Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEFERYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena adaptacji życiowej i lęku u chorych z nowotworowymi chorobami krwi i szpiku z co najmniej 5-letnim przeżyciem wolnym od leczenia i choroby.
Tytuł angielski: Estimation of life adaptation and anxiety in patients with myeloproliferative disease with a minimum of 5-year diseases and therapy free survival.
Autorzy: Russjan Tomasz, Seferyńska Ilona, Słomkowski Maciej, Kopeć Izabella, Sikorska Anna, Pałynyczko Grażyna, Maj Stanisław
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.101-107, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • psychiatria i psychologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: U 20 osób, które przebyły leczenie z powodu hematologicznego procesu nowotworowego dokonano oceny jakości życia w co najmniej 5 lat od zakończenia leczenia. Większość chorych jakość życia oceniła dobrze, jednakże u dwóch trzecich występował znaczny lęk przed nawrotem choroby, a 45 proc. zaprzestało wykonywania pracy zawodowej. Nie stwierdzono negatywnego wpływu choroby i leczenia na stan rodzinny badanych. Tylko u 4 z nich stosunki międzyludzkie uległy pogorszeniu.

  Streszczenie angielskie: 20 patients subjected to treatment for myeloproliferative diseases were evaluated for their adaptation to life at least 5 years after termination of the therapeutic process. The majority of them evaluated life quality as positive, however 2/3 experienced serious anxiety related to recurrence of the disease, and 45 p.c. of the entire group discontinued professional activity. No negative effect of disease or treatment on family relations has been noted. Only with four patients social relations declined.


  2/2

  Tytuł oryginału: Leczenie rituksimabem chorego na białaczkę włochatokomórkową.
  Tytuł angielski: Treatment of a patient with hairy cell leukemia with rituximab.
  Autorzy: Seferyńska Ilona, Podstawka Urszula, Maj Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.117-122, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: U chorego na białaczkę włochatokomórkową (BW), rozpoznaną przed 7 laty, zastosowano w fazie progresji leczenie rituksimabem (Mabtherą). W przeszłości chory dwukrotnie leczony był 2-chlorodeoksyadenozyną (2-CDA) (kladrybiną), ale z powodu ciężkich powikłań infekcyjnych nie otrzymał pełnej dawki leku i osiągnięto tylko częściową remisję hematologiczną. W roku 2000 przyjęty został z objawami progresji choroby, komórki białaczkowe krwi i szpiku wykazywały fenotyp dla BW, w tym dużą ekspresję antygenu CD20. Choremu podano łącznie 6 wlewów Mabthery, każdy w dawce 700 mg. Wkrótce po zakończeniu leczenia, jak również w ciągu kilku następnych miesięcy, nie obserwowano poprawy hematologicznej, odsetek komórek białaczkowych we krwi i szpiku nie zmniejszył się.

  Streszczenie angielskie: Patient with relapsing hairy cell leukemia (HCL), diagnosed 7 years before, was treated with rituximab (Mabthera). In the past, the patient was treated twice with 2-chlorodeoxyadenosine (2-CDA) (cladribine), but the treatment was interrupted because of infectious complications and the patient did not receive full dose of 2-CDA. Partial haematological remission was obtained. In 2000 the patient was admitted with symptoms of leukemic progression. His leukemic cells expressed typical phenotype for HCL and were CD20 positive. The patient was treated with 6 infusions of Mabthera,each dose 700 mg. Soon after treatment and after next few months, no remission was obtained, the percentage of leukemic cells in blood and marrow was not decreased.

  stosując format: