Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEKLUCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w biegunkach o różnej etiologii.
Tytuł angielski: Diagnostic usefulness of procalcitonin and C-reactive protein in the diarrhea of different etiology.
Autorzy: Korczowski Bartosz, Szybist Waldemar, Romańczuk Wrzesław, Sieklucki Jerzy, Rusin Józef
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.289-292, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wproawdzenie: Prokalcytonina (PCT) i białko C-reaktywne (CRP) sa parametrami ostrej fazy o odmiennych cechach klinicznych. Cel pracy: Celem pracy było porównanie przydatności diagnostycznej PCT i CRP u dzieci z biegunką i gorączką. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 108 dzieci, które zakwalifikowano do jednej z 4 grup: A - biegunka będąca jednym z objawów uogólnionego zakażenia bakteryjengo (posocznicy/zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) (n=35); B - biegunka bakteryjna (n = 28); C - biegunka rotawirusowa (n = 35); D - nieswoiste zapalenie jelit (IBD) (n = 10). Dla porównania przedstawiono także wyniki badań 30 zdrowych dzieci - grupa kotnrolna. Stężenie PCT oraz CRP oznaczono w surowicy krwi w chwili przyjęcia dzieci do szpitala. Wyniki: Najwyższe stężenia PCT (19,1 ń 3,4 ng/ml) i CRP (11,7 ń 1,6 mg/dl) odnotowano w grupie A. W grupie B stężenie PCT przekraczało 0,5 ng/ml u 15 dzieci, a poziom CRP był wyższy niż 0,5 mg/dl w 21 przypadkach. Zaledwie u dwójki dzieci z gupy C i u dwojga z grupy D poziom PCT nieznacznie przekraczał górną granicę normy. CRP było podwyższone u 16 dzieci z grupy C i 8 z grupy D.

  stosując format: