Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SCHAB
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Selected socio-economic features and the prevalence of peptic ulcer among Polish rural population.
Autorzy: Schabowski Janusz
Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.79-84, tab., bibliogr. 22 poz.
Sygnatura GBL: 313,158

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the realtionship between the prevalence of peptic ulcer and the occurrence of selected socio-economic features among Polish rural population. The study was conducted based on the all-Polish representative study of the state of health of rural population, and covered a group of 6,512 rural inhabitants age 20 - 64 - 3,107 males and 3,405 females selected by twostage stratified sampling. Peptic ulcer was diagnosed in 348 people in the study (5.3 p.c.): 250 males (8.0 p.c.) and 98 females (2.9 p.c.). Duodenal ulcer occurred in 3.2 p.c. of people examined, followed by gastric ulcer - .2 p.c., duodenal and gastric ulcer - 0.2 p.c., and 0,9 p.c. of patients underwent surgical procedures due to peptic ulcer. Peptic ulcer occurred more frequently among people with a lower education level (lack of education - 7.8 p.c., elementary school education - 5.8 p.c.), compared to those with higher education categories (elementary vocational - 4.9 p.c., secondary school and college - 3.7 p.c.). The disease was more often diagnosed among respondents who described their material standard as poor (7.7 p.c.), compared to those who described this standard as good (4.0 p.c.). Among people who considered their material standard as poor, gastric ulcer was noted more frequently than duodenal ulcer. A correlation was observed between the prevalence of peptic ulcer and such socio-economic features of Polish rural population as the level of education and material standard.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wydalanie jodu z moczem u zdrowych kobiet rozpoczynających stosowanie preparatu Materna w pierwszym trymestrze ciąży.
  Tytuł angielski: Urine iodine excretion by healthy pregnant women after vitamin and microelement supplementation (Materna) since I trimester.
  Autorzy: Kochańska-Dziurowicz Aleksandra, Kmita Daniel, Bijak Aleksandra, Kurzeja Ewa, Grabowski Janusz, Schab Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.529-535, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny przydatności preparatu Materna w aspekcie gospodarki jodowej u zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Analizę podaży jodu oceniono poprzez pomiar zmodyfikowaną metodą PAMM stężenia wydalanego jodu w porannej porcji moczu. Badaniami objęto 50 zdrowych kobiet z fizjologiczną ciążą. Stężenie wydalanego jodu w porannej porcji było mierzone w I i II trymestrze ciąży przed i po 1, 2 i 3 miesiącu używania Materny. Stwierdzono, że przyjmowanie preparatu Materna przez okres 3 miesięcy u 83 proc. kobiet będących w pierwszej ciąży stężenie jodu było fizjologiczne.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of the study was the study was the assessment of iodine turnover in healthy pregnant women supplemented by microelement and vitamin preparation Materna. Methods: To assess iodine supplementation, a modyfied PAMM method was used for measurement of iodine concentration in morning urine. Materials: 50 pregnant healthy women were tested for Materna supplementation. Urine iodine concentration was measured starting from the I trimester of pregnancy and then after 1, 2 and 3 months of Materna administration. Results: It has been found, that 3 months of supplementation with Materna reduces iodine deficiency in 83 p.c. of primiparas, while in the same time urine iodine concentration was normal in only 30 p.c. of women in their third and next pregnancy. Conclusion: In our opinion iodine urine concentration should be assessed in all multiparas using Materna after 1 month of supplementation in order to correct individual iodine supplementation doses.


  3/5

  Tytuł oryginału: Choroba wrzodowa u pacjentów Oddziału Chirurgii Szpitala Rejonowego w Brzozowie w latach 1980-1999 : praca doktorska
  Autorzy: Pitera Józef, Schabowski Janusz (promot.).; Instytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
  Źródło: 2002, [1], 116 k. : il., tab., bibliogr. 188 poz., streszcz., maszyn. + CD ROM
  Sygnatura GBL: 45/19741

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: Inwazje nicieni przewodu pokarmowego - wciąż aktualny problem w pracy lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Intestinal nematode infection - still a current problem in the practice of the primary health care physician.
  Autorzy: Widomska Dorota, Schabowski Janusz, Markowska-Gosik Dorota
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.108-118, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat patogenezy, objawów klinicznych oraz leczenia owsicy, włosogłówczycy i glistnicy.

  Streszczenie angielskie: Intestinal nematode infection is one of the most frequent forms of parasitic infections in the world. Also in Poland infections with Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura and Ascaris lumbricoides are often observed in the practice of the first contact physician and create diagnostic difficulties. Hence, the objective of the study is to present recent data concerning epidemiology, pathogenesis, diagnostics and treatment of these infections. The knowledge of these data will facilitate PHC physicians in making correct diagnosis and an effective elimination of the parasites.


  5/5

  Tytuł oryginału: Znaczenie oznaczania przygodnej glikemii w rozpoznawaniu zaburzeń gospodarki węglowodanowej w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Importance of determination of incidental glycemia in diagnosing carbohydrate metabolism disorders in the practice of primary health care physician.
  Autorzy: Schabowski Janusz, Krupa-Hippner Alina, Frydrych Wacław
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.235-242, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badań przesiewowych w celu wykrycia zaburzeń gospodarki węglowodanowej przeprowadzonych w wiejskich ośrodkach zdrowia w Haczowie i Przysietnicy (województwo podkarpackie), w okresie od września do grudnia 2001 r. Oznaczenia przygodnej glikemii przeprowadzono wśród 495 osób powyżej 50 roku życia (w tym 301 kobiet i 194 mężczyzn), które zgłosiły się do lekarza rodzinnego z powodu innych schorzeń niż cukrzyca. Pomiary wykonywano glukometrem ONE-TOUCH. Celem badań było znalezienie nowych chorych na cukrzycę typu 2 oraz wyodrębnienia grupy pacjentów wymagającej dalszej diagnostyki.

  Streszczenie angielskie: Due to the rapid increase in the number of patients with diabetes - especially type-2 diabetes - observed worldwide, primary health physicians face the necessity of becoming more engaged in the process of an early diagnosis of 'latent forms' of diabetes. Hence, the aim of the study was evaluation of the usefulness of determining incidental glycemia in diagnosing diabetes in patients who report to a primary health care physician due to diseases other than diabetes, as well as to select a group of patients requiring further diagnostics from the aspect of carbohydrate metabolism disorders. The level of incidental glycemia was determined during the period September - December 2001 in 495 patients aged over 50 who reported to a primary health care physician for reasons other than diabetes in rural health care centres in Haczów and Przysietnica in the Rzeszów Region. The patients covered by the study constituted 8.25 p.c. of the total number of the above-mentioned treatment regions - 194 males and 301 females. The determinations of incidental glycemia were performed with the use of ONE-TOUCH glucometer. The greatest number of patients - 252 (50.9 p.c.) were those with a glucose level higher or equal to 100 mg/dl and lower than 200 mg/dl. These patients were informed about the necessity to perform a glucose test on an empty stomach, and the possible need to carry out an ingestion tolerance test with 75 g of glucose. In 339 patients examined (48.28 p.c.), the level of glycemia was below 100 mg/dl - these patients were not planned for further diagnostic...

  stosując format: