Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SELMAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Przyżyciowe rozpoznanie stwardnienia koncentrycznego Balo na podstawie badania jądrowego rezonansu magnetycznego. Opis przypadku.
Tytuł angielski: Antemortem diagnosis of Balo's concentric sclerosis based on MRI. Case report.
Autorzy: Berkowicz Tomasz, Mochecka Alina, Zaleski Krzysztof, Selmaj Krzysztof
Opracowanie edytorskie: Kulczycki Jerzy (koment.).
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.565-571, il., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie koncentryczne Balo jest rzadką odmianą stwardnienia rozsianego. Choroba charakteryzuje się w badaniu patologicznym obecnością naprzemiennych pierścieni demielinizacji i zachowanej mieliny. Ostatnio obecność ognisk chorobowych charakterystycznych dla stwardnienia koncentrycznego Balo opisano w badaniu MRI. Prezentujemy przypadek stwardnienia koncentrycznego Balo, w którym, na obrazach MRI widoczne są typowe pierścienie demielinizacji.

  Streszczenie angielskie: Balo's concentric sclerosis is a rare variant of multiple sclerosis. It is pathologically characterized by alternating rings of demyelination and spared myelin. Recently, MRI was applied to demonstrate characteristic patterns in this disease. We report a case of Balo's concentric sclerosis diagnosed by the typical MRI findings of concentric rings of demyelination.


  2/5

  Tytuł oryginału: TRAIL induces death of human oligodendrocytes isolated from adult brain.
  Autorzy: Matysiak Mariola, Jurewicz Anna, Jaskólski Dariusz, Selmaj Krzysztof
  Źródło: Brain 2002: 125 (11) s.2469-2480, il., bibliogr. [41] poz.
  Sygnatura GBL: 300,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) has been reported to induce apoptosis in various tumour cell lines and, recently, also in normal cells. TRAIL interacts with four receptors: two signalling receptors (TRAIL-R3 and TRAIL-R4). We have shown that both signalling receptors are present on the surface of oligodendrocytes isolated from adult human brain (ahOL), whereas the decoy receptors are expressed at a low level on ahOL. TRAIL induces ahOL apoptosis - as charcterized by Annexin V staining prior to propidium ioddide cell uptake - under conditions of protein synthesis inhibition. However, pretreatment of ahOL with interferon ç (IFNç) evoked susceptibility to TRAIL-induced death, which did not require inhibition of protein synthesis. A blocking experiment with monoclonal antibodies directed gainst TRAIL-R1 and TRAIL-R2 revealed that TRAIL-R1 is mainly involved in TRAIL-induced apoptosis of ahOL. In contrast to ahOL, microglial cells were completely resistant to cell death induced by TRAIL. Microglial cells had high surface expression of the decoy receptor TRAIL-R3, suggesting that resistance of these glial cells to TRAIL-induced death depends onthe presence of the protective effect of TRAIL-R3. Stimulation of microglia with TRAIL increased further expression of TRAIL-R3, but it had no effect on the expression of TRAIL receptors by ahOL. This result may implicate TRAIL as an effector-immune molecule in selective ahOL demise in inflammatory/demyelinating conditions.


  3/5

  Tytuł oryginału: Rola komórek dendrytycznych w regulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianym : praca doktorska
  Autorzy: Stasiołek Mariusz Paweł, Selmaj Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 106 k. : il., tab., bibliogr. k. 84-102, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20139

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  4/5

  Tytuł oryginału: Immunoterapia dożylnymi preparatami immunoglobulin w chorobach neurologicznych.
  Tytuł angielski: Intravenous immunoglobulin treatment in neurologic disorders.
  Autorzy: Lewańska Magdalena, Selmaj Krzysztof
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.69-83, tab., bibliogr. [107] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Intravenous immunoglobulin (IVIG) has been used in a wide range of neurological conditions. Clinical effect of IVIG has been shown in controlled trials in patients with Guillain-Barr‚ syndrome, chronic inflammatory demyelinating polyneuropahty, multifocal motor neuropathy, dermatomyositis and recently in multiple sclerosis. This article aims to provide clinicians with and overview of the potential benefits of intravenous immunoglobulins in neurological practice.


  5/5

  Tytuł oryginału: Wpływ TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) na ludzkie komórki glejowe : praca doktorska
  Autorzy: Świderek-Matysiak Mariola, Selmaj Krzysztof (promot.).; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  stosując format: