Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 1: Etiopathogenetic aspects.
Autorzy: Seneczko Franciszek, Vincent Carmen Stefania, Sielska Halina, Białek Ewa, Kazienko-Jóźwik Anita, Witczak-Śnapko Beata
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.62-67, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa dotyczącego etiopatogenezy atopowego zapalenia skóy. Omówiono podłoże genetyczne, mechanizmy immunologiczne, środowiskowe czynniki usposabiające oraz rolę stresu.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning atopic dermatitis etiopathogenesis has been done. Genetic background, immunological background, disposing environmental factors and the role of stress have been discussed.


  2/4

  Tytuł oryginału: Atopowe zapalenie skóry.
  Tytuł angielski: Atopic dermatitis. P. 2: Effect on patients' quality of life.
  Autorzy: Vincent Carmen Stefania, Seneczko Franciszek, Sielska Halina, Kaszuba Katarzyna, Kijowski Robert, Bartkowiak Rafał
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.68-73, bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu aktualnego piśmiennictwa aspektów psychologicznych atopowego zapalenia skóry. Omówiono podstawowe dane z dziedziny psychodermatologii, psychologiczną charakterystykę chorych i psychospołeczne uwarunkowania choroby oraz wpływ tych czynników na jakość życia osób z atopowym zapaleniem skóry.

  Streszczenie angielskie: A review of current literature concerning psychological aspects of atopic dermatitis has been done. Basic data on psychodermatology, psychological characteristics of the patients, psycho-social conditionings of the disease and the effect of these factors on the quality of life of subjects with atopic dermatitis have been presented.


  3/4

  Tytuł oryginału: Stężenie VEGF (vascular endothelial growth factor) w surowicy oraz w płynach opłucnowych u chorych z nowotworową lub gruźliczą patologią opłucnej.
  Tytuł angielski: The concentrations of VEGF (vascular endothelial factor) in serum and pleural fluid in patients with pleural malignancy and pleural tuberculosis.
  Autorzy: Ziora Dariusz, Sielska-Spytek Ewa, Dworniczak Szymon, Oklek Kazimierz, Kozielski Jerzy
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.458-467, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was copmarison of VEGF (vascular endothelial growth factor) levels in serum and pleural fluid and estimation of this test usefulness in diagnosis of pleural effusions. VEGF levels were measured by ELISA method in 68 patients (45 males and 23 females) aged 19-81 years. By Light's criteria in 16 cases transudate and in 52 cases exsudate was recognized. By means of fluid cytology, pleural biopsy, microbiology or thoracoscopy in 10 cases pleural metastases from distant organs, in 15 cases coexisting pulmonary neoplasm, in 11 cases mesothelioma and in 16 cases tuberculosis were determined as a cause of fluid accumulation in pleural space. The mean VEGF levels were significantly higer (p 0,001) in patients with exsudates than in patients with transudates (3833 pg/ml and 325 pg/ml respectively). Based on likelihood ratios analysis, as a cut off value in differentiation of exsudates and transudates a value 700 pg/ml was accepted. The sensitivity of this test was 75 p.c. and the specifity 93 p.c. and likelihood ratio (LR) 12,5. The mean VEGF level in exsudates was seven times higher than mean VEGF level in serum (3833 pg/ml and 573 pg/ml respectively). Mean VEGF levels in malignant exsudates (4615 pg/ml) were significantly higher than in tuberculous exsudates (2073 pg/ml). As a cut off value in differentiation between malignant and tuberculous exsudates a value of 4500 pg/ml was accepted. We conclude that our results suggests teh local VEGF production in pleural cavity and the significant role of this cytokine in pleural exsudates accumulations...


  4/4

  Tytuł oryginału: Molekularna patogeneza zespołu łamliwego chromosomu X.
  Tytuł angielski: Molecular pathogenesis of fragile X syndrome.
  Autorzy: Sielska Danuta, Milewski Michał, Bal Jerzy
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (4) s.295-308, il., bibliogr. 69 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół łamliwego chromosomu X jest dziedziczną sprzężoną z chromosomem X chorobą, której dominującym objawem jest niepełnosprawność intelektualna. Przyczyną choroby jest brak funkcjonalnego białka FMRP kodowanego przez gen FMR1. Za większość przypadków zespołu odpowiada ekspansja trójnukleotydowych powtórzeń w pierwszym eksonie genu FMR1. Prezentowane opracowanie podsumowuje obecną wiedzę na temat zależności między molekularnym defektem w genie FMR1, a fenotypem klinicznym towarzyszącym chorobie.

  Streszczenie angielskie: The fragile X syndrome is an X-linked genetic disorder, manifesting primarily as intellectual disability. the disease is caused by the absence of functional FMRP, a protein encoded by the FMR1 gene. The expansion of trinucleotide reports within the first exon of the gene contributes to most cases of the syndrome. This review summarizes the present knowledge of the relationship between the molecular defect in the FMR1 gene and the clinical phenotype associated with the disease.

  stosując format: