Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEKIERA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Polimorfizm genów cytokinowych TNF-ŕ (308 A/G), IL-10 (1082 A/T 819 C/T 592 A/C), IL-6 (174 C/G), IFN-ç (874 A/T); określenie genetycznie uwarunkowanego poziomu syntezy cytokin w grupie dzieci chorych z cukrzycą typu 1.
Tytuł angielski: Polymorphism of TNF-ŕ (308 A/G), IL-10 (1082 A/T 819 C/T 592 A/C), IL-6 (174 C/G), and IFN-ç (874 A/T); genetically conditioned cytokine synthesis level in children with diabetes type 1.
Autorzy: Siekiera Urszula, Jarosz-Chobot P[rzemysława], Janusz J., Koehler Brygida
Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.29-34, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,237

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 jest genetycznie uwarunkowaną chorobą autoimmunizacyjną. Geny, które określa się jako silnie zasocjowane z występowaniem choroby, zlokalizowane są w regionie HLA. Rozważana jest również rola indywidualnie zróżnicowanego nasilenia odpowiedzi immunologicznej oraz udział genów cytokinowych w predyspozycji do cukrzycy typu 1. Celem niniejszej pracy było określenie genetycznie uwarunkowanego poziomu sekrecji TNF-ŕ, IL-10, IL-6, IFN-ç w grupie chorych z cukrzycą typu 1. 36 dzieci z cukrzycą typu 1 i 36 zdrowych osób. DNA uzyskano z jednojądrzastych komórek krwi obwodowej. Do oceny polimorfizmu zastosowano metodę PCR-SSP. Pacjenci z cukrzycą typu 1 różnią się poziomem wydzielania cytokin oraz częstością występowania genotypów cytokinowych od osób zdrowych. Genotyp TNF-ŕ (G/A) jak również IL-10 (ATA/ATA) oznaczany u dzieci chorych, nie pojawiał się w grupie kontrolnej. Genotypy IL-10 GCC/ACC, IL-6 C/C IFN-ç T/T obserwowano rzadziej w populacji chorych dzieci niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania IL-10 (GCC/ACC, GCC/ATA, ACC/ACC, ACC/ATA IL-6 G/G oraz IFN-ç T/A A/A pomiędzy tymi grupami. Dzieci chore częściej niż osoby zdrowe należały do wysokich wydzielaczy TNF-ŕ i IL-6. Indywidualnie zróżnicowaną podlegającą genetycznie kontroli zdolność do odpowiedzi immunologicznej można określić na poziomie molekularnym. Stanowi to ważny element uzupełnienia i poszerzenia danych immunogenetycznych istotnych dla szacowania czynników ...

  Streszczenie angielskie: Type 1 diabetes is a genetically conditioned autoimmune disease. Genes that account for strong clustering of the disease susceptibility are located within the HLA region. There is also considerable individual variation in the immune response and role of cytokine genes in the disease predisposition. The aim of our research was identification of the genetically controlled TNF-ŕ, IL-10, IL-6, IFN-ç secretion profile in children with diabetes type 1. We have examined 36 children with diabetes type 1 and 36 healthy individuals. DNA was extracted from mononuclear peripheral blood cells. For identification of the cytokine polymorphism PCR-SSP method was used. Patients with diabetes type 1 differ from the group of healthy persons in the cytokine synthesis level and in the cytokine genotypes distribution. Genotype TNF-ŕ (a/G) as well as IL-10 (ATA/ATA) was found only in group of children with diabetes but not in the control group. Genotypes IL-10 (GCC/GCC), IL-6 (C/C), IFN-ç (T/T) were observed with decreased frequency in children with diabetes type 1. No differences between patients and control group in the frequency of IL-10 (GCC/ACC) (GCC/ATA), (ACC/ACC) (ACC/ATA) IL-6 (G/G), (G/C) and IFN-ç (T/A), (A/A) genotypes were observed. Children with diabetes type 1 were more frequent "high producers" of TNF-ŕ and IL-6. It is possible to us molecular method to estimate the genetically controlled immune reactivity. It is very important immunogenetic factor of the disease ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Przezbrzuszna jednoczasowa nefrektomia obustronna u dializowanych chorych jako przygotowanie do przeszczepu nerki.
  Tytuł angielski: Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patients as a preparation for kidney transplantation.
  Autorzy: Wolski Zbigniew, Drewa Tomasz, Siekiera Jerzy
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.234-236, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia
 • nefrologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do tej pory nie opracowano jednoznacznych wskazań do wykonania obustronnej nefrektomii u dializowanych chorych przed wykonaniem przeszczepu nerki. Od 1998 roku wykonano jednoczasową przezbrzuszną obustronną nefrektomię u czterech dializowanych pacjentów przewidywanych do przeszczepu nerki. Operaowano dwie kobiety i dwóch mężczyzn w wieku od 36 do 53 lat. Wskazaniami do obustronnego usunięcia nerek były olbrzymie nerki wielotorbielowate u trzech chorych i nieczynne marskie nerki z współistniejącym przewlekłym odmiedniczkowym zapaleniem nerek i zakażeniem układu moczowego u jednego chorego. Nerki usuwano jednoczasowo z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu. Przebieg pooperacyjny u wszystkich pacjentów był nie powikłany. We wczesnym okresie pooperacyjnym ważne jest odpowiednie wypełnieni łożyska naczyniowego ze względu na niebezpieczeństwo wykrzepienia przetoki dializacyjnej. Ilość przetaczanych płynów w okresie pooperacyjnym była konsultowana z nefrologiem. Znacznym utrudnieniem w prowadzeniu chorych po operacji jest utrzymujący się wyciek płynu przesiekowego, dlatego dreny z jamy otrzewnej usuwano około 6 doby po zabiegu. Olbrzymie nerki wielotorbielowate oraz nawracające zakażenia układu moczowego wydają się być istotnym wskazaniem do usunięcia nerek u dializowanych chorych przed transplatnacją. Przezotrzewnowy dostęp z cięcia poprzecznego w nadbrzuszu pozwala na jednoczasowe wycięcie obu nerek zapewniając nie powikłany przebieg pooperacyjny u dizliowanych pacjentów przygotowywanych do przeszczepu nerki.

  Streszczenie angielskie: There are no direct indications for synchronous bilateral nephrectomy in dialyzed patietns as a preparation for kidney transplantation till now. Transperitoneal synchronous bilateral nephrectomy was performed in four dialyzed patietns prepared for renal transplant since 1998. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Two women and two men in age from 36 to 53 were operated. Polycystic kidney disease in three persons and small inactive kidneys with returned pyelonephritis were indications for synchronous binephrectomy. Kidneys were removed simultaneoulsy using transverse section in the subcostals and epigastric regions. Postoperative course was uncomplicated in all patietns. The stabilization of the blood volume is very important, because clot formation in the shunt for hemodialysis during early postoperative period is highly dangerous. The volume of fluids were transferred after communication with neprhologist. Maintaining leakage from peritoneum drains made difficult patients management. Drains were left until the 6th day after operation procedure. Teransperitoneal approach using transverse section in the subcostals and epigastric regions allows for synchronous bilateral nephrectomy without complications in the postoperative course. Polycystic kidnye disease and small inactive kidney swith returned pyelonephritis seems to be rationale indications for synchronous binephrectomy in dialyzed patients before renal transplant.


  3/3

  Tytuł oryginału: Przezskórna przetoka nerkowa powikłana ropnym zapaleniem otrzewnej.
  Tytuł angielski: Percutaneous nephrostomy complicated with purulent peritonitis.
  Autorzy: Tyloch Janusz, Wolski Zbigniew, Siekiera Jerzy
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.65-67, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono chorą z kamicą i roponerczem górnego kielicha lewej nerki, u której w następstwie nieprawidłowego wytworzenia przetoki nerkowej wystąpiło ropne zapalenie otrzewnej. Przetokę nerkową wykonano pod kontrolą ultrasongorafii metodą nakłucia przezskórnego górnego kielicha, a kanał przetoki przebiegał przez jamę otrzewnową. Zmiana ułożenia cewnika spowodowała przedostanie się treści ropnej z nerki do jamy otrzewnowej i konieczność leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: One patient is presented with renal calculosis and pyonephrosis of the upper calyx of the left kidney. Purulent peritonitis occurred due to incorrect nephrostomy which was performed under ultrasound control via a percutaneous puncture of the upper calyx, the nephrostomic channel passing through the peritoneal cavity. Dislocation of the nephrostomic catheter led to the passage of purulent contents from the kidney to the peritoneal cavity which required a surgical procedure.

  stosując format: