Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEMIĄTKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Znaczenie czynników prozapalnych i przeciwzapalnych w okresie pourazowym.
Tytuł angielski: The role of proinflammatory and antiinflammatory factors after trauma. P. 1: Cells and mediators of defence response.
Autorzy: Siemiątkowski Andrzej, Kosel Juliusz
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.85-92, bibliogr. 63 poz.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Znaczenie czynników prozapalnych i przeciwzapalnych w okresie pourazowym.
  Tytuł angielski: The role of proinflammatory and antiinflammatory factors after trauma. P. 2: Multiple organ failure following injury.
  Autorzy: Siemiątkowski Andrzej, Kosel Juliusz
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.93-98, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia w oddziałach intensywnej terapii na podstawie jakości życia pacjentów w kilka miesięcy po zakończeniu hospitalizacji - rozważania na podstawie przeglądu piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Outcome of intensive care and quality of life at few months after hospitalization.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Wojarski Jacek, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.27-30, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/11

  Tytuł oryginału: Analysis of Ixodes ricinus (L.) tick burdens in a resident passerine bird community in the Mazurian Lake region (Northeastern Poland).
  Autorzy: Gryczyńska Alicja, Barkowska Miłosława, Siemiątkowski Marek
  Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (1) s.51-57, il., tab., bibliogr. [32] poz.
  Sygnatura GBL: 303,018

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The abundance of birds and their tick parasites were estimated in a residential avian community located in the Mazurian Lake region (NE Poland). A total of 1624 passerine birds (representing 45 species) were captured, of which 25 p.c. were infested with at least one tick. All the ticks belonged to the species Ixodes ricinus. The highest tick infestation prevalence ( 50 p.c.) were recorded for dunnock (Prunella modularis), tree pipit (Anthus trivialis), hawfinch (Coccothraustes coccothraustes) and blackbird (Turdus merula). Changes in tick infestation prevalence of passerine birds are seasonal. June and September were the two months in which tick infestation rates were the highest. The percentage of birds that were tick carriers was significantly greater in mixed coniferous forest than in alder swamp forest (respectively 32 p.c and 20 p.c. of birds were infested with ticks).


  5/11

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej - przydatność metody.
  Tytuł angielski: The use of trasoesophageal echocardiography for cardiovascular monitoring.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Galar Bogumił, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.203-206, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/11

  Tytuł oryginału: Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy promieniowej - wiarygodność pomiaru w wybranych stanach klinicznych.
  Tytuł angielski: Usefulness of radial artery blood pressure monitoring in selected clinical situations.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Juszczyk Grzegorz, Pawlak Sebastian, Szapiel Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.131-134, bibliogr. 14 poz. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/11

  Tytuł oryginału: Rola monocytów/makrofagów i uwalnianych przez nie cytokin w rozwoju immunosupresji po ciężkim urazie.
  Tytuł angielski: Role of monocytes/macrophages and their cytokines in immunosupression development after severe injury.
  Autorzy: Jedynak Monika, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.238-241, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Posocznica nadal pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn rozwoju powikłań narządowych i niepomyślnego zejścia wśród chorych z ciężkim urazem, mimo rozwoju nowych generacji antybiotyków oraz wprowadzania najnowszych osiągnięć diagnostyki, monitorowania i leczenia na oddziałach intensywnej terpaii. Za podwyższone ryzyko rozwoju posocznicy w tej grupie chorych odpowiadają takie czynniki jak: wstrząs, kolonizacja bakteryjna, inwazyjne metody leczenia oraz osobnicze mechanizmy immunologiczne. Zaburzenia immunologiczne po ciężkim urazie obejmują dwie reakcje organizmu: niekontrolowaną nadmierną odpowiedź zapalną jak również głębokie upośledzenie komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Monocyty/makrofagi pełnią ważną funkcję ochronną poprzez fagocytozę i zabijanie mikroorganizmów. Makrofagi odgrywają główną rolę w odpowiedzi immunologicznej przez prezentowanie antygenów limfocytom, regulowanie funkcji komórek T oraz wydzielanie wielu mediatorów zapalenia. Cytokiny wydzielane przez makrofagi wzmacniają zarówno humoralną, jak i komórkową odpowiedź immunologiczną. Obserwowane wcześnie po urazie upośledzenie funkcji makrofagów, ich aktywności fagocytarnej, uwalniania reaktywnych postaci tlenu i cytokin wiąże się z pogorszeniem stanu klinicznego i dużą śmiertelnością. Jednak nadal nie istnieje zaakceptowane, ogólnie stosowane leczenie pourazowej immunosupresji. Dogłębne zrozumienie patogenezy immunosupresji u chorych z ciężkim urazem stwarza możliwości rozwoju nowych metod diagnostycznych i leczniczych, a tym samym może istotnie przyczynić się do poprawy rokowania w tej grupie.


  8/11

  Tytuł oryginału: Neurotransmitter levels and [3H]muscimol binding sites in the brain of rats selectively bred for alcohol preference and non-preference.
  Autorzy: Dyr Wanda, Siemiątkowski Marek, Krząścik Paweł, Bidziński Andrzej, Płaźnik Adam, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.225-230, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Alcohol-naive high- (Warsaw High Preferring; WHP) and low- (Warsaw Low Preferring; WLP) preferring lines of rat were studied to determine the distribution and density of [3H]muscimol binding sites in the brain using quantitative autoradiography. The results have shown no difference in the density of [3H]muscimol binding sites in the cingulate and frontal cortex, dorsal and ventral striatum, lateral and medial septum, caduate-putamen, nucleus accumbens in the both lines of animals. In the separate experiments, the levels of neurotransmitters were measured in the frontal cortex, hippocampus and striatum of the WHP and WLP rats. The content of dopamine was significantly lower in the striatum of the WHP rats as compared to the WLP animals. The levels of serotonin and noradrenaline were without any important differences in the examined structures of both lines of rats.


  9/11

  Tytuł oryginału: Kindling jako przedkliniczny model drgawek.
  Tytuł angielski: Kindling as a preclinical model of seizures.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Wisłowska Aleksandra, Członkowska Agnieszka, Maciejak Piotr, Siemiątkowski Marek, Sienkiewicz-Jarosz Halina, Płaźnik Adam
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.97-115, il., tab., bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zjawisko kindling, czyli drgawek rozniecanych, jest uważane za zwierzęcy model padaczki płata skroniowego. Jego istotę stanowi nasilenie gotowości drgawkowej powstające pod wpływem powtarzania podprogowych impulsów elekrtycznych lub podawania substancji prodrgawkowych w dawkach podprogowych. Jest ono szczególnie interesującym modelem, przy pomocy którego można badać następcze zaburzenia emocjonalne i behawioralne, występujące u zwierząt, jak również u chorych na padaczkę ludzi. W pracy przedstawiono przegląd zwierzęcych modeli stosowanych do badania mechanizmów napadów drgawek i działania leków przeciwpadaczkowych. Omowiono także najważniejsze mechanizmy leżące u podłoża zaburzeń drgawkowych, w tym rolę ukladu glutaminergicznego, GABA-ergicznego, rolę neuropeptydu Y i adenozyny, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko tzw. długotrwałego wzmocnienia synaptycznego (LTP). Omówiono także wpływ kindling na zachowanie zwierząt, próbując znaleźć korelacje między zaburzeniami psychicznymi występującymi u osób chorych na padaczkę a zaburzeniami zachowania u zwierząt w modelach epilepsji.


  10/11

  Tytuł oryginału: Wpływ układu dopaminergicznego na zachowanie lękowe : praca doktorska
  Autorzy: Siemiątkowski Marek, Płaźnik Adam (promot.).; Instytut Psychiatrii i Neurologii Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego w Warszawie
  Źródło: 2002, [5], 155 k. : il., tab., bibliogr. 332 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20410

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  11/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie skal oceny wydolności narządowej w obiektywizacji stanu ogólnego chorych.
  Tytuł angielski: Validation of organ failure scoring systems in objective illness characterization.
  Autorzy: Siemiątkowski Andrzej, Grycz Ewa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.836-839, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: NIewydolnośc wielonarządowa stanowi jedną z głównych przyczyn zgonów chorych leczonych w OIT. Do oceny funkcji niezbędnych dla życia układów służą skale i systemy stworzone do obiektywizacji stanu ogólnego chorych. Mogą mieć one zastosowanie również do określania stopnia zaawansowania choroby, prognozowania jej przebiegu, identyfikacji chorych o wysokim ryzyku wystąpienia powikłań, ustalania rokowania końcowego i efektywności wprowadzonego leczenia. Autorzy przedstawili informacje o najczęściej stosowanych, na przestrzeni lat, skalach wydolności narządowej. Na szczególną uwagę zasługuje współczynnik dysfunkcji wielonarządowej (MODs), którego wartość odzwierciedla nasilenie zespołu uogólnionej reakcji zapalnej - SIRS. Szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej znajdują również systemy APACHE II I APACHE III oraz ostatnio wprowadzone skala SOFA.

  Streszczenie angielskie: Multiple organ failure syndrome is the elading cause of death in intesive care units. Medical scales and scoring systems are used for objective characterization of patients, quantitation of illness severity, prognosis, identification of high-risk patients, determination of treatment effectiveness and final outcome. We reviewed some data about the most frequently used scoring systems describing organ failure. Multiple Organ Dysfunction scor (MODs) grades increasing severity of dysfunction of vital significant organ systems and it reflects intensity of SIRS. APACHE II and APACHE III scoring systems and SOFA score are used widely in clinical practice.

  stosując format: