Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEMETKOWSKA-JURKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Przyszłość monitorowania glikemii. Rozwój techniki pozwala oczekiwać ułatwienia pomiarów i zwiększenia ich dokładności].
Autorzy: Semetkowska-Jurkiewicz Ewa
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.181-182, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(4)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Zaburzenia snu i objawy depresyjne u chorych hospitalizowanych z powodu cukrzycy.
  Tytuł angielski: Sleep disorders and depression in inpatients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Jakitowicz Janusz, Nitka Anna, Orłowska-Kunikowska Elżbieta, Nowicki Zbigniew, Semetkowska-Jurkiewicz Ewa
  Źródło: Sen 2002: 2 (4) s.121-126, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współwystępowanie chorób jest zjawiskiem o istotnym znaczeniu klinicznym i dotyczy także zaburzeń snu, towarzyszących zaburzeniom psychicznym i somatycznym. Celem obecnej pracy jest analiza częstości zaburzeń snu, objawów depresyjnych i cukrzycy typu 2. Materiał. Przebadano 67 chorych w wieku 47 ń 88 lat (średnia wieku: 67,36 ń 11,14 roku) hospitalizowanych na oddziale chorób wewnętrznych z powodu cukrzycy typu 2. Liczba kobiet wynosiła 31 (średnia wieku: 66,58 ń 11,85 roku), mężczyzn było 36 (średnia wieku: 68,03 ń 10,62 roku). Metoda. U wszystkich chorych przeprowadzono jednorazowe kliniczne badanie psychiatryczne oraz ocenę na podstawie następujących skal: 1. Hospital Anxiety and Depression Scale Zigmonda i Snaitha w modyfikacji Majkowicza (HADS-M); 2. Wielowymiarowego Systemu Oceny Zaburzeń Snu (WSOZS), opracowanego w klinice autorów. Wyniki. W całej badanej grupie chorych na cukrzycę aż u 51 na 67 chorych (76,12 proc.) stwierdzono różnego rodzaju zaburzenia snu. Najczęściej stwierdzono uczucie niepokoju w nogach (restless legs syndrome) w czasie snu (aż 40,30 proc.), wielu z nich wstawało w nocy, by coś zjeść (34,30 proc.), dość częste było wzmożone pocenie się w nocy (28,40 proc.). Rzadziej występowały bóle przeszkadzające we śnie - 19,40 proc. badanych, koszmary senne (nightmares) występowały u 17,90 proc. pacjentów, tyle samo osób zgłaszało budzenie się w nocy z krzykiem i lękiem (night terror). Zmęczenie w ciągu dnia odczuwało 31 z 67 chorych na cukrzycę, co stanowi 46,3 proc. Na podstawie badania psychiatrycznego oraz badania skalą HADS-M stwierdzono...


  3/4

  Tytuł oryginału: Terapia cukrzycy u osób w starszym wieku.
  Autorzy: Semetkowska-Jurkiewicz Ewa, Orłowska-Kunikowska Elżbieta
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (11) s.18-21, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Cukrzyca w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus in the elderly.
  Autorzy: Orłowska-Kunikowska Elżbieta, Semetkowska-Jurkiewicz Ewa
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.16-18, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diabetes mellitus is common in the elderly population and affects 10-20 p.c. of subjects over the age of 65 years. Diabetes in elderly people should be diagnosed by the usual WHO criteria, irrespective of their age. Diabetic symptoms in elderly people are often non-specific and vague. Many patietns come with cardiovascular disease or other chronic diabetic complications, while in others the disease is detected through biochemical screening. Severe hypoglycemia can occur with both insulin and sulphonylureas and carries a mortality of up to 10 p.c. in elderly people, probably because of coexistent cardiac or cerebrovascular disease. Initial treatment should be dietary and lifestyl modification to produce weight loss. This is rarely successful in elderly people. Shorter-acting "second generation" sulfphnylurea drugs are preferred in elderly people, in whom imparied renal function and other factors may increase the risks of hypoglycemia. Metformin is probably best avoided in elderly people, because of its increased tendency to lactic acidosis. The benefits and disadvantages of insulin treatment must be carefully considered in older patients. General hazards of drug treatment include interactions wth multiple drugs and non-compliance.

  stosując format: