Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SCHLADE-BARTUSIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: GSTT1 and GSTM1 polymorphism in patients with the carcinoma laryngis.
Tytuł polski: Polimorfizm genów GSTT1 i GSTM1 u pacjentów chorych na raka krtani.
Autorzy: Schlade-Bartusiak Kamilla, Zych Monika, Kręcicki Tomasz, Sąsiadek Maria
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.25-27, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W etiologii dużą rolę odgrywają czynniki środowiskowe (głównie palenie papierosów i spożywanie alkoholu), ale jedynie u około 10 - 15 proc. palaczy występuje ten typ nowotworu. Zdeterminowana genetycznie podatność na powstawanie HNSCC może zależeć od aktywności metabolicznej enzymów detoksyfikujących karcinogeny obecne w dymie tytoniowym. Jedną z grup takich enzymów jest wielogenowa rodzina transferaz S-glutation. Geny GSTT1 i GSTM1 charakteryzują się polimorfizmem, który można wykryć, jeśli delecji ulegają obie kopie genu. Cel pracy. Celem pracy było zbadanie częstości delecji genów GSTT1 i GSTM1 u pacjentów z HNSCC w porównaniu z populacją kontrolną. Materiał i metody. Polimorfizm genów GSTT1 i GSTM1 badano technika PCR u 40 pacjentów chorych na raka krtani i u 77 osób z grupy kontrolnej. Wyniki. Nie stwierdzono znaczącej statystycznie różnicy między częstością delecji badanych genów u pacjentów z HNSCC w porównaniu z grupą kontrolną. Wnioski. Otrzymane wyniki sugerują brak wpływu delecji badanych genów na częstość występowania HNSCC.

  Streszczenie angielskie: Background. Environmental factors (mainly cigarette smoking and alcohol consumption) play an important role in eatiology of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC), but only about 10 - 15 p.c. of heavy smokers develop this type of cancer. Genetically determined susceptibility to HNSCC may depend on the metabolic activity of enzymes that detoxify carcinogens present in tobacco smoke. One group of these enzymes is a multigene family of glutathione S-transferases. The GSTT1 and GSTM1 genes are known to be polymorphic. Polymorphic forms resulting from gene deletion are characterized by the lack of a detectable gene and are called null genotypes. Objectives. The aim of the present study was to investigate the frequency of GSTT1 and GSTM1 null genotypes in HNSCC patients in comparison to a control population. Material and methods. The PCR-based analysis of GSTT1 and GSTM1 polymorphism was done in the group of 40 cancer patients and 77 healthy controls. Results. Our results show no statistically significant difference in the distribution of GSTM1 and GSTT1 genotypes between the tested groups. Conclusions. The results are in agreement with the studies of other authors suggesting no involvement of the GSTM1 or GSTT1 null genotypes in the risk of HNSCC.


  2/2

  Tytuł oryginału: Journal of Applied Genetics
  Tytuł polski: Opposite responses in two DNA repair capacity tests in lymphocytes of head and neck cancer patients.
  Autorzy: Sąsiadek Maria, Schlade-Bartusiak Kamila, Zych Monika, Noga Leszek, Czemarmazowicz Halina
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (4) s.525-534, tab., bibliogr. s. 532-534
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Genomic instability has long been recognized as the main feature of neoplasia and a factor modulating individual cancer susceptibility. There are attempts to find effective assays of both individual DNA repair capacity and genetic instability, and their relation to the cancer risk. Genetic predisposition plays an important role in the etiology and development of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC). The aim of our study was to search for a correlation between chromosomal instability and DNA repair capacity in HNSCC patients and healthy controls. The chromosomal instability was measured by the number of bleomycin (BLM)-induced chromosomal aberrations and diepoxybutane (DEB)-induced sister chromatid exchanges. The DNA reapir capacity was assessed using the DEB-induced adaptive response (AR). The HNSCC patients in our study showed a significant increase in chromosomal instability after a preterminal exposure of their lymphocytes to either BLM for the last 5 h or DEB for the last 24 h of incubation. However, the AR was higher in HNSCC patients than in the control group, suggesting an increase in the DNA repair capacity in the cancer patients as compared to the control. There is no correlation between the DNA repair capacity estimated on the basis of preterminal exposure to BLM and DEB and the DNA reapir capacity estimated on the basis of the adaptive response to DEB. The preterminal exposure and the adaptive response test may activate different DNA repair mechanisms.

  stosując format: