Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SIEDLECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zastosowanie diagnostyki genetycznej w chorobach nowotworowych.
Tytuł angielski: Genetic diagnostics of cancer.
Autorzy: Fabisiewicz Anna, Siedlecki Janusz A.
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.117-122, bibliogr. 45 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono różne aspekty zastosowania metod biologii molekularnej nowotworów do celów diagnostycznych. Przedstawiono skrótowo opis najczęściej wykorzystywanych metod, z uwzględnieniem ich wad i zalet. Bardziej szczegółowo omówiono zagadnienia związane z diagnostyką opartą o wykrywanie zmian, takich jak mutacje i translokacje w materiale genetycznym oraz wykrywanie rozrostów klonalnych. Omówiono też techniki umożliwiające wykrycie komórek nowotworowych w otoczeniu innych komórek. Pokazano inne możliwości wykorzystywania charakterystyki molekularnej nowotworu, przede wszystkim do prognozowania przebiegu choroby i wyboru właściwej terapii.

  Streszczenie angielskie: The article shows possibilities of improvement of cancer diagnosis based on general biological features of cacner. A short descritpion of commonly used methods and their advantages and disadvantages are discussed. Diagnostic methods based on detection of canges in genetic material (mutations and translocations) as well as clonal growth of cancer cells are described in greater detail. Techniques of detection of cacner cells in the context of healthy cells/tssues are presented. The article also discusses other uses of the tumor's molecular proporties in prognosis and choice of therapy in particular.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie Biofunkcjonalnego Systemu Protetycznego (BPS) w rehabilitacji narządu żucia u pacjentów bezzębnych.
  Tytuł angielski: The use of Biofunctional Prosthetic System (BPS) in oral rehabilitation of edentulous patients.
  Autorzy: Okoński Piotr, Niesłuchowska Małgorzata, Siedlecki Maciej, Szczyrek Przemysław, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.223-227, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Protezy całkowite są jednymi z najtrudniejszych do wykonania uzupełnieniami protetycznymi. W pracy przedstawiono pierwsze doświadczenia kliniczne związane z zastosowaniem w wykonawstwie protez całkowitych Biofunkcjonalnego Systemu Protetycznego - BPS (Biofunctional Prosthetic System) - firmy Ivocolar. Pierwsze rezultaty klinicznego stosowania systemu BPS wydają się być bardziej obiecujace i godne polecenia.


  3/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie precyzyjnych elementów retencyjnych u pacjentów z rozległymi brakami zębowymi.
  Tytuł angielski: Usage of the precise attachments in patients with severe tooth loss.
  Autorzy: Machnikowski Ireneusz, Gładkowski Jerzy, Siedlecki Maciej, Feder Tomasz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.344-348, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W leczeniu protetycznym pacjentów z rozległymi brakami zębowymi istotne jest uwzględnienie odtworzenia prawidłowej funkcji układu stomatognatycznego oraz spełnienie wymagań estetycznych pacjenta. Znajdują tu zastosowanie między innymi protezy typu overdenture oraz protezy szkieletowe oparte na zębach filarowych zaopatrzonych w odpowiednie precyzyjne elementy retencyjne.

  Streszczenie angielskie: In prosthetic treatment of patients with severe tooth loss it is very important to restore both: apropriate function and esthetic. In many cases we should take into consideration planning overdentures or removable partial dentures and precision attachments.


  4/4

  Tytuł oryginału: Adaptation of Zweig's model of cochlea with wave interaction correction to experimental data pf DPOAE phase.
  Autorzy: Siedlecki Tomasz
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (1) s.1-14, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The influence of a nonlinear two-wave interaction on the phase of the distortion product otoacoustic emission (DPOAE) has been investigated. Assuming the cochlear amplifier model of Zweig, we have calculated the DPOAE phase. The discrepancy between the numerical results based on the model and the existing data indicates a need for including the two-wave interactions in the cochlear amplifies theory. With the nonlinear correction to the wave numbers of the waves, good agreement with experimental data may be obtained. However, the DPOAE phase-nonlinearity could also be obtained if the direction of wave front were dependent on the intensity.

  stosując format: