Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEKLICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Udar żylny: opis przypadku.
Autorzy: Mendel Tadeusz, Łysiak Zofia, Sieklicka Dorota, Krawczyk Renata, Bogusławska Romana
Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.175-182, il., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,385

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy opis przypadku 25-letniego chorego, który w przeszłości przebył 12-krotnie zakrzepicę żylną kończyn dolnych i zatorowość płucną. Zalecone leczenie acenokumarolem samowolnie przerwał, w konsekwencji tego u chorego nagle wystąpiły objawy takie, jak ból głowy, napady padaczkowe, niedowład połowiczy, niedowidzenie kwadrantowe górne. Rozpoznano na podstawie wywiadu, objawów klinicznych i badań neuroobrazujących udar żylny. W ciągu kilku tygodni objawy neurologiczne znacznie się wycofały, a utrzymywały się napady padaczkowe.

  Streszczenie angielskie: A case report of 25-years old man who had in anamnesis twice deep vein thrombosis and pulmonary embolism. He was treated with acenocoumarol fer few years. He denied intake this drug. In consequence he suddenly had headachee, epilepsy, hemiparesis and quadrantopsia. Venous stroke was diagnosed on anamnesis, clinical symptoms and neuroradiological examinations. During few weeks neurological deficits mostly disappeared but maintain epileptic attacks.

  stosując format: