Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SERWIN
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wąglik jako aktualny problem dermatologiczny.
Tytuł angielski: Anthrax - current dermatological problem.
Autorzy: Klepacki Andrzej, Serwin Agnieszka B., Schwartz Robert A., Chodynicka Bożena
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.15-20, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postać skórna wąglika stanowi 95 proc. zakażeń tą bakterią u ludzi. Ostatnie wydarzenia na świecie pokazały niebezpieczeństwo użycia laseczek waglika w celach bioterrorystycznych. W pracy przedstawiono dane na temat patogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia wąglika, zebrane głównie na podstawie najnowszego piśmiennictwa dostępnego w bazie Medline. Informacje te mają duże znaczenie dla każdego dermatologa, od którego zależeć może właściwe poznanie i leczenie tej groźnej choroby.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous anthrax accounts for 95 percent of all anthrax infections in humans. The latest events in the world's situation regarding the bioterroristic threat, have heightened the possibility of anthrax appearance in humans. The paper focuses on cutaneous anthrax, presents the current knowledge of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treatment of the disease, on the basis of recent literature published in Medline. These data are relevant for dermatologists, who may be the first in proper diagnosis and treatment of this dangerous disease.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zmiany skórne po przeszczepie nerki.
  Tytuł angielski: Skin lesions in renal transplant recipients.
  Autorzy: Myśliwiec Hanna, Chodynicka Bożena, Serwin Agnieszka B.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.214-220, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecnie uważa się, że przeszczep nerki jest najlepszym sposobem leczenia przewlekłej niewydolności nerek. Postępy w chirurgii i leczeniu immunosupresyjnym pozwalają na coraz dłuższe życie chorego bez objawów odrzucenia przeszczepu. W tej grupie pacjentów poważny problem mogą jednak stanowić zmiany skórne. Immunosupresja prowadzi do rozwoju zakażeń - głównie wirusowych, ale również grzybiczych i bakteryjnych oraz częstszego występowania nowotworów skóry, takich jak rak podstawnokomórkowy, rak kolczystokomórkowy, czerniak i mięsak Kaposiego. W pracy dokonano przeglądu bieżącego piśmiennictwa na temat zmian skórnych u biorców przeszczepu nerki.

  Streszczenie angielskie: Renal transplantation is considered the only good long-term therapy for chronic renal failure. Better surgical techniques and recent advances in immunosuppresive therapy allow patients to survive for many years, free from any complications due to rejection. However, cutaneous lesions can be a significant problem for this group of patients. Immunosuppression predisposes them to infections - predominantly viral, but also fungal and bacterial ones, as well as malignant tumours like basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, melanoma and Kaposi's sarcoma. The review of the current literature on skin manifestations in renal transplant recipients is done.


  3/5

  Tytuł oryginału: Szerzenie się zakażenia HIV i kiły w Polsce w latach 1988-1998.
  Tytuł angielski: Spreading of HIV infection and syphilis in Poland in 1988-1998.
  Autorzy: Chodynicka Bożena, Serwin Agnieszka Beata, Porębski Piotr
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (1) s.73-79, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 1988-1998 liczba zakażonych HIV w centralnym i przygranicznych regionach Polski zwiększała się i korelowała z odsetkiem osób zakażonych, stosujących dożylne środki odurzające, a we wschodniej części kraju również ze wzrastającym współczynnikiem zapadalności na kiłę. Ocenę sytuacji epidemiol. w zakresie zakażenia HIV utrudniała rosnąca liczba osób o nieokreślonej drodze zakażenia.

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate the epidemiological threat of HIV infection and early syphilis (es) in Poland with regard to the principal modes of HIV transmission and the relationship between HIV and es in 1988-98. Methods. We analyzed es incidence rates and newly notified HIV cases and their trends in four regions: East (E), South (S), West (W) and Central (C); proportion of injecting drug users (IDUs), men who have sex with men (MSM), and persons of unknown mode of HIV transmission (UMTPs) among reported HIV infections and correlation between HIV infection and es incidence rates. Results. HIV infection notification rate curves in four regions were two-phase: since 1988 they were parabolic with the highest values in 1989-90 and the lowest in 1993-95, then they increasing trends in four regions. Proportion of MSM was the highest ( 10 p.c. among HIV+) in C till 1996, since 1993 it increased in E, W and S. Proportion of IDUs was 80 p.c. in late 80 s, then decreased (50-60 p.c.) in 1993 and rose in E, S and C since 1993. Proportion of UMHTs was inversely correlated to the percentage of IDUs in E, W and C and increased in W and C since 1993. In the analysed period es incidence rate slightly increased only in E and positively correlated to HIV incidence in this region. Conclusions. IDUs in Poland may constitute a 'core group' contributing to the spread of HIV together with other sexually transmitted infections from former USSR. Increasing number of UMTPs makes the epidemiological situation of HIV infection difficult to evaluate.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie zasad medycyny opartej na dowodach w dermatologii i wenerologii.
  Tytuł angielski: Evidence-based medicine in dermatology and venereology.
  Autorzy: Serwin Agnieszka Beata, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.297-301, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Streszczenie polskie: Medycyna oparta na dowodach (evidence-based medicine - EBM) jest strategią prowadzącą do podejmowania decyzji dotyczących opieki medycznej w oparciu o najlepsze dowody naukowe. Postępowanie zgodnie z EBM obejmuje 4 etapy: formułowanie pytania, wyszukiwanie dowodów, ich krytyczną ocenę oraz wykorzystanie w praktyce. EBM ma zastosowanie w różnych dziedzinach medycyny, w tym także w dermatologii i wenerologii, chociaż jej upowszechnianie napotyka na bariery obiektywne i subiektywne. W pracy przedstawiono przykłady istniejących opracowań z dziedziny dermatologii i wenerologii dokonanych na zasadach EBM.

  Streszczenie angielskie: Evidence-based medicine (EBM) is an approach to make decisions concerning healthmcare, on the base of the best available research findings. This strategy comprises 4 steps: formulating a clear question, searching the literature for relevant clinical articles, critical appraisal of the evidence for its validity and usefulness and implementing useful evidence in practice. EBM, despite subjective and objective limitations, can be practised in various fields of medicine, including dermatology and venerology. The authors present examples of available EBM protocols concerning dermatological and venerological problems.


  5/5

  Tytuł oryginału: Linear IgA bullous dermatosis in a diabetic patient with chronic renal failure.
  Autorzy: Serwin Agnieszka Beata, Myśliwiec Hanna, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Int. J. Dermatol. 2002: 41 (11) s.778-780, il., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 305,645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • dermatologia i wenerologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A 60-year-old woman was admitted in October 2000 for disseminated polymorphic papular and vesiculobullous skin lesions with a herpetiform pattern. The eruption occurred 1 month prior to admission and was accompanied by intense itching and burning. A few vesicles in the oral mucosa appeared 6 months after the onset of the skin lesions. The patient's history was notable for noninsulin-dependent diabetes mellitus since the age of 32 years, complicated by arterial hypertension, neuropathy, and nephropathy with subsequent renal failure. The patient started hemodialysis 20 years after the onset of diabetes and was hemodialyzed three times a week for 4 h (index of dialysis adequacy (Kt/v) - 1.3). She had received insulin since the age of 55 years. Furosemide, started in 1998, was withdrawn in October 2000, a few days after admission. Histopathologic examination of the skin lesions revealed subepidermal blisters with an infiltrate of polymorphonuclear cells within the timps of dermal papillae. A diagnosis of linear immunoglobulin A (IgA) bullous dermatosis was confirmed by direct immunofluorescence assay of perilesional skin showing linear IgA (++) and IgG (+) deposits within the basement membrane zone. No antiepidermal basement membrane zone or antiendomysial IgA antibodies were detected in the patient's serum. Abnormal laboratory values were as follows: hemoglobin concentration, 10.6 g/dL; red blood cell count, 3.1 x 10**6 ćL; platelets, 99.0 x 10**3/ćL; glucose concentration, 228.0 mg/dL; creatinine concentration, 5.3 mg/dL; glycosuria and proteinuria...

  stosując format: