CD80 (B7.1) and CD86 (B7.2) costimulatory molecules inactivation on IL-4 and IFN-ç produciton by T lymphocytes. T cells were received from nonatopic asthmatic and healthy subjects. We have added anti-CD80 or anti-CD86 monoclonal antibodies to the monocyte/lymphocyte (1:5) cultures. In nonatopic asthma patietns compare to control group inactivation of CD80 significantly reduced IFN-ç production by T lymphocytes (2172/2368 pg/ml; p 0.02). Blockade of CD86 decreased IFN-ç production nonsignificantly (2858/3317 pg/ml; p 0.3). In both studied groups anti-CD80 antibodies did not diminish T lymphocyte production of IL-4 (control: 630/725 pg/ml; nonatopic asthma: 718/742 pg/ml). Anti-CD86 antibodies reduced the IL-4 concnetration in culture supernatants (630/523 pg/ml; 718/659 pg/ml), but the changes were nonsignificant.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wschodnie Spotkania Alergologiczno-Immunologiczne - międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa.
  Autorzy: Siergiejko Z[enon], Emeryk A[ndrzej]
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.A-6-A-7, il. - 5 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów, Alergologów i Immunologów Klinicznych pt. Wschodnie spotkania alergologiczno-immunologiczne Wigry 06-08.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  4/7

  Tytuł oryginału: Infections and bronchial hyperreactivity.
  Tytuł polski: Zakażenia a nadreaktywność oskrzeli.
  Autorzy: Siergiejko Z[enon]
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.117-118, 120-122, bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadreaktywność oskrzeli jest cechą charakterystyczną wielu zapalnych chorób układu oddechowego. Najbardziej charakterystyczna jest jednak dla astmy oskrzelowej przewlekłej. Badania kliniczne wykazały, że zakażenia dróg oddechowych indukują nadreaktywność oskrzeli, a także zaostrzają przebieg astmy. Wśród patogenów wymienia się najczęściej wirusy (RSV, rynowirusy, koronawirusy) oraz bakterie (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis). Ostatnio wykazano wzmożoną nadreaktywność oskrzeli zakażonych HIV. Spośród grzybów Aspergillus fumigatus jest tym, który powoduje alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych i może wywoływać nadreaktywność oskrzeli. Inne grzyby z grupy Alternaria, Cladosporium i Penicillium odgrywają istotną rolę w wywoływaniu astmy, chociaż nie jest to spowodowane zakażeniem górnych dróg oddechowych. Istotną rolę w nadreaktywności odgrywają też pasożyty.

  Streszczenie angielskie: Bronchial hyperreactivity lung diseases. The most intensive BHR can be observed in patients suffering from chronic asthma. Numerous clinical observations suggest that airway infections can induce bronchial hyperreactivity in susceptible patients, and extracerbate bronchial asthma. The most important role is played by viral infections (RSV, Rhinoviruses, Coronaviruses) and chronic bacterial infections (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia trachomatis). Recently some authors have reported an increased appearance of BHR in HIV-infected patients. Among moulds Aspergillus, which causes hypersensitivity pneumonitis, can induce BHR. Though many moild allergens such as Alternaria, Cladosporinum and Penicilium can play an important role in the induction of asthma and BHR, the do not cause airway infection. Numerous parasites are responsible for asthma and BHR induction, but they rarely cause airway infection.


  5/7

  Tytuł oryginału: Nadreaktywność oskrzeli u chorych na pyłkowicę : praca doktorska
  Autorzy: Świebocka Ewa, Siergiejko Zenon (promot.).; Akademia Medyczna w Białymstoku
  Źródło: 2002, 104 : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Częstość występowania chorób alergicznych wśród mieszkańców gminy Suchowola : praca doktorska
  Autorzy: Dąbrowska Irena, Siergiejko Zenon (promot.).; Akademia Medyczna [Klinika Alergologii i Chorób Wewnętrznych] w Białymstoku
  Źródło: 2002, 114 k. : il., tab., bibliogr. 142 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Immunoterapia szczepionkami alergenowymi.
  Autorzy: Siergiejko Zenon, Nittner-Marszalska Marita, Jacobsen Lars
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.51-53, bibliogr. 15 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: