Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIERADZKI
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Nowe poglądy na cukrzycę i jej leczenie
Opracowanie edytorskie: Belifiore Francesco (red.), Mogensen Carl Erik (red.), Sieradzki Jacek (red. wyd. pol.), Kozek Elżbieta (red. wyd. pol.), Frej Jakub (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Gryz Elżbieta (tł.), Idzior-Waluś Barbara (tł.), Katra Barbara (tł.), Solnica Bogdan (tł.), Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka (tł.), Szermer Paweł (tł.), Wanic Krzysztof (tł.), Waluś Małgorzata (tł.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Przegląd Lekarski 2002, [10], 202 s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. New concepts in diabetes and its treatment
Sygnatura GBL: 744,733

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/28

  Tytuł oryginału: Beryloza w środowisku pracy - etiologia i postępowanie lekarskie.
  Tytuł angielski: Berylliosis: etiology and clinical approach.
  Autorzy: Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.151-160, bibliogr. 89 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: We współczesnym środowisku pracy beryl i jego związki są odpowiedzialne za rozwój przewlekłej berylozy płuc, choroby rozpoznawanej u 5 proc. populacji narażonej. Badania epidemiologiczne i toksykologiczne dostarczają coraz liczniejszych dowodów na to, że normatywy higieniczne ekspozycji na beryl powinny ulec zaostrzeniu. W artykule przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat patomechanizmu berylozy, etiologii i źródeł narażenia na beryl i jego związki. Omówiono również ważniejsze aspekty medycznego postępowania profilaktycznego, diagnostyki i leczenia. Autorzy oparli się na źródłach medycznych, jak również pochodzących z materiałów źródłowych organizacji ochrony zdrowia pracujących oraz instytucji rządowych.

  Streszczenie angielskie: Beryllium is a metal responsible for the incidence of chronic beryllium disease - an illness affecting from 2 to 5 p.c. of workers exposed to this metal and its compounds. There is a growing evidence provided by epidemiological and toxicological studies that exposuree limits for workers dealing with beryllium should be revised. This paper gathers epidemiological and pathological data particularly on chronic beryllium toxicity and carcinogenesis. It also reviews the most important aspects of beryllium toxicology and explains the mechanisms of its effect on humans. In addition, the paper presents suggestions on the diagnosis and treatment of berylliosis. The content of the paper is based on medical data, as well as on reference materials of national and international organizations and governmental agencies.


  3/28

  Tytuł oryginału: Diabetologia.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.67, 69, 71-72, 76, bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/28

  Tytuł oryginału: Homozygous combination of calpain 10 gene haplotypes is associated with type 2 diabetes mellitus in a Polish population.
  Autorzy: Malecki Maciej T., Moczulski Dariusz K., Klupa Tomasz, Wanic Krzysztof, Cyganek Katarzyna, Frey Jakub, Sieradzki Jacek
  Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (5) s.695-699, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The polymorphisms of two genes have recently been associated with complex forms of type 2 diabetes mellitus (T2DM): calpain 10 and peroxisome proliferator-actvated receptor-ç (PPARç). Calpain 10 is a member of a large family of intracellular protease. It was shown in Mexican-Americans and other populations that variants of three single nucleotide polymorphisms (SNPs), -43, -19, and -63, of this ubiquitously expressed protein influence susceptibility to T2DM. However, substantial differences were shown between ethnic groups in at risk alleles and haplotypes as well as in their attributable risk. Thus, it is important to determine the role of calpain 10 in various populations. Aim: To examine the role of calpain 10 SNPs -43, -19, and -63 in genetic susceptibility to T2DM in a Polish population. Methods: Overall, 377 individuals were examined: 229 T2DM patients and 148 control individuals. The groups were genotyped for calpain 10 SNP-43, SNP-19, and SNP-63. SNP-19 was examined by electrophoresis of the PCR product on agarose gel by size, while the restriction fragment length polymorphism (RFLP) method was used for the two other markers. Difference in allele, genotype, haplotype, and haplotype combination distribution between the groups were examined by Xý test. Results: Distributions of alleles, genotypes, and haplotypes at three loci defined by examined SNPs were not significantly different between the groups. However, the homozygote combination of 121 haplotype was more prevalent in the T2DM group than in the controls (17.9 p.c. vs 10.1 p.c., P = 0.039)...


  5/28

  Tytuł oryginału: Wpływ ołowiu i kadmu na funkcje układu immunologicznego.
  Tytuł angielski: The impact of lead and cadmium on the immune system.
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Andrzejak Ryszard, Sieradzka Urszula
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.259-264, bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła ekspozycja na działanie ołowiu i kadmu prowadzi do zmian w funkcjonowaniu układu odpornościowego, na co wskazują nieliczne jak dotąd, badania epidemiologiczne i kliniczne. Bezpośrednia immunotoksyczność metali ciężkich jest obecnie oceniana w różnych modelach in vitro. Metale cięążkie mogą regulować odpowiedź immunologiczną organizmu na różnych jej etapach, modyfikując reakcje zapalne typu wczesnego i późnego, między inymi przez wpływ na liczbę krążących limfocytów T i B, komórek NK oraz komórek pamięci immunologicznej. Doniesienia wskazują, że ołów i kadm wpływają na limfocyty CD+4 i B, stymulując produkcję cytokin oraz przeciwciał IgE, co może być związane ze zwiększoną zapadalnością na choroby atopowe w populacjach narażonych na działanie tych metali. Badania kliniczne osób zawodowo narażonych na ołów wykazały zmniejszenie liczby limfocytów T i B oraz znaczne zmnjejszenie liczby komórek NK, pełniących ważną funkcję przeciwnowotworową. Z kolei u policjantów służby drogowej stwierdzono zwiększoną liczbę limfocytów CD8 biorących udział w odpowiedzi cytotoksycznej i zmniejszoną limfocytów B (CD5) oraz towarzyszący tym zmianom wzrost poziomu IgA w surowicy. Odmienny wpływ ołowiu na odpowiedź immunologiczną humoralną (zmniejszone wytwarzania IgA i IgG), predysponują osoby narażone do zwiększonej zapadalności na infekcje i nowotwory, wykazano u hutników. Wpływ metali ciężkich na układ immunologiczny jest wielokierunkowy, nie do końca poznany i wymaga dalszych ...

  Streszczenie angielskie: A long-lastng exposure to lead and cadmium may cause changes in the immune response. Until now only a few reports have addressed this problem. At present, the direct immunotoxicity of heavy metals is the subject of extensive studies, especially on in vitro models. Heavy metals may regulate the immune response of the body at its different stages, modyfing early and late inflammatory reactions, among others through changing the number of circulation B and T lymphocytes, NK cells and immunological memory cells. Some authors show that lead and cadmium stimulate the production of cytokines and IgE antibodies, which can be the reason for the increased number of atopic diseases in populations exposed to these two metals. Clinical tests in patients occupationally exposed to lead revealed the diminished number of B and T lymphocytes, and a considerable decrease in the number of NK cells. Other authors noted the increased number of CD8+ lymphocytes, which play a pivotal role in cytotoxic response, and the decrease number of B lymphocytes together with the increased IgA levels in policemen of road service. In copper smelters some changes in humoral response can be detected, e.g. a lower production of IgA and IgG, predisposing them to infections and cancers. To elucidate the exact impact of heavy metals on the immunological response further investigations are reqired. The growing pollution of the environment by heawy metals probably contributes to the enhanced incidence of ...


  6/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Intensywna insulinoterapia u chorych w ciężkim stanie klinicznym].
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (3) s.131, bibliogr. 1 poz. - Tł. artyk. z czas. The New England Journal of Medicine 2001; 345 : 1359-1367
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Standardy opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę. Aktualne (2002) stanowisko American Diabetes Association].
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (4) s.87-88, 91, bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. Diabetes Care 2002; 25 suppl. 1 : S33-S49
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2 poprzez zmiany stylu życia lub stosowanie metforminy - badanie Diabetes Prevention Program].
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.68 - Tł. na podst. artyk. z czasop. The New England Journal of Medicine, 2002; 346: 393-403
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/28

  Tytuł oryginału: Znaczenie wczesnego rozpoznania i wyrównania cukrzycy.
  Tytuł angielski: The value of early diagnosis and treatment of diabetes mellitus.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (2) s.3-7, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The author presents current opinions on diagnosis of diabetes mellitus and the correlation between glucose levels and vascular complications. Updated diagnostic criteria of the disease are presented. Borderline forms (LADA, MODY) should be considered during differential diagnosis, as it affects further treatment. High-risk groups of patients are identified in the article. Appropriate treatment of diabetes mellitus should also be aimed at improvement in lipid parameters and blood pressure control.


  10/28

  Tytuł oryginału: Zasady i taktyka leczenia cukrzycy typu 2.
  Tytuł angielski: Guidelines and tactics in the treatment of type 2 diabetes mellitus.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (2) s.8-11, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Genetic and environmental factors may lead to decreased insulin secretion or tissue insulin resistance, resulting in the development of type 2 diabetes mellitus. The disease in itself a dynamic process with various metabolic disturbances changing within its course. Thorough understanding of the mechanisms of diabetes mellitus must be the background for appropriate treatment. Outlines for the management of various stages of the disease are presented in the article.


  11/28

  Tytuł oryginału: Upośledzenie funkcji mięśnia serca i naczyń wieńcowych u osób z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Myocardial and coronary vessel dysfunction in diabetes 1 patients.
  Autorzy: Konduracka Ewa, Galicka-Latała Danuta, Piwowarska Wiesława, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.514-518, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomimo znacznego postępu w diagnostyce i leczeniu pacjentów z cukrzycą, powikłania w układzie sercowo-naczyniowym są wciąż główną przyczyną śmierci u tych pacjentów. Cukrzyca wpływa na funkcję mięśnia serca i naczyń wieńcowych przez makroangiopatię, mikroangiopatię, zaburzenia metaboliczne oraz neuropatię autonomicznej części układu nerwowego. Wszystkie te czynniki prowadzą do zaburzeń funkcji rozkurczowej i skurczowej mięśnia serca. Kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność krążeniowa oraz groźne zaburzenia rytmu serca są końcowym stadium tych powikłań. Makroangiopatia przebiega jako przyspieszona miażdżyca (obejmująca także tętnice wieńcowe), której skutki mogą być obserwowane u osób już około 30 roku życia. Przyczyny zwiększonego ryzyka makroangiopatii u osób z cukrzycą typu 1 nie są do końca jasne. Jest niewiele perspektywnych badań klinicznych, pozwalających ocenić rzeczywistą przyczynę zwiększonej częstości i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca w tej grupie pacjentów. Oprócz tradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy takich jak: predyspozycja genetyczna, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemie, otyłość, palenie papierosów, niewłaściwa dieta, u chorych z cukrzycą obserwuje się wiele innych istotnych czynników ryzyka miażdżycy. Tylko nieliczne badania sugerują, że hiperglikemia, procesy glikacji, glikoksydacji białek, lipoprotein, zmiany w ich składzie oraz mikroalbuminiria, zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy są dodatkowymi czynnikami ryzyka ...

  Streszczenie angielskie: Despite of dramatical improvement in diagnostic procedures and treatment of diabetic patients, cardio-vascular complications are still the most frequent causes of death in these patients. Diabetes influences myocardial and coronary vessels function by coexisting macroangiopathy, microangiopathy, metabolic disturbances and autonomic nervous system neuropathy. All these factors results in diastolic dysfunction of the heart. Cardiomyopathy, congestive heart failure and serious arrhythmias are the end stage of diabetic complications. Macroangiopathy demonstrates accelerated atherosclerosis (involving coronary arteries), which consequences can be observed in 1 type diabetes patients at around the age of 30. Causes of increased risk of macroangiography in type 1 diabetic patients are not clear. There are not many clinical, prospective trials which can allow for etiology determination of the increased incidence of atherosclerosis and mortality due to coronary artery disease in this population. Adding to traditional risk factors of atherosclerosis like genetic factors, hypertension, dyslipidaemia, obesity, smoking and improper diet, other important risk factors are observed in diabetic patients. Only few clinical trials suggest that hyperglycemia, glycation, glycoxidation of proteins, lipoproteins, changes in their composition, microalbuminuria, coagulation, fibrinolytic disturbances are additional risk factors of endothelium dysfunction and atherosclerosis. Prevention and ...


  12/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Porównanie insuliny aspart z insuliną neutralną i insuliną lispro w leczeniu chorych na cukrzycę typu 1 metodą ciągłego wlewu podskórnego].
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (9) s.76 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Diabetes Care 2002; 25 : 439-444
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Kardiomiopatia cukrzycowa].
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (2) s.88-89, il., bibliogr. 3 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Current Treatment Options in Cardiovascular Medicine 2001; 3 : 481-492
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/28

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wzwodu prącia u chorych na cukrzycę.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.42, 44-46, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • urologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zaburzeniom erekcji, tak jak wszystkim przewlekłym powikłaniom cukrzycy, jest idealne wyrównanie gospodarki węglowodanowej i długotrwałe utrzymywanie niskiego odsetka hemoglobiny glikowanej.


  15/28

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce i na świecie - przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Epidemiology of sleep disorders in Poland and worldwide - review.
  Autorzy: Sieradzki Adrian, Kiejna Andrzej, Rymaszewska Joanna
  Źródło: Sen 2002: 2 (1) s.33-38, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego epidemiologii zaburzeń snu w różnych krajach o porównywalnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Przedmiotem analizy były: wiek, płeć, czynniki geograficzne i pochodzenie etniczne, a także poziom wykształcenia, status socjoekonomiczny, schorzenia somatyczne i choroby psychiczne. Autorzy artykułu przytoczyli także badania epidemiologiczne zaburzeń snu przeprowadzone w Polsce (CBOS i HIS) i stwierdzili, że poza niewielkimi różnicami w analizowanych zmiennych w niektórych krajach, ogólnie statystyki są podobne. Zaburzenia snu stanowią poważny problem zarówno w Polsce, jak i na świecie.

  Streszczenie angielskie: Review of papers concerning sleep disorders' epidemiology in countries with comparable socioeconomic development around the world is presented. The following parameters were analyzed: age, gender, education, race, geographical factors, socioeconomic status, somatic and mental disorders. Polish epidemiological studies (performed by CBOS and HIS) on sleep disorder are also presented. The conclusion of the review is that epidemiology of sleep disorders is similar worldwide, though some differences exists. Problem of sleep disorders tends to be serious in all countries.


  16/28

  Tytuł oryginału: Postępy w farmakoterapii cukrzycy.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (3) s.23-25, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/28

  Tytuł oryginału: Zespół metaboliczny - pojęcie, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.16-19, tab. - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/28

  Tytuł oryginału: Hiperglikemia posiłkowa - kryteria i znaczenie kliniczne.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.33-35, bibliogr. 8 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/28

  Tytuł oryginału: Zespół metaboliczny - pojęcie, diagnostyka i leczenie.
  Autorzy: Sieradzki J.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.129-133, bibliogr. 21 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/28

  Tytuł oryginału: Rola receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPARs) w zapobieganiu miażdżycy.
  Tytuł angielski: The antiatherogenic role of peroxisome proliferator activated receptors (PPARs).
  Autorzy: Skoczyńska Anna, Poręba Rafał, Sieradzki Adrian, Turczyn Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1125-1131, bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja


  21/28

  Tytuł oryginału: Czynniki predykcyjne neuropatii cukrzycowej w zależności od przyjętych kryteriów jej rozpoznawania.
  Tytuł angielski: Predictors for diabetic neuropathy according to applied criteria of its diagnosis.
  Autorzy: Gryz Elżbieta A., Szermer Paweł, Galicka-Latała Danuta, Sieradzki Jacek, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.881-884, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z powodu braku powszechnie stsowanych kryteriów rozpoznawania neuropatii cukrzycowej trudne jest sprecyzowanie czynników sprzyjająych powstawaniu neuropatii cukrzycowej. W dotychczasowych badaniach profile czynników ryzyka neuropatii znacznie się różnią. Celem niniejszego badania było określenie czynników predykcyjnych w zależności od różnych, przyjętych kryteriów jej rozpoznaia. Do badania włączono 95 pacjentów z cukrzycą. Kryteria wykluczenia obejmowały mocznicę, alkoholizm oraz radikulopatię. Grupę kontrolną stanowiły 43 zdrowe osoby. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie kliniczne, instrumentalną ocenę czucia powierzchniowego i głębokiego, testy oceniające sercowo-naczyniowy układ autonomiczny oraz badania przewodnictwa nerwowego. Na podstawie przeprowadzonej oceny pacjentów zakwalifikowano do następujących grup: bez neuropatii, podejrzenie neuropatii, neuropatia potwierdzona w badaniu klinicznym, neuropatia potwierdzona w badaniu elektrofizjologicznym, neuropatia autonomiczna. Analiza wykazała, że najważniejszymi czynnikami predykcyjnymi u pacjentów z objawami podmiotowymi był typ 2 cukrzycy, czas trwania cukrzycy oraz starszy wiek. W przypadku neuropatii rozpoznanej w oparciu o badanie kliniczne czynniki predykcyjne obejmowały typ 2 cukrzycy oraz czas trwania choroby. U pacjentów z neuropatią potwiedzoną w badaniach elektrofizjologicznych oraz z neuropatią autonomiczną jedynie czas trwania cukrzycy wciąż okazał się być istotnym czynnikiem predykcyjnym ...

  Streszczenie angielskie: It is difficult to estabilish predictors for diabetic neuropathy because no generally accepted criteria of its diagnosis exist. In previous investigations risk factors profiles for neuropathy differ markedly. The aim of this study was to assess risk predictors for diabetic neuropathy in relation to difefrent criteria of its diagnosis. Ninety-five diabetic patients entered the study. The exclusion criteria included uremia, alcohol abuse and radiculopathy. Control group consisted of 43 healthy volunteers. All patients underwent the clinical assessment, instrumental evaluation of superficial and deep sensation, tests of cardivascular autonomic function and nerve conduction studies. According to the performed assessment patients were classified into following groups: without neuropathy, suspicion of neuropathy, neuropathy confirmed in clinical examination, neuropathy confirmed in electrophysiological testing, autonomic neuropathy. Analysis showed that the most important predictors in patients with subjective symptoms were type 2 diabetes mellitus, diabetes duration and age of patients. When neuropathy was diagnosed according to the clinical examination, predictors included type 2 diabetesmellitus and duration of the disease. In the cases of neuropathy confirmed by electrophysiological studies and autonomic neuropathy, only diabetes duration appeared to be a significant predictor. Our study demonstrated that predictors for diabetic neuropathy varied in relation to ...


  22/28

  Tytuł oryginału: Wybrane polimorfizmy w genach TNF-ŕ i PC-1 a przedcukrzycowe cechy ilościowe w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: TNF-ŕ and PC-1 gene polymorphisms and prediabetic quantitative traits in the Polish population.
  Autorzy: Wanic Krzysztof, Małecki Maciej, Klupa Tomasz, Witek Przemysław, Kozek Elżbieta, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.888-891, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą o złożonym podłożu. Na jej patogenezę składają się zaburzenia wydzielania insuliny i insulinooporność, które powstają w wyniku działania czynników genetycznych i środowiskowych. Celem badania była ocena wpływu polmorfizmów w genach TNF-ŕ i PC-1 na rozwój insulinooporności tkankowej w grupie osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 2. Metodyka: Do badania włączono 60 osób (32 mężczyzn i 28 kobiet) z prawidłową tolerancją glukozy. Wykonano u nich test doustnego obciążenia glukozą wraz z pomiarem stężenia insuliny na czczo oraz w 30 i 120 min. testu. Pozwoliło to na ocenę pośrednich wskaźników insulinooporności. U wszystkich osób przeprowadzono genotypowanie 2 polimorfizmów w genach inhibitorach działania insuliny: -308G/A w promotorze genu TNF-ŕ oraz K121Q genie PC-1. W projekcie zastosowano technikę zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment lenght polymorphism-RLFP). Wyniki: Grupa homo- i heterozygotycznych nosicieli allelu A w pozycji - 308 promotora genu TNF-ŕ cechowała się wyższym poziomem insuliny w 120 min. doustnego testu obciążenia glukozą w porównaniu do nosicieli genotypu GG (44,77 ćl/ml; SD 40,4 vs. 26,82; SD 19,9; p = 0,04) oraz wyższym współczynnikiem przyrostu insuliny do glukozy w pierwszych 30 min. doustnego testu obciążenia glukozą (35,4; SD 21,5 vs. 22,6; SD 21,5; p = 0,03). Ponadto u homozygotycznych i heterozygotycznych nosicieli allelu Q w miejscu aminokwasowym 121 genu ...

  Streszczenie angielskie: Background: Genetics and environmental factors play a role in the pathogenesis of the complex disease, type 2 diabetes mellitus. Two major pathophysiological defects coexist in this disease: impairment of insulin secretion by á-cells and decreased insulin sensitivity in peripheral tissues. The aim of the study was to examine whether two polymorphisms: the-308G/A substitution in the promoter region of TNF-ŕ gene and the K121Q aminoacid variant of the PC-1 gene; influence insulin resistance in individuals with positive family history of type 2 diabetes mellitus. Methods: Sixty individuals were included into this study: 28 women and 32 men, all of them with normal glucose tolerance. Insulin and glucose serum levels were assessed during the OGTT on fasting and at 30 and 120 minutes. Secondary indices of insulin resistance were calculated based on these measurements. Genotyping of the both examined polymorphism was performed using the restriction fragment lenght polymorphism method (RFLP). Results: Homozygous and heterozygous carries of the A allele in position - 308 of the TNF-ŕ gene promoter showed higher plasma insulin levels at 120 min OGTT versus GG carries (44.77 ćl/ml; SD 40.4 vs. 26.82; SD 19.9; p = 0,04) and a higher ratio of the 30 min increment in insulin to the 30 min increment in glucose (354; SD 21.5 vs. 22.6: SD 21.5; p =0.03). In addition, homo- and heterozygous carriers of the Q allele at residue 121 of the PC-1 gene showed higher plasma glucose levels at ...


  23/28

  Tytuł oryginału: Osteopenia cukrzycowa.
  Autorzy: Sieradzki J[acek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (5) s.292-299, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteopenia i osteoporoza stanowią istotne powikłanie przewlekłe w cukrzycy. Upośledzenie struktury kości w obu typach cukrzycy może determinować gorsze rokowanie odnośnie osteoporozy inwolucyjnej, jeśli ona wystąpi w typowym dla niej okresie życia. Dobre wyrównanie cykrzycy w obu jej typach zapobiec może rozwojowi związanych z cukrzycą zmian kostnych i dlatego leczenie cukrzycy i dobre wyrównanie glikemii jest zasadniczym warunkiem zapobiegania lub zahamowania tych zaburzeń. Wystąpienie zmian zanikowych kości u chorych na cukrzycę wymaga bardzo intensywnego postępowania w tym zakresie, bowiem niedocenianie tych zmian może sprzyjać typowym dla cukrzycy zmianom narządu ruchu jak stopa cukrzycowa i staw Charcota. Leczenie osteopenii cukrzycowej nie odbiega od typowego postępowania w osteoporozie, a leki stosować należy zgodnie ze wskazaniami. Witamina D3, suplementacja wapniem, bisfosfoniany, kalcytonina i hormonalna terapia zastępcza winny być stosowane bardzo starannie i konsekwentnie. Zespół stopy cukrzycowej, zwłaszcza powikłany stawem Charcota, wymaga poza postępowaniem diabetologicznym i ortopedycznym dążenia do poprawy struktury kości z zastosowaniem np. bisfosfonianów. W wypadku zaawansowanych uogólnionych zmian kostnych przy braku wyrównania cukrzycy lekami doustnymi, może ta sytuacja stanowić wskazanie do przejścia na insulinoterapię w cukrzycy typu 2 celem wykorzystania korzystnego działania insuliny na tkankę kostną.


  24/28

  Tytuł oryginału: Ocena, postępowanie i leczenie otyłości u kobiet (Med. Prakt. Ginekol. Położ., 2/2002, s. 85-101).
  Opracowanie edytorskie: Sieradzki Jacek (Koment.).
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.103-104
  Sygnatura GBL: 313,517

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  25/28

  Tytuł oryginału: Jak podawać insulinę, gdy ręce i wzrok pacjenta nie są już tak sprawne.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.46
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/28

  Tytuł oryginału: Zespół metaboliczny : patogeneza, diagnostyka, prognoza, leczenie
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.139-144, il., tab., bibliogr. 36 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  27/28

  Tytuł oryginału: Zespół metaboliczny - pojęcie, patofizjologia, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Metabolic syndrome - the concept, pathophysiology, diagnosis and management.
  Autorzy: Sieradzki Jacek
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.187-195, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  28/28

  Tytuł oryginału: Rola mutacji Pro115Gln w genie PPARgamma w patogenezie otyłości w populacji małopolskiej.
  Tytuł angielski: A role of Pro115Gln mutation in the PPARgamma gene in the pathogenesis of obesity in a population of Małopolska region.
  Autorzy: Małecki Maciej T., Frey Jakub, Klupa Tomasz, Waluś Małgorzata, Owczarek Małgorzata, Sieradzki Jacek
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.227-231, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. PPARgamma (peroxisome - proliferator activated receptor gamma) jest receptorem jądrowym aktywowanym przez czynniki wywołujące proliferację peroksysomów, w tym przez naturalnie występujące kwasy tłuszczowe i ich pochodne. Jego funkcją jest między innymi regulowanie dojrzewania adipocytów i spichrzania w nich triglicerydów. Mutacje i polimorfizmy tego genu wpływają na powstawanie otyłości i cukrzycy typu 2 u ludzi. Mutacją zmiany sensu, opisaną w populacji niemieckiej, odpowiedzialną za zwiększenie aktywności transkrypcyjnej białka PPARgamma i powstanie monogenowej formy otyłości jest substytucja proliny przez glutaminę w pozycji aminokwasowej 115 (Pro115Gln). Cel pracy. Celem badania jest ocena roli mutacji Pro115Gln w powstawaniu ciężkiej otyłości w populacji Małopolski. Materiał i metody. Badanie objęło grupę 89 otyłych osób (60 kobiet i 29 mężczyzn) ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, body mass index) większym lub równym 35. Wśród badanych było 64 chorych na cukrzycę typu 2 (43 kobiety, 21 mężczyzn). DNA osób włączonych do badania użyto do namnożenia za pomocą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR, polymerase chain reaction) fragmentu genu PPARgamma o długości 129 bp, potencjalnie zawierającego badaną mutację. Mutacji poszukiwano za pomocą techniki zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP, restriction fragment lenght polymorhism) przy użyciu enzymu restrykcyjnego Hinc II. Wyniki. W rezultacie przeprowadzonych eksperymentów u żadnej z badanych osób nie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. PPARgamma is a nuclear receptor that is activated by factors, fatty acids for example, that influence the activation of peroxisomes. Its function is, among others, the regulation of adipocyte differentiation and trigliceryde storage. Mutations and polymorphisms of this gene influence the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes mellitus in humans. Recently, a substitution of proline by glutamine at residue 115 of the PPARgamma gene has been described in a German population. This Pro115Gln missence mutation caused increased transcriptional activity of the protein and occurrence of monogenic form of obesity. Aim of study. In the current study we aimed to identify the role of Pro115Gln mutation in the pathogenesis of severe obesity in Maˆopolska region. Material and methods. We included into this study 89 obese individuals with BMI (body mass index) equal or above 35 (60 women and 29 men). There were 64 type 2 diabetes patients among them (43 women and 21 men). DNA of these 89 individuals was used to amplify, through polymerase chain reaction (PCR), a 129 base pair DNA fragment that could potentially contain the examined mutation. Screening for the Pro114Gln mutation was performed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) method using Hinc II restriction enzyme. RESULTS. None of the examined samples showed the presence of Hinc II restriction site. This constitutes the evidence that our study group did not contain a carrier of the Pro115Gln ...

  stosując format: