Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEMIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Ocena wyników słuchowych u chorych na otosklerozę leczoną operacyjnie różnymi metodami.
Tytuł angielski: The evaluation of results of the surgical treatment patients with otosclerosis.
Autorzy: Krzywdzińska Małgorzata, Kukwa Andrzej, Siemińska Jolanta
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.181-188, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono stan słuchu 216 uszu operowanych z powodu otosklerozy. W pracy zastosowano metodę obliczeń uśrednionej po częstotliwości dźwięku rezerwy ślimakowej w odniesieniu do progu przewodnictwa kostnego oznaczonego przed operacją. Czas obserwacji chorych wynosił od 2 miesięcy do ponad 10 lat. Ewidentną i trwałą poprawę słuchu uzyskano w ponad 93 proc., w 5 proc. nie uzyskano żadanej poprawy słuchu, pogorszenie poniżej 2 proc. Zamknięcie rezerwy ślimakowej poniżej 10 dB uzyskano u 59 proc. chorych. Przypadki braku poprawy lub pogorszenia słuchu po zabiegu operacyjnym korespondują z dużymi anomaliami rozwojowymi w budowie jamy bębenkowej i rozległymi ogniskami otosklerotycznymi.

  Streszczenie angielskie: The authors presents hearing rersults in 216 patients with otosclerosis surgical treated. Averaged cochlear reserve in relation to the bone conduction determined before operation was used in this study. The follow-up was 2 months-10 years. Good results was proved in more than 93 p.c., no change in 5 p.c. and deterioration in less than 2 p.c. The cochlear reserve up to 10 dB obtained in 59 p.c. of all patients. The cases when no changes (and deterioration) after surgical treatment correlated to large anomaly evolution in the structure of the hole drum and extensive focus with otosclerosis.


  2/12

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał IgG przeciw wirusom HTLV I i II (human T-cell lymphotropic virus) u chorych na sarkoidozę.
  Tytuł angielski: The prevalence of serum IgG antibodies against HTLV virus type I and II in sarcoidosis patients.
  Autorzy: Siemińska Alicja, Jassem Ewa, Dziadziuszko Rafał, Wolska-Goszka Ludwika, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.52-57, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis of sarcoidosis remains still unknown. Among numerous factors viruses are considered as potential causes. The aim of the study was investigation of human T-cell lymphotopic virus type I (HTLV-I) in sarcoidosis patients. Studied group (I) consisted of 52 patients: 29 women and 23 men aged from 24 to 62 years; mean age 40 years. The diagnosis of sarcoidosis was confirmed by histologic examination in 46 patients and on the base of clinical, HRCT - chest scan and BAL findings in 6 patients. Control group (II) consisted of 92 various pulmonary disorders patients and healthy subjects in the aged from 20 to 83 years; mean age 54 years. In both groups the ELISA test detecting antibodies against HTLV-I/II was performed with the use the diagnostic kit produced by Organon Teknika, Belgium. Results were interpreted by measuring the optical density (OD). The cut-off point 0,386 was established according to the rule defined by kit's produced. The values of OD ranged in group I from 0,061 to 0,384 and in group II from 0,047 to 0,213; thus, no positive results of the test were observed. The values of OD did not differ significantly in both groups (p = 0,59). Conclusion: In our region the participation of HTLV-I in the pathogenesis of sarcoidosis is doubtfull.


  3/12

  Tytuł oryginału: Proces kształtowania się wiedzy o swojej chorobie u pacjentów z chorobami niedokrwiennymi serca.
  Tytuł angielski: The process of moulding knowledge about illness in patients with ischaemic heart disease.
  Autorzy: Siemińska Maria J.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.221-227, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówionmo problem kształtowania się wiedzy o chorobie na przykładzie pacjentów z chorobami niedokrwiennymi serca. Ramy poznawcze artykułu wyznaczało pojęcie przekazu wiedzy. Uznano, że analizowanie takich aspektów tego procesu, jak przekonania i postawy lekarzy, umiejętności przekazywania wiedzy medycznej czy zdolność do rozpoznawania możliwości i ograniczeń pacjentów, pozwoli w pełniejszy sposób zrozumieć przekonania i zachowania pacjentów. Uwzględniając zmiany społeczne można oczekiwać, że modele relacji pomiędzy pacjentem a personelem podkreślające podmiotowość i samodzielność pacjentów bedą stawały się coraz bardziej zalecane.

  Streszczenie angielskie: The presented work handles the problem of the process of moulding knowledge about illness on the example of cardiologic patients. The papers cognitive frames are pointed out by the conception of transfer of knowledge. The author acknowledges that the patients convictions and behaviours can be understood more thoroughly if the following aspects are analysed: doctors convictions and attitudes, their skills in transferring the medical knowledge (to the patients) and ability to recognize the capacities and limitations of patients. Considering social changes, we can espect the gradual evolution of the present models of relations between patients and medical staff to the forms closer to the recommended ones.


  4/12

  Tytuł oryginału: Sex hormone-binding globulin polymorphisms in familial and sporadic breast cancer.
  Autorzy: F”rsti Asta, Jin Quinren, Grzybowska Ewa, S”derberg Magnus, Zientek Helena, Siemińska Marzena, Rozgozińska-Szczepka Jadwiga, Chmielik Ewa, Utracka-Hutka Beata, Hemminki Kari
  Źródło: Carcinogenesis 2002: 23 (8) s.1315-1320, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 312,779

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Ovarian steroids are one of the strongest risk factors for breast cancer. Sex hormone-binding globulin (SHBG) binds and transports sex steroids in the blood, regulating their bioavailable fraction and access to target cells. It can also inhibit the estradiol-induced proliferation of breast cancer cells through its membrane receptor. Three coding-region polymorphisms, which oead to an amino acid change, have been reported. We studied the influence of these three polymorphisms on breast cancer risk in three different populations: polish familial breast cancer cases, 27 p.c. of them carrying a BRCA1/BRCA2 mutation, Nordic familial and sporadic breast cancer cases. The reported G to A polymorphism in exon 1 was not found in the 423 analyzed samples. Instead, we found a C to T transition causing an arg to cys amino acid change within the same codon in one polish breast cancer patient and her daughter. Both of them were heterozygotes for the exon 8 to A polymorphism as well. They were diagnosed for bilateral breast cancer and carried a BRCA1 mutation (5382insC). Analysis of the tumor samples showed that they had lost the wild-type allele both at exons 1 and 8 of the SHBG gene. Analysis of the other Polish samples showed no correlation of the exon 8 polymorphism to breast cancer, bilateral breast cancer, BRCA1/BRCA2 mutations or age at diagnosis. No association of the exon 8 polymorphism with breast cancer in the Nordic familial or sporadic cases was found. The C to T polymorphism located in exon 4 was rare in all the studied populations (overal allele frequency 0.011)...


  5/12

  Tytuł oryginału: Nowa forma egzaminu testowego.
  Autorzy: Siemińska Jolanta, Szczepańska-Sadowska Ewa
  Źródło: Med. Dydakt. Wychow. 2002: 34 (1/2) s.21-33, il., tab.
  Sygnatura GBL: 305,373

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/12

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  7/12

  Tytuł oryginału: Wady szkliwa w zębach stałych u dzieci w wieku szkolnym.
  Tytuł angielski: Enamel anomalies in permanent dentition of school children.
  Autorzy: Sosnowska-Boroszko Anna, Gordon Anna, Siemińska Jolanta, Remiszewski Aleksander, Janicha Jadwiga, Wacińska-Drabińska Maria, Grzybowska Anna, Goliński Adam, Wal Agnieszka, Piętowska Małgorzata, Kolti Faride Valipour, Boguszewska-Gutenbaum Halszka
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (3) s.116-121, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine the prevalence of permanent teeth enamel anomalies in schoolchildren in one warsaw schools. There were 409 children examined (7-14 years old), living from the birth in a region with optimal level of fluoride in the water. The epidemiological DDE Index was used in this examinations. 38 p.c. of children had enamel anomalies. The most of examined children had disturbances in from of white/cream mottling and lines. The localization was referred to premolar teeth then incisors and canines in maxilla.


  8/12

  Tytuł oryginału: Germline mutations in the BRCA1 gene predisposing to breast and ovarian cancers in Upper Silesia population.
  Autorzy: Grzybowska Ewa, Siemińska Marzena, Zientek Helena, Kalinowska Ewa, Michalska Jadwiga, Utracka-Hutka Beata, Rogozińska-Szczepka Jadwiga, Kaźmierczak-Maciejewska Maria
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.351-356, tab., bibliogr. s. 354-356 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Germline mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes predispose their cariers to breast or/and ovary cancers during their lifetime. The most frequent mutations: 5382insC, 185delAG, C61G and 4153delA in BRCA1, and 6174delT and 9631delC in BRCA2 were studied in a group of 148 probands admitted for genetic counseling, using allele-specific amplification (ASA) PCR test. Fifteen carriers of three different mutations: 5382insC, 185delAG and C61G in BRCA1 were found. Two families carried the 185delAG mutationand additional two C61G in BRCA1. Nobody carried the mutation 4153delA in BRCA1 nor 617delT or 9631delC in BRCA2. Most of the carriers of a germline mutation were observed among the patients who developed bilateral breast cancer (17 p.c.). The lowest frequency of the germline mutations was found inthe healthy persons who had two or more relatives affected with breast or ovarian cancer.


  9/12

  Tytuł oryginału: Ocena stanu emocjonalnego, wybranych cech osobowości i depresji u młodych dorosłych z ukrytą celiakią.
  Tytuł angielski: Assessment of emotional status, selected personality traits and depression in young adults with celiac disease.
  Autorzy: Horvath-Stolarczyk Andrea, Sidor Krystyna, Dziechciarz Piotr, Siemińska Jolanta
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.241-246, il., bibliogr. 26 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie i cel pracy: Nieleczona celiakia prowadzić może do rozwoju zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych. Jednak dane dotyczące stanu psychoemocjonalnego chorych z celiakią ukrytą są nadal ograniczone. Dlatego celem podjętych badań była ocena poziomu lęku, gniewu, ciekawości i depresji traktowanych jako stan emocjonalny i jako cecha sosobowości u młodych dorosłych z ukrytą postacią choroby trzewnej. Materiał i metody: Analizą objęto 4 grupy badane: 1) 30 młodych dorosłych (17-31 lat, śr. 21 lat, 19 kobiet [K], 11 mężczyzn [M]) z celiakią ukrytą, którzy nieprzestrzegali diety bezglutenowej (DBG) przez okres dłuższy niż 3 lata (gr. CD); 2) 34 młodych dorosłych (17-32 lat, śr. 21 lat, 23 K, 11 M) z celiakią rozpoznaną poniżej 6 r.ż., leczonych DBG od wielu lat (gr. CN); 3) 18 pacjentów (18-28 lat, śr. 22 lat, 12 K, 6 M) z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w stanie remisji (gr. WZJG); 4) 30 zdrowych wolontariuszy (17-32 lat, śr. 21 lat, 20 K, 10 M), (gr. ZW). Do oceny stanu emocjonalnego i wybranych cech osobowości (gniew, ciekawość, lęk) użyto Trójczynnikowego Inwentarza Stanów i Cech Osobowości. W celu oceny stopnia depresji zastosowano Inwentarz Depresji Beck'a. Wszystkie dane poddano analizie statystycznej. uzyskane wartości porównano testem t-Studenta przyjmując za istotne wyniki o poziomie pó0,05. Wyniki: U chorych z celiakią i u pacjentów z WZJG stwierdzono znamiennie podwyższony poziom lęku (stan) w porównaniu do ZW. Nie obserwowano takich różnic między leczonymi i nieleczonymi pacjentami z celiakią...


  10/12

  Tytuł oryginału: Stymulacja wydzielania pankreastatyny u zdrowych ochotników.
  Tytuł angielski: Pancreastatin secretion stimulation in healthy volunteers.
  Autorzy: Zagórowicz Edyta, Bąk Marianna, Siemińska Jolanta, Muszyński Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1185-1191, il., tab., bibliogr. 17 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z badań na modelach zwierzęcych wiadomo, że pankreastatyna (PST), peptyd wydzielany przez liczne komórki neuroendokrynne hamuje wydzielanie insuliny, działa hiperglikemizująco oraz glikogenolitycznie. Niewiele wiadomo na temat fizjologicznej roli PST w metabolizmie węglowodanów. W celu zbadania, jaki bodziec najefektywniej stymuluje wydzielanie PST u człowieka, przeprowadzono cztery różne stymulacje przewodu pokarmowego u 10 zdrowych ochotników: doustne obciążenie glukozą, dożylne obciążenie glukozą, dożylne podanie glukagonu oraz obciążenie standardowym posiłkiem. Radioimmunologicznie zmierzono stężenie pankreastatyny w osoczu w określonych odstępach czasu po każdej stymulacji. Stwierdzono, że doustne oraz dożylne obciążenie glukozą nie zwiększają stężenia pST w osoczu, dożylne podanie glukagonu wywołuje jego spadek, natomiast posiłek powoduje wzrost stężenia PST.

  Streszczenie angielskie: According to animal studies pancreastatin (PST), a peptide that is secreted by numerous neroendocrine cells, inhibits insulin scretion and has a hyperglycaemic and glycogenolytic effect. However, physiologic role of PST in carbohydrate metabolism remains unclear. In order to determine the best stimulus of pST secretion, four different stimulations of GI tract were carried out in 10 healthy volunteers: oral glucose loading test, intravenous glucose loading test, intravenous glucagon infusion and standard meal loading test. Serum PST concentration was measured radioimmunologically at established intervals after each stimulation. It was found that either oral or intravenous glucose loading test do not increase serum PST concentration; intravenous glucagon infusion decreases serum PST concentration and a standard meal increases serum PST concentration.


  11/12

  Tytuł oryginału: Adiponektyna - ogniwo łączące otyłość, miażdżycę i cukrzycę.
  Tytuł angielski: Adiponectin - link between obesity, atherosclerosis and diabetes.
  Autorzy: Siemińska Lucyna, Marek Bogdan, Kajdaniuk Dariusz, Kos-Kudła Beata, Czernecka Dagmara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1245-1251, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Gruźlica języka.
  Tytuł angielski: Tuberculosis of the tongue.
  Autorzy: Ucińska Romana, Siemińska Alicja, Słomiński Jan Marek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.113-116, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Gruźlica języka jest sporadycznie opisywana w literaturze i prawie zawsze jej wystąpienie jest związane z gruźlicą innych narządów szczególnie gruźlicą płuc. W Polsce gruźlica pozapłucna rozpoznawana jest rzadziej w stosunku do krajów Europy Zachodniej. Nie wiadomo na jakiej drodze dochodzi do wysiewu prątków do błony śluzowej języka, ale współistnienie z gruźlicą o innej lokalizacji sugeruje drogę krwiopochodną, możliwe jest również zakażenie języka przez odkrztuszaną wydzielinę oskrzelową, zwłaszcza w miejscach o uszkodzonej śluzówce, zdarzające się wyjatkowo, ze względu na naturalne zabezpieczenie przez grubą błonę śluzową języka oraz ochronne działanie śliny. Opis przypadku: 34-letnia kobieta z toczniem runieniowatym układowym, leczona przewlekle glikokortykosteroidami zgłosiła się do lekarza rodzinnego z powodu kolejnego zaostrzenia choroby podstawowej. Jedyną dolegliwością na jaką uskarżała się chora był niewielki ból języka, na którym znajdowały się niewielkie owrzodzenia z towarzyszącym powiększeniem podżuchwowych węzłów chłonnych. Pacjentka została skierowana do szpitala rejonowego z podejrzeniem choroby nowotworowej. Chora nie zgłaszała objawów ze strony układu oddechowego. Kilkakrotnie pobierano wycinki z języka i ostatecznie w badaniu histopatologicznym ujawniono obecność gruźliczopodobnych ziarniniaków. Przy przyjęciu do Kliniki chora była niedożywiona, sprawiająca wrażenie przewlekle chorej. Ból języka nasilił się, w wyniku jego powiększenia wystąpiły zaburzenia mowy. Przeglądowe zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, wykonane w trakcie hospitalizacji, ujawniło obecność rozsiewu prosówkowego w obu płucach. ...

  stosując format: