Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEKITA-KRZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Histological examination of the extrabulbar segment of the optic nerve in experimental animals after administration of Cladribine.
Tytuł polski: Histologiczna ocena odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego po zastosowaniu leku immunosupresyjnego - Kladrybiny u zwierząt doświadczalnych.
Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.222-226, il., bibliogr. 10 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 310,688

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  2/7

  Tytuł oryginału: Influence of the new medicine - 2-CDA (Cladribine) on the ultrastructure of the extrabullar segment of the optic nerve in rabbits of New Zeland breed.
  Tytuł polski: Wpływ nowego leku immunosupresyjnego - 2-CDA (Kladrybina) na ultrastrukturę odcinka pozagałkowego nerwu wzrokowego królików rasy nowozelandzkiej..
  Autorzy: Kwietniewska Małgorzata, Stelmasiak Zbigniew, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.227-232, il., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  3/7

  Tytuł oryginału: Protective effects of ACTH (4-9) in degeneration of hippocampal nerve cells caused by dexamethasone: ultrastructural studies.
  Tytuł polski: Działanie ochronne ACTH (4-9) w degeneracji komórek nerwowych hipokampa wywołanej deksometazonem: badania ultrastrukturalne.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Wieczorski Marcin
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.233-238, 2 s. tabl., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  4/7

  Tytuł oryginału: Immunocytochemical examinations of hippocampal nerve cells after experimental administration of dexamethasone.
  Tytuł polski: Badania immunocytochemiczne komórek nerwowych hipokampa po doświadczalnym podaniu deksametazonu.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Pedrycz-Wieczorska Agnieszka
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.239-244, il., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  5/7

  Tytuł oryginału: Neuroprotective effects of ACTH (4-9) in degeneration of hippocampal nerve cells caused by dexamethasone: morphological studies.
  Tytuł polski: Neuroprotekcyjne działanie ACTH (4-9) w degeneracji komórek nerwowych hipokampa wywołanej deksametazonem: badania morfologiczne.
  Autorzy: Sekita-Krzak Joanna, Czerny Krystyna, Żebrowska-Łupina Iwona, Stępniewska Maria, Visconti Józef, Koziej Jacek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.245-253, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  6/7

  Tytuł oryginału: The influence of Atorvastatin on ultrastructure of rat pancreatic exocrine cells in the course of experimental intoxication with ethanol.
  Tytuł polski: Wpływ Atorvastatyny na ultrastrukturę komórek zewnątrzwydzielniczych trzustki szczura w przebiegu doświadczalengo zatrucia etanolem.
  Autorzy: Visconti Józef, Celiński Krzysztof, Stępniewska Maria, Sekita-Krzak Joanna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.271-275, il., bibliogr. 8 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania wykonano na szczurach samcach rasy Wistar, dojrzałych płciowo. Zwierzęta z grupy doświadczalnej i otrzymywały Atorvastatynę wa dawce 0,28 mg na dobę codziennie przez 3 tygodnie, grupa doświadczalna II oprócz Atorvastatyny była pojona 20 p.c. etanolem ad libitum. Badania ultrastruktury komórek zewnątrzwydzielniczych trzustki wykazały pobudzenie procesów wydzielniczych w komórkach zwierząt otrzymujących Atorvastatynę i znaczne uszkodzenie strutkur komórkowych w drugiej grupie doświadczalnej, większe aniżeli w trzustce zwierząt kontrolnych, które piły etanol.

  Streszczenie angielskie: The experimet was carried out on mature Wistar male rats. The animals from experimental group I received Atorvastatin in the dose 0.28 mg/24h for 3 weeks. Experimental group II received 20 p.c. ethanol ad libitum apart from Atorvastatin. Ultrastructural examinations of pancreatic exocrine cells showed the stimulation of secretory processes in cells of animals receiving Atorvastatin and considerable damage of cell organelles in experimental group II, more intense than in the pancreas of control animals which drank ethanol.


  7/7

  Tytuł oryginału: Ultrastructural changes of pancreas of white rats after experimental administration of ethanol and cephalexin.
  Tytuł polski: Zmiany ultrastrukturalne trzustki szczurów białych po doświadczalnym podawaniu etanolu i cefaleksyny.
  Autorzy: Zarębska Alicja, Łańcut Mirosław, Sekita-Krzak Joanna, Visconti Józef, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.452-458, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Badania wyknano na szczurach, samcach rasy Wistar o masie ciała ok. 200 g. Zwierzęta I grupy doświadczalnej otrzymywały 20 proc. etanol do picia (ad libitum), zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę w dawce 42 mg/24h, zwierzęta III grupy doświadczalnej - cefaleksynę i etanol w wymienionych dawkach. Po 10 dniach zwierzęta dekapitowano i pobierano trzustkę do badań w mikroskopie elektronowym. Stwierdzono, że 10-dniowe podawanie etanolu powoduje przede wszystkim zmniejszenie liczby rybosomów i ziaren zymogenu w komórkach egzokrynowych trzustki, natomiast cefaleksyna powoduje wzrost liczby tych struktur. Łączne podawanie alkoholou i cefaleksyny powoduje odwracalne zmiany degeneracyjne w postaci wyraźnego zmniejszenia liczby rybosomów, obrzmienia wielu mitochondriów i obecności w nich struktur mielinowych.

  Streszczenie angielskie: The experiment was carried out on WIstar rat males weighting about 200 g. Animals from experimental group I received 20 p.c. ethanol for drinking (ad libitum), animals from experimetnal group II - cephalexin in the dose of 42 mg/24h, animals from experimental group III - cephalexin and ethanol in the mentioned doses. After 10 days the animals were decapitated and pancreases were collected for ultrastural examinations in electron microscope. The performed experimetns showed that 10-day administration of ethanol causes mainly the decrease of amount of ribosomes and zymogen granules in pancreatic exocrine cells, whereas cephalexin causes increase of amount of these organelles. Administration of both ethanol and cephalexin causes reversible degenerative changes including distinct decreasing of the number of ribosomes, swelling of many mitochondria and the presence of myelinic structures inside cells.

  stosując format: