Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAWICZ-BIRKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Żywienie enteralne dzieci leczonych chirurgicznie - przydatność i tolerancja mieszanek przemysłowych Peptison i Nutrison.
Tytuł angielski: Usefulness and tolerance of the enteral feeding with Peptison and Nutrison in children submitted to surgical treatment.
Autorzy: Raczyńska Magdalena, Siekanowicz Piotr, Sawicz-Birkowska Krystyna, Godziński Jan, Aleksandrowicz Tomasz
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Postawową korzyścią wczesnego żywienia enteralnego w chirurgii jest pobudzenie rozwoju i czynności przewodu pokarmowego. Rola żywienia dojelitowego w chirurgii dorosłych znacznie wzrosła w ostatnich latach, u dzieci wymaga jednak dalszych badań ze względu na konieczność oceny tolerancji, korzyści i kosztów leczenia. Cel pracy. Celem pracy jest ocena tolerancji preparatów fabrycznych ubogo- i bezresztkowych Nutrison i Peptison firmy Ovita Nutricia, stosowanych do żywienia enteralnego u dzieci leczonych w oddziałach chirurgicznych. Materiał i metody. Dwie różne diety przemysłowe - Peptison i Nutrison (Ovita Nutricia) były podawane 30 pacjentom oparzonym, z guzami litymi i po zabiegach operacyjnych w obrębie przewodu pokarmowego, u których wskazania do żywienia standardu szpitalnego były ograniczone. U wszystkich pacjentów kontrolowano masę ciała, stężenia białek w surowicy krwi oraz jonów, a także oceniono tolerancję i akcepatację podawanych mieszanek. Wyniki. W czasie leczenia u 26 z 30 pacjentów masa ciała wzrosła o 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, u 3 chorych wzrosła powyżej 10 proc. w stosunku do masy wyjściowej, a u jednego pacjenta masa ciała zmniejszyła się o 14,8 proc. Stężenie jonów w surowicy krwi u wszystkich dzieci pozostawało w granicach normy. Stężenie albumin w surowicy krwi u 2 pacjentów mieściło się w przedziale 19-25 g/l, u 11 pacjentó wynosiło 26-30 g/l, u 15 pacjentów 31-35 g/l, a u 2 powyżej 35 g/l. U 2 chorych zaobserwowano ...

  Streszczenie angielskie: Background. Basic advantages of the early enteral nutrition in surgery are easy metabolic survey and stimulation of the alimentary tract. However the role of the enteral feeding in general surgery has markedly increased in last decades, its usefulness and tolerance in children needs further studies. Objectives. The aim analysis is to assess the usefulness and tolerance of the Nutrison - low in residue liquid feed and Peptison - complete liquid elemental feed (Ovita Nutricia) in the eneteral feding in paediatric surgical patients. Material and methods. Two modern formulas - Peptison and Nutrison (Ovita Nutricia) were administered to 30 patietns with malignancies, trauma and surgical diseases of the alimentary tract. Weight, serum ionogram, serum albumin, tolerance and patients acceptation of the taste of Peptison and Nutrison were evaluated. Results. In 22 of 30 patients the body weight did not change during the treatment over 10 p.c. of the initial weight, in 3 of them it increased slightly over 10 p.c. In one, the body weight decerased of 14.8 p.c. The serum ionogram did not exceed the normal limits in any patietns. The serum albumin were between 19 and 25 g/l in 2 patietns, between 26-30 g/l in 11, between 31-35 g/l in 15 and above 35 g/l in 2. In 2 patietns the tolerance of both formulas was altered by vomiting and diarrhoea. Eight patietns hardly accepted the taste of the Peptison and Nutrison, 21 patients did not commented on it, and 1 patient found the feeding ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Wrodzony nerczak mezoblastyczny.
  Tytuł angielski: Congenital mesoblastic nephroma.
  Autorzy: Woźniak Zdzisław Michał, Sawicz-Birkowska Krystyna, Rabczyński Jerzy, Jeleń Michał
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.257-261, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • onkologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wrodzony nerczak mezoblastyczny (CMN - congenital mesoblastic nephroma) stanowi około 5 proc. nowotworów nerki wieku dziecięcego. Jest najczęstszym nowotworem nerki pierwszych 3 miesięcy po porodzie. Zazwyczaj dobrze rokuje. Dlatego też bardzo istotne jest odróżnienie CMN od innych nowtoworów wieku dziecięcego.

  Streszczenie angielskie: Congenital mesoblastic nephroma (CMN) accounts for approximately 5 p.c. of pediatric renal tumor with the higest peak of incidence during the first 3 postnatal months. CMN almost always has a favourable prognosis. Therefore, CMN needs to be correctly diagnosed and differentiated from other pediatric neoplasm.


  3/4

  Tytuł oryginału: Adrenal gland myelolipoma - report of two cases.
  Tytuł polski: Mielolipoma nadnerczy - opis dwóch przypadków.
  Autorzy: Bronowicz Andrzej, Woźniak Zdzisław Michał, Ziółkowski Piotr, Sawicz-Birkowska Krystyna, Tarnawa Robert
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.263-265, il., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono dwa przypadki chorych z guzami typu mielolipoma zlokalizowanymi w nadnerczach. U jednego z pacjentów zmiana była jednostronna, u drugiego występowała w obu nadnerczach. Prawidłowe rozpoznanie tego rzadkiego guza zostało postawione po usunięciu chirurgicznym. Przedoperacyjna diagnostyka tego typu zmian jest trudna i prowadzi często do mylnych rozpoznań.

  Streszczenie angielskie: We report on adrenal gland myelolipoma: one uni- and second, bilateral. This very uncommon tumor was correctly diagnosed after surgical treatment. Preoperative, it always presents problems, thus often leading to misdiagnosis.


  4/4

  Tytuł oryginału: Guzy śródpiersia u dzieci.
  Tytuł angielski: Mediastinal tumours in children.
  Autorzy: Sawicz-Birkowska Krystyna, Czernik Jerzy, Chrzan Rafał, Kołodziej Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.305-307, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Guzy śródpiersia u dzieci występują rzadko. Celem pracy jest ocena występowania, rozpoznawania i leczenia guzów śródpiersia u 125 dzieci leczonych w Klinice Chirurgii Padiatrycznej AM we Wrocławiu w okresie 30 lat. Materiał. W latach 1970-2000 leczono 125 dzieci, wśród których rozpoznano guzy w śródpiersiu przednim u 39 (31 proc.), środkowym u 21 (17 proc.) i tylnym u 49 (39 proc.) dzieci. U 16 (13 proc.) pacjentów rozległy guz zajmował 2 pola. W zdecydowanej większości (78 proc.) stwierdzano guzy lite. Chorzy byli w wieku od 4 do 18 lat. Największą grupe stanowiły dzieci do 5. roku życia (68 proc.). Najczęściej stwierdzano guzy wywodzące się z układu współczulnego (NBL o GBL - 35 proc.), układu limfatycznego (NHL i HD - 17 proc.) i z grasicy - 12 proc. Wyniki. U 66 proc. chorych doszczętnie wycięto guz, u 26 proc. wykonano biopsje u 10 proc. Prowadzono jedynie obserwacje powiększonej grasicy. Nie było zgonów operacyjnych ani w okresie okołooperacyujnym. Uzyskano 3-letnią remisję całkowitą (CR) u 71,42 proc. Chorych leczonych z powodu nowotworu wywodzącego się z układu współczulnego, umiejscowionego w śroidpiersiu. Porównanie materiału w 2 wybranych odstępach czasu (1970-1985 i 1986-2000) nie wykazało znamiennie częstrzego występowania żadnej grupy guzów.

  stosując format: