Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SCHWARTZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Radiologia wypadkowa
Opracowanie edytorskie: Schwartz David T. (red.), Reisdorff Earl J. (red.), Kopacz Jacek (red.), Kurczab Piotr (tł.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XVI, 808 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,949

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Wąglik jako aktualny problem dermatologiczny.
  Tytuł angielski: Anthrax - current dermatological problem.
  Autorzy: Klepacki Andrzej, Serwin Agnieszka B., Schwartz Robert A., Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.15-20, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Postać skórna wąglika stanowi 95 proc. zakażeń tą bakterią u ludzi. Ostatnie wydarzenia na świecie pokazały niebezpieczeństwo użycia laseczek waglika w celach bioterrorystycznych. W pracy przedstawiono dane na temat patogenezy, objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia wąglika, zebrane głównie na podstawie najnowszego piśmiennictwa dostępnego w bazie Medline. Informacje te mają duże znaczenie dla każdego dermatologa, od którego zależeć może właściwe poznanie i leczenie tej groźnej choroby.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous anthrax accounts for 95 percent of all anthrax infections in humans. The latest events in the world's situation regarding the bioterroristic threat, have heightened the possibility of anthrax appearance in humans. The paper focuses on cutaneous anthrax, presents the current knowledge of pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis and treatment of the disease, on the basis of recent literature published in Medline. These data are relevant for dermatologists, who may be the first in proper diagnosis and treatment of this dangerous disease.


  3/3

  Tytuł oryginału: Gram-negative folliculitis - a diagnostic challenge.
  Tytuł polski: Zapalenie mieszków włosowych wywołane bakteriami Gram-ujemnymi - wyzwanie diagnostyczne.
  Autorzy: Tarlow Mordechai M., Piela Zofia, Schwartz Robert A.
  Źródło: Dermatol. Klin. 2002: 4 (1/4) s.7-9, bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,522

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie mieszków włosowych wywołane zakażeniem bakteriami Gram-ujemnymi jest rzadkim, lecz istotnym schorzeniem, będącym powikłaniem przewlekłej antybiotykoterpii trądziku pospolitego lub trądziku różowatego. Choroba powinna być podejrzewana u osób z trądzikiem guzkowo-cystowym lub trądzikiem różowatym, które nie reagują na przewlekłą antybiotykoterapię lub u których po początkowej poprawie następuje gwałtowne pogorszenie stanu klinicznego. Leczenie polega na stosowaniu izotretynoiny celem eradykacji drobnoustrojów. U osób niekwalifikujących się do tego typu terapii można sotsować przez długi okres celowaną antybiotykoterpię. W pracy dokonano przeglądu patofizjologii, obrazu kliniczneog i możliwości terapeutycznych tego schrozenia.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative folliculitis is an uncomon but important complication of the treatment of acne or rosacea. This disease entity should be considered in patietns who have had persistent nodulocystic acne or rosacea that has not been responding to longstanding antimicrobial therapy, as well as in those responding to treatment who then have a sudden flare. Treatment consists primarily of isotretinoin therapy to eradicate the organisms. In patietns who are not a candidate for this agent longterm suppression with appropriate antibiotics is necessary. This article reviews the pathophysiology, clinical presentation, diagnosis and treatment of this disorder.

  stosując format: