Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEIN-ANAND
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  2/9

  Tytuł oryginału: Drugie oblicze statyn.
  Tytuł angielski: The second face of statins.
  Autorzy: Kaletha Krystian, Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek, Szydłowska Magdalena, Rybakowska Iwona, Nagel-Starczynowska Gabriela
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.364-366, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone badania kliniczne wskazują na istotne zmniejszenie zagrożenia możliwością występowania incydentów wieńcowych u osób leczoncyh statynami. Dobroczynny wpływ podawanych statyn dotyczy w dużej mierze śródbłonka naczyniowego i nie ma związku ze znanym, hipolipemicznym oddziaływaniem tych leków. W niniejszym artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat roli statyn w normalizacji funkcji rozkurczoej miażdżycowo zmienionego śródbłonka naczyniowego.

  Streszczenie angielskie: Clinical studies indicate that treatment with statins significantly reduces the incidence of myocardial infarction and death from cardiovascular diseases. Quite recently statins were found to exert a direct cardiovascular effect, which is independent on their well-known cholesterol lowering action. In this article current views on the role of statins in improvement of function of vascular endothelium are presented.


  3/9

  Tytuł oryginału: Skuteczne nakłanianie za pośrednictwem Internetu do podjęcia próby samobójczej.
  Tytuł angielski: Internet as means for persuading a patient to commit a suicide.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.375-376, bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 25-letniej studentki Uniwersytetu Gdańskiego, leczonej od ośmiu lat z powodu zespołu depresyjnego, a od czterech również jadłowstrętu psychicznego, która w celach samobójczych przyjęła 50 tabletek karbamazepiny (Tegretol CR a 200 mg), 30 tabletek klonazepamu (Clonazepamum a 0,5 mg) oraz 50 tabletek flupentiksolu (Fluanxol a 3,0 mg). W 1999 r. chora nawiązała kontakt za pośrednictwem internetu (IRC-u) z osobą, przedstawiającą się jako 26-letnia samotna studentka. Po zapoznaniu się z historią życia pacjentki osoba ta systematycznie starała się nakłonić chorą do podjęcia próby samobójczej. Niemal codziennie wysyłała chorej wskazówki co do najwłaściwej metody pozbawienia się życia. Na wniosek rodziców chorej, po odzyskaniu przez nią świadomości w Klinice, sprawa została skierowana do Prokuratury. Wówczas okazało się, że osobą skłaniającą do samobójstwa była 33-letnią mężatką, pasjonującą się psychologią i parapsychologią.

  Streszczenie angielskie: In this article we have described 25 year-old female student of the University of Gdańsk, treated for eight years because of depression and for four years because of anorexia nervosa, who to commit suicide had taken 50 tablets of carbamazepine (Tegretol CR a 200 mg), 30 tablets of clonazepam (Clonazepamum a 0.5 mg) and 50 tablets of flupentixol (Fluanxol a 3.0 mg). In 1999 the patient got an internet (IRC) contact with a person introducing herself as a 26 year-old lonely student. After getting acquainted with the life history of the patient she had systematically encouraged the patient to commit suicide. Almost everyday she used to send the patient instructions regarding the best way to kill herself. On parent's request, after the patient regained consciousness in the Clinic, the case was sent to public prosecutor's office. It was found, that the person who urged the girl to commit suicide was a 33 year-old married woman, fascinated by psychology and parapsychology.


  4/9

  Tytuł oryginału: Wielokrotne dożylne wstrzyknięcia rtęci metalicznej w celach dopingowych.
  Tytuł angielski: Repeated metallic mercury intravenous injections for doping.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.377-378, bibliogr. 29 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 24-letniego rencistę, z nefropatią nieznanego pochodzenia w wywiadzie, który został przyjęty do Kliniki z powodu trzeciej próby samobójczego zatrucia trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD) oraz etanolem. W badaniach toksykologicznych poziom TLPD w surowicy wynosił 548 ćg/L, poziom etanolu w surowicy 2,1 g/L. Kontrolne badanie radiologiczne klatki piersiowej wykazało liczne ciała metaliczne o średnicy do 1,5 mm, rozproszone w obu polach płuc, które mogły odpowiadać rtęci metalicznej. Po wybudzeniu ze śpiączki chory przyznał się, że od około trzech lat w celu zwiększenia "swojej siły, szybkości i witalności" wstrzykiwał sobie wielokrotnie dożylnie niewielkie ilości rtęci metalicznej (około 0,5 ml/dawkę). Oznaczony poziom rtęci w surowicy wynosił 300 ćg/L, a dobowe wydalanie z moczem 500 ćg/L 24 godziny.

  Streszczenie angielskie: In this article we described a 24 year-old patient, suffering from nephropathy of unknown origin, who was admitted to the Clinic after having tried to commit suicide for the third time by over using tricycle antidepressant drugs (TLPD) and ethanol. During toxicological tests the serum TLPD level was 548 ćg/L and the serum ethanol level was 2.1 g/L. His chest X-ray showed the presence of several metal articles of approx. 1.5 mm in diameter disseminated in both lungs, which could have been particles of metallic mercury. When the state of coma was over the patient admitted that for the past three years he had many times injected intravenously a small amount of metallic mercury (about 0.5 ml/dose) to improve his strength, speed and physical fitness. Tested serum mercury level was 300 ćg/L and urinary mercury excretion 500 ćg/L/24 hours.


  5/9

  Tytuł oryginału: Śmiertelne zatrucia parametoksyamfetaminą.
  Tytuł angielski: Fatal intoxications with paramethoxyamphetamine.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Wiergowski Marek, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.379-380, bibliogr. 15 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W okresie od sierpnia do grudnia 2000 r. na terenie regionu gdańskiego stwierdzono 7 nagłych zgonów spowodowanych ostrym zatruciem tabletkami popularnie zwanymi Ufo. Wśród osób zatrutych było pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 29 (średnio 24) lat. Przeprowadzone badania analityczne wykazały, że jedna tabletka Ufo zawierała w swoim składzie 40 mg parametoksyamfetaminy, 1,0 mg amfetaminy, 0,05 mg metamfetaminy, 0,03 mg 3-4-metylenodioksymetamfetaminy. Stężenia parametoksyamfetaminy oznaczone metodą chromatografii gazowej wynosiły we krwi denatów of 0,68 do 10,0 (średnio 3,2) mg/l, w moczu od 16 do 64 (średnio 35) mg/l. Szeroka kampania informacyjna w środkach masowego przekazu spowodowała eliminację śmiertelnych zatruć parametoksyamfetaminą w okresie ostatnich 13 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: From August to December of the year 2000 we ascertained 7 rapid deaths because of acute intoxication with tablets coloquially called Ufo. There were five men and two women aged from 20 to 29 (average 24) years. Analytic tests showed that one tablet of Ufo contains 49 mg of paramethoxyamphetamine. The levels of paramethoxyamphetamine in the blood of the deceased, determined by gas chromatographt were from 0.68 to 10.0 (approx. 3.2) mg/L and in the urine from 16 to 64 (approx. 35) mg/L. The press and television campaign caused elimination of fatal intoxications with parametoxy-amphetamine during the last 13 months.


  6/9

  Tytuł oryginału: Acute poisoning with Tricholoma equestre.
  Tytuł polski: Ostre zatrucie gąską zieloną.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Waldman Wojciech, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.386-387, bibliogr. 5 poz., streszcz. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawioo dwa przypadki, matkę i syna, z ostrym zatruciem gąską zieloną. Chorzy spożyli od 100 do 300 gramów tego grzyba w 9 kolejnych posiłkach. Po około 48 godzinach od ostatniego posiłku wystąpiły objawy rabdomiolizy w postaci zmęczenia, znacznego osłabienia i bólów mięśniowych, utraty łaknienia, łagodnych nudności i obfitych potów. Maksymalne stężenie kinazy kreatynowej w surowicy wynosiło 18150 U/L u matki i 48136 U/L u syna. Maksymalne stężenia aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaniowej w surowicy wynosiło odpowiednio 802 U/L i 446 U/L u matki oraz 2002 U/L i 454 U/L u syna. Wszystkie rutynowe badania biochemiczne mieściły się w granicach stanu prawidłowego. Nie stwierdzono innych przyczyn rabdomiolizy, a więc urazów, chorób pasożytniczych, wirusowych, immunologicznych albo narażenia na działanie określonych leków. Wszystkie wyżej wymienione objawy i odchylenia biochemiczne ustąpiły w czasie 23 dni hospitalizacji. Nasze obserwacje potwierdziły wyniki badań Bedry'ego i wsp. z 2001 r., że gąska zielona zawiera toksynę, która może spowodować rabdomiolizę.

  Streszczenie angielskie: Two cases, mother and her son, suffering from acute poisoning with Tricholoma equestre were described. They had eaten 100 - 300 grams of this wild mushroom during nine consecutive meals. About 48 hours after the last meal containing the mushroom they developed fatigue, muscle weakness and myalgia, loss of appetite, mild nausea, profuse sweating. Maximal serum levels of aspartate aminotransferase were 802 U/L and 446 U/L, respectively, in the mother and 2002 U/L and 454 U/L, respectively, in the son. All routine biochemical tests were within normal range. No other causes of rhabdomyolysis such as parasitic, viral, immune diseases, trauma or exposure to medications were found. All the above mentioned symptoms and biochemcial abnormalities disappeared wtihin 23 days of hospitalization. Our observation confirms the results of Bedry and co-workers that Tricholoma equestre contains a toxin, which can cause rhabdomyolysis.


  7/9

  Tytuł oryginału: Wpływ propagowania eutanazji przez media na próby samobójcze wśród nieuleczalnie chorych.
  Tytuł angielski: The influence of media propagation of euthanasia on suicide attempts among terminally ill patients.
  Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Sein-Anand Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.388-389, bibliogr. 11 poz. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W czasie kolejnych dwóch tygodni 2000 r. w Klinice Ostrych Zatruć AMG hospitalizowano z powodu próby samobójczej trzy kobiety z chorobą nowotworową i jedną ze stwardnieniem rozsianym. Wszystkie chore za główną przyczynę zamachu samobójczego podały brak wystarczającej kontroli nad bólem, zaś bezpośrednią inspiracją był lokalny program telewizyjny o eutanazji. Zgodnie z informacją zawartą w audycji telewizyjnej pacjentki przyjęły doustnie siarczan morfiny w dawce od 3000 do 1000 (średnio 615) mg. U każdej z chorych wystąpiły cechy ostrej niewydolności oddechowej, które w jednym przypadku wymagały około 60-godzinnej respiratoroterapii. W trakcie konsultacji psychiatrycznej u wszystkich kobiet rozpoznano reaktywny zespół depresyjny, wymagający leczenia farmakologicznego. Po opuszczeniu Kliniki pacjentki zostały skierowane do Poradni Leczenia Bólu.

  Streszczenie angielskie: During concecutive two weeks of the year 2000 in the Clinic of Toxicology of Gdańsk Medical University we hospitalised because of suicide attempts three women suffering from cancer and one suffering from sclerosis multiplex. All of them as main cause for this desperate action mentioned the lack of sufficient pain control, but the direct inspiration was the local TV programme about euthanasia. According to the information in the TV programme the patients took orally morphine sulphate in the dosage from 300 to 1000 (614 approx.) mg. In all the four patients acute respiratory insufficiency occurred, one subject needed approximately 60 hours of respiratorotherapy. Psychiatric consultation revealed ractive depression syndrome in all the cases, requiring pharmacological treatment. After being discharged from the Clinic the patients were sent to Pain Control Dispensary.


  8/9

  Tytuł oryginału: Śmiertelne intoksykacje parametoksyamfetaminą na terenie województwa pomorskiego oraz możliwość szybkiego i miarodajnego diagnozowania zatruć metodą mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME).
  Tytuł angielski: Fatal intoxications with paramethoxyamphetamine im Pomerania District and possibility of fast and authoritative diagnosis of poisonings with solid phase microextraction method (SPME).
  Autorzy: Wiergowski Marek, Regula Krystyna, Szpiech Beata, Sein-Anand Jacek, Waldman Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.37-46, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od sierpnia do grudnia 2000 r. na terenie województwa pomorskiego (głównie w okolicy Gdańska) stwierdzono 7 nagłych zgonów spowodowanych ostrym zatruciem tabletkami popularnie zwanymi "UFO". Wśród osób zatrutych było pięciu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 20 do 29 (średnio 24) lat. Przeprowadzone badania analityczne wykazały, że jedna tabletka "UFO" zawierała w swoim składzie 40 mg parametoksyamfetaminy, 1,0 mg amfetaminy, 0,05 mg metamfetaminy, 0,03 mg 3,4-metylenodioksymetamfetaminy. Śtężenia parametoksyamfetaminy oznaczone metodą chromatografii gazowej wynosiły we krwi denatów od 0,68 do 10,0 (średnio 3,2) ćg/ml, w moczu od 16 do 64 (średnio 35) ćg/ml. Metoda analizy amfetamin - mikroekstrakcja do fazy stałej w fazie nadpowierzchniowej z końcowym oznaczeniem z wykorzystaniem chromatografii gazowej i detekcji termojonowej (HS/SPME-GC/NPD) okazała się szybką i miarodajną metodą diagnozowania zatruć amfetaminą i jej pochodnymi.

  Streszczenie angielskie: Since August to December 2000 we ascertained 7 rapid deaths in the Pomerania District (mostly near Gdańsk) because of acute intoxication with tablets colloquially called "UFO". There were five men and two women aged from 20 to 29 (average 24) years. Analytic tests showed that one tablet of "UFO" contains 40 mg paramethoxyamphetamine, 1,0 mg of amphetamine, 0,05 mg of methamphetamine, 0,03 mg of 3,4-methylenedioxymethamphetamine. The levels of paramethoxyamphetamine in the blood of the decreased, determined by gas chromathograhy, were from 0,68 to 10,0 (approx. 3,2) ćg/ml and in the urine from 16 to 64 (approx. 35) ćg/ml. In showed that headspace solid phase microextraction method using gas chromatography with thermoionic detection (HS/SPME-GC/NPD) was fast and authoritative diagnosis of poisonings with amphetamine and their derivatives.


  9/9

  Tytuł oryginału: Interakcja pomiędzy melatoniną i alkoholem. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: An interaction of melatonin with alcohol - a case report.
  Autorzy: Sein-Anand Jacek, Chodorowski Zygmunt
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.107-108, bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: We have descrbed a 47-years-old white male patients who was admitted to the Department of Internal Medicine and Toxicology due to sudden weakness, tachycardia up to 130 bpm, fine tremor, fine tremor of upper and lower limbs, reddening of the whole skin, sweating, dizziness, headache, visual hallucinations and loss of orientation in space and time. All symptoms appeared within and hour after taking 2 mg of melatonin and alcohol and they disappeared after 24 hours of clinical observations. After the patient was discharged from the Clinic during next two years of further observation none of the listed above symptoms appeared although the patient kept on taking melatonin but avoided drinking alcohol with it. The case described above shows that there are some people sensitive to potential interaction between melatonin and alcohol that should be give more attention.

  stosując format: