Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SCHWARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Chronic hypokalaemia of adults : Gitelman's syndrome is frequent but classical Bartter's syndrome is rare
Autorzy: Gladziwa U., Schwarz R., Gitter A. H., Bijman J., Seyberth H., Beck F., Ritz E, Gross P[eter]
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[81-87], il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/5

  Tytuł oryginału: Septal vasopressin induced preservation of social recognition in rats was abolished by pinealectomy.
  Autorzy: Appenrodt Edgar, Juszczak Marlena, Schwarzberg Helmut
  Źródło: Behav. Brain Res. 2002: 134 (1/2) s.67-73, il., tab., bibliogr. 47 poz.
  Sygnatura GBL: 312,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The role of intraseptal vasopressin (AVP) and the pineal gland in the modulation of social memory was investigated. For social recognition, male pinealectomised (Px) and sham-operated (SO) rats were confronted with juveniles for 4 min, and injected with either 200 pg AVP or 5 ng of its V1 receptor antagonist d(CH2)5Tyr(Me)AVP(AAVP) into the mediolateral septum. Re-exposure to the same and a different juvenile took place after 30 or 120 min. In SO rats, the social memory was facilitated after injection of AVP (120 min) and impaired after AAV application (30 min). In Px rats, however, neither AVP nor AAVP administration influenced the social memory. Comparison between SO and Px control groups treated with artificial cerebrospinal fluid did not reveal any differences as to social recognition responses. After subcutaneous administration of 250 ćg melatonin (substitution for pinealectomy) the social discrimination responses in Px rats after peptide application were influenced in a manner identical to that noted in SO animals. These finding suggest that the modulation of social memory by intraseptal AVP is dependent on an intact pineal function.


  3/5

  Tytuł oryginału: Choroba Alzheimera : poradnik dla chorych i opiekunów
  Autorzy: Schwarz Gaby
  Opracowanie edytorskie: Michalak Sławomir (tł.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 117, [1] s. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. Hilfe fr Alzheimer-Patienten by Gaby Schwarz
  Seria: Lekarz Radzi
  Sygnatura GBL: 735,694

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Elevated plasma endothelin-1 levels and vascular dysregulation in patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Pache Mona, Schwarz Hans A., Kaiser Hedwig J., West Peter, Kl”ti Manuel, Dubler Barbara, Flammer Josef
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR616-CR619, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Contradictory results on plasma endothelin-1 (ET-1) levels in patietns with rheumatoid arthritis have been reported in previous studies. We therefore evaluated whether plasma ET-1 levels in patients with rheumatoid arthritis differ from those of normal controls. Since systemically increased levels of ET-1 are known to occur in tandem with primary or secondary vascular dysregulation, we also measured peripheral blood flow by means of nailfold capillaroscopy combined with a cold provocation test. Material/methods: We measured plasma levels of ET-1 in twelve patients with different stages of rheumatoid arthritis by means of a specific radioimmunoassay, and compared ET-1 values to those of healthy controls. Capillary blood flow and the frequency of cold-induced vasospasm were studied in parallel, using nailfold capillaroscopy combined with a cold provocation test. Results: Plasma ET-1 levels were significantly increased in patietns with rheumatoid arthritis (p = 0.01) when compared to controls (2.38 ń 0.95 pg/ml vs. 1.53 ń 0.38 pg/ml). Capillary blood flow was reduced when compared to our own normal values, and a cold-induced blood standstill was seen in 58 p.c. of the patients. Conclusion: Patients with rheumatoid arthritis exhibit significantly elevated levels of ET-1, which may be associated with the symptoms of vascular dyregulation observed in nailfold capillaroscopy. Even though the clinical conclusions should be drawn from this study with caution, additional therapy with calcium channel blockers or, possibly in the future, with ET-1 receptor blockers, may be benficial in patients with rheumatoid arthritis.


  5/5

  Tytuł oryginału: Informowanie o chorobie nowotworowej w opinii polskich, niemieckich i białoruskich studentów medycyny.
  Tytuł angielski: Informing about cancer disease in the Polish-German-Byelorussian medical student's opinion.
  Autorzy: Juczyński Zygfryd, Schwarz Reinhold, Nojek Tatjana
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (2) s.47-51, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W anonimowych badaniach studentów medycyny Łodzi, Heidelbergu i Mińska, posługując się identycznym kwestionariuszem, porównano opinie na temat przekazywania chorym prawdy o chorobie. Wiek, płeć nie różnicowały opinii, zaś statystycznie istotne zróżnicowanie wiązało się z narodowością badanych. Studenci niemieccy prezentują bardziej radykalną opinię na temat przekazywania pacjentowi informacji o diagnozie choroby nowotworowej. Postawy studentów białoruskich charakteryzuje większa ostrożność i lęk. Z kolei opinie polskich studentów plasują się pomiędzy opiniami wyrażanymi przez studentów niemieckich i białoruskich.

  Streszczenie angielskie: The problem was undertaken in the comparative studies among medical students in Łódź, Heidelberg and Mińsk. The students expressed their opinion about telling the ill persons the truth regarding their illness using anonymous questionnaire. There is no differentiation associated with age and gender. The statistical differences were connected with nationality. The Germans' students present the more radical opinion concerning the problem of informing the patients about diagnosis and prognosis in case of cancer. Attitudes of Byelorussians' students are more careful and anxious. But Polish students present standpoint between Germans' and Byelorussians' students opinion.

  stosując format: