Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAWULICKA-OLESZCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Analiza częstości występowania wad cewy nerwowej w województwie lubelskim po wprowadzeniu profilaktyki kwasem foliowym.
Tytuł angielski: Analysis of neural tube defect frequency in Lublin Province after introduction of primary prevention with folic acid.
Autorzy: Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Kostuch Marzena
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.675-681, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania wad cewy nerwowej w województwie lubelskim po wprowadzeniu pierwotnej profilaktyki kwasem foliowym. Analzowano 293 039 noworodków urodzonych w latach 1990-2000. Obecność wady cewy nerwowej stwierdzono u 538 dzieci. Analizując częstość poszczególnych wad układu nerwowego po wprowadzeniu profilaktyki, stwierdzono istotne zmniejszenie częstości występowania przepuklin oponowych z 1,32/1000 urodzeń w 1992 do 0,62/1000 urodzeń w 2000 roku.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to analyze the incidence of neural tube defects in Lublin Province between 1990 and 2000 after introduction of primary prevention with folic acid. A total of 293 039 newborns were analyzed. Neural tube defects were diagnosed in 538 newborns. Reduction of frequency of meningocele was shown after application of primary prevention with folic acid in 1998. Meningoceles were the most frequent in 1992 (1.32/1000) and in 1998 frequency of these defects was reduced, reaching 0.62/1000 births in 2000.


  2/4

  Tytuł oryginału: Analysis of pregnancies with a macrosomic fetus at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy in the School of Medicine in Lublin during 1997-2001.
  Autorzy: Kraczkowski Janusz J., Brzozowskiut. Ireneusz, Billewicz-Kraczkowska Aleksandra, Bednarek Wiesława, Skoczyński Mariusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.9-11, tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: We retrospectively analyzed outcomes of with macrosomic fetus taking into consideration the following factors: maternal age and pariety, indications for cesarean delivery and fetal gender. A total of 4716 deliveries during the of 5 years study (1997-20010 were recorded at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy, School of Medicine in Lublin. Neonatal birthweight of more then 4000 g was observed 10.6 p.c. (n=500) of all deliveries. We found an increased percentage of elective cesarean section multigravidae when neonatal birthweight was 4000-4500 g. Among indications for cesarean delivery were birth asphyxia in primigravidae and multigravidae and cervical dystocia in primigravidae. We did not find any correlation between maternal parity and neonatal birthweight. A greater proportion of male neonates was noted in the study group.


  3/4

  Tytuł oryginału: Evaluation of perinatal management and risk of neonatal and maternal infection in preterm premature rupture of the membranes (PPROM).
  Autorzy: Semczuk-Sikora A[nna], Sawulicka-Oleszczuk H[enryka], Kwaśniewska H., Skoczyński M[ariusz], Semczuk M[arian]
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.12-17, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Premature rupture the membranes (PROM) is considered and additional risk factor for pregnancy outcome. The aim of this report to evaluate the effects of reterm PROM on perinatal management, neonatal well-beineg and risk of neonatal and maternal infection as compared to preterm pregnancy not complicated by PROM. Perinatal management and outcome were analyzed in 68 patients (74 neonates) who delivered preterm with PROM-group I, and 141 women (154 neonates) who delivered preterm without PROM-group II. Mode of delivery was not significantly different between groups. Antibiotic therapy was instituted in 31 p.c. of patients without PROM and in 90 p.c. of patients with PROM. Despite this mode of management, the incidence of infection in neonates of mothers without PROM was lower than in those of mothers with PROM (53 p.c. vs 66 p.c.). No statistical differences were observed between the groups with respect to gestational age at delivery. Despite this observation, neonates from group I had significantly lower birthweight and lower Apgar scores as compared to group II neonates. Laboratory measures of infection (WBC, CRP) were significantly higher in group II compared to group I. Preterm PROM is a significant additonal risk factor for the neonate. It appears that management standards must be proposed in order to reduce the incidence of infection in premature neonates born from PROM-complicated pregnancies.


  4/4

  Tytuł oryginału: Successful pregnancy outcome after intravenous immunoglobulin therapy in woman with a history of four recurrent spontaneous abortions and subsequent endometriosis-associated infertility.
  Autorzy: Jerzak Małgorzata, Kraczkowski Janusz, Krzyżanowski Arkadiusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Górski Andrzej, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.64-65, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the work was to determine pregnancy outcome after a small-dose intravenous immunoglobulin (IVIG) and additional immunosupressive therapy (prednison, aspirin) in woman with an increased number of natural killer cells (NK cell) who has a history of recurrent spontaneous abortions (RSA) and endometriosis-associated infertility. Case report concerning pregnancy outcome in woman with four RSA and moderate endometriosis after immunosupression (IVIG/prednison/aspirin therapy). The following immune parameters of cellular (CD3, CD4, CD8, CD16, CD56 expressions, NK cell activity) and humoral immune response (circulating anticoagulants, anticardiolipin, anti-nuclear autoantibodies) were studied. Immunosupression therapy controlled CD16 NK cell level and NK cell activity and favored a successful pregnancy. IVIG/prednison/aspirin immunotherapy might be effective treatment for women with the history of RSA and diagnosed endometriosis. Regulation of NK cell activity may underlie possible effect of IVIG action in such cases.

  stosując format: