Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SEBZDA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa krwawień z przewodu pokarmowego z punktu widzenia lekarza rodzinnego.
Tytuł angielski: Differential diagnosis of bleedings from the alimentary tract.
Autorzy: Hańczyc Halina, Sebzda Tadeusz, Skowroński Robert
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.241-246, tab., bibliogr. 26 poz.,sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano różne postacie krwawień z przewodu pokarmowego i uszeregowano je w dwie grupy: krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, małe (przewlekłe/ostre), masywny krwotok z przewodu pokarmowego. Podawano najczęstsze przyczyny prowadzące do krwotoków. W tym celu przeprowadzono diagnostykę różnicową krwawień. Opisywano postępowanie doraźne, diagnostyczne i terapeutyczne, podkreślając, że w tak ciężkim stanie, jakim jest krwotok z przewodu pokarmowego i mogące wystąpić gwałtowne powikłania z potrzebą leczenia chirurgicznego, konieczna jest obecność w czasie ostrego dyżuru teamu: internista, chirurg, anestezjolog.

  Streszczenie angielskie: Various forms of bleedings from the alimentary tract have been analyzed and divided into two gorups: bleeding from the upper and lower parts of the alimentary tract, mild (chronic/and/acute) massive alimentary tract bleeding. Differntial diagnosis of the bleedings was carried out. Immediate management, diagnostic and therapeutic procedures have been described, emphasizing that in a condition as severe as bleeding from the alimentary tract possibly resulting in acute complications necessitating surgical treatment, the presence of a team consisting of a physician, a surgeon and an anaestehesiologist is required on the emergency duty.

  stosując format: