Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SAWICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/27

Tytuł oryginału: Seminaria z cytofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny, weterynarii i biologii
Autorzy: Bartel Hieronim, Bigda Jacek, Godlewska-Jędrzejczyk Jolanta, Hryniewiecka Lilla, Kawiak Jerzy, Kubrakiewicz Janusz, Litwin Jan A., Malejczyk Jacek, Moskalewski Stanisław, Myśliwska Jolanta, Myśliwski Andrzej, Orkisz Stanisław, Piasecka Małgorzata, Sawicki Wojciech, Wójcik Cezary, Zabel Maciej
Opracowanie edytorskie: Kawiak Jerzy (red.), Zabel Maciej (red.).
Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, XVIII, 418 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 737,700


2/27

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Łagodne choroby sromu. Praktyczne wskazówki dotyczące rozpoznawania i leczenia zmian nienowotworowych i guzów okolicy sromu].
Autorzy: Sawicki Włodzimierz
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (2) s.217-218, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2001; 109(5)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/27

  Tytuł oryginału: Zespolenie odłamów kostnych w leczeniu złamań głowy kości promieniowej.
  Tytuł angielski: Internal fixation in the treatment of radial head fractures.
  Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Laskowski Jacek
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.25-32, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podają wskazania do operacyjnego zespolenia złamań głowy kości promieniowej przedstawiając wyniki leczenia 20 chorych w wieku 18-69 lat (średnia 38 lat), 12 mężczyzn i 8 kobiet. Przedstawione wyniki przemawiają na korzyść zespolenia w porównaniu z resekcją głowy kości promieniowej. Dotyczy to również osteosyntezy złamań wieloodłamowych. Towarzyszące złamaniu zwichnięcie satwu nie jest wskazaniem do szycia więzadeł, jeżeli po zespoleniu odłamów kostnych stwierdza się, że staw łokciowy jest stabilny.

  Streszczenie angielskie: The authors give indications for internal fixation of the radial head fractures. The results in 20 patients, age 18-69 (average 38 yearss), 12 male and 8 female have been reported. The authors conclude that fixation is a better method of treatment than resection of the radial head. The authors suggest that good fixation is also possible in the case of comminuted fracture. Fracture-dislocation of the elbow joint is not an indication for ligaments repair if the elbow is stable after radial head osteosynthesis.


  4/27

  Tytuł oryginału: Preliminary evaluation of pancreatic islets in rats with experimental uremia and after thyroparathyroidectomy.
  Autorzy: Kasacka I[rena], Azzadin A[rsalan], Sawicki B[ogusław]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.179-180, il., bibliogr. 13 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Hormonal disorders are the permanent symptoms of renal failure. They concern all known hormones and can be due to quantitative changes of the secretory activity and disturbances of endocrine cell functions. The aim of this study was to establish whether experimental thyroparathyroidectomy in uremic animals causes detectable histomorphological changes in endocrine cells of pancreatic islets. Thyroparathyroidectomy was performed in rats 30 days after nephrectomy. Fragments of pancreatic tissue were collected 14 days after the operation. Paraffin sections were stained with H + E and by silver salt impregnation. Immunohistochemical reactions were conducted using antibodies against calcitonin gene-related peptide (CGRP), synaptophysin (SPh), somatostatin (ST), neuron-specific enolase (NSE), and chromogranin (CgA). It was shown that endocrine cells of pancreatic islets in thyroparathyroidectomized rats show intensified immunoreactivity to SPh and ST as compared to the control group of animals. Immunocytochemical reactions for NSE, CgA, and CGRP were negative.


  5/27

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  6/27

  Tytuł oryginału: Możliwości trójwymiarowej endosonografii w ocenie dolnych dróg moczowych u kobiet z nietrzymaniem moczu.
  Tytuł angielski: The value of three-dimentional endosonography in the assessment of the lower urinary tract in stress incontinent women.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Cendrowski Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.11-12, 14-16, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem nietrzymania moczu dotyczy milionów kobiet. Powszechność schorzenia nakazuje poszukiwanie metod zapewniających jego dokładną diagnostykę i związane z tym skuteczne leczenie. Wprowadzenie badań ultrasonograficznych pozwoliło wyeliminować w większości przypadków inwazyjne badania radiologiczne i w znaczący sposób poszerzyć i uściślić diagnostykę nietrzymania moczu. W pracy przedstawiono ocenę zastosowania standardowych badań ultrasonograficznych w diagnostyce zaburzeń trzymania moczu u kobiet oraz nowe możliwości rozpoznawania nietrzymania moczu przy zastosowaniu trójwymiarowej endosonografii.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence affects millions of women. Generality of this problem emphasizes the need for accurate diagnosis and effective, adequate treatment. Implement of the ultrasound examinations has led to elimination of the invasive radiological methods and markedly extended its diagnostics which initially has been primarily based on the pressure measurements. This study presents applications of standard ultrasound methods in the diagnosis of lower urinary tract disfunction and new possibilities of the three-dimiension endosonography.


  7/27

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The yeast-like fungi infections in cancer patients.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wojtukiewicz Marek, Sawicki Zbigniew, Krawczuk-Rybak Maryna, Sobolewski Krzysztof, Romanowicz Lech
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.25-34, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Problem zakażeń grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi stale narasta i dotyczy nawet 85 proc. tej populacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w populacji pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w odniesieniu do grupy osób zdrowych oraz analiza porównawcza wybranych parametrów odporności u osób bez objawów i z objawami kandydozy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 48 osób leczonych cytostatykami z powodu nowotworów. Grupę porównawczą stanowiło 48 osób zdrowych, niestosujących od przynajmniej 2 miesięcy żadnych leków (miejscowo i ogólnie). Materiał pobierano drogą wymazu z ontocenozy jamy ustnej. W ocenie przeciwciał przeciwko Candida albicans użyto zestawu Platelia Candida Ap, w ocenie krążących antygenów - Platelia Candida Ag. Wyniki: W grupie leczonej cytostatykami z pobranego materiału dodatnie posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych uzyskano w 58,3 proc., a w grupie porównawczej w 27,1 proc. W obu grupach w hodowli uzyskiwano w większości wzrost szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od dorosłych chorych wykazywały ogółem w 44,1 proc. oporność na badane antymikotyki, a szczepy non-Candida albicans w 25 proc. Izolaty Candida albicans wyhodowane od chorych dorosłych nie ywkazywały aktywności 2 enzymów, od dzieci chorych - 8 enzymów, od dorosłych osób zdrowych - 9 enzymów, a od zdrowych dzieci - 15 enzymów. Szczepy non-Candida ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Problem of fungal infections in patients with cancer constantly grows and refers to even 85 p.c. of this population. Aim: Estimation of occurrence frequency of fungal ifnections with yeast-like fungi strains in patietns with cancer illness with reference to comparative groups of healthy persons and the analysis of particular immunological parameters in patients with or without candidasis. Material and methods: 48 patients under chemotherapy due to cancer disorders were studied. Comparative group consisted of 48 healthy persons, using no medicines for at least 2 months (topically and generally). material was received with swab from oral cave (back vaults). Comercial kits Platelia Candida Ap - in the detection antibodies and Platelia Candida Ag., in teh assessment of antigens were used. Results: In group under chemotherapy positive cultures to the yeast-like fungi strains were received from material in 58.3 p.c. and in comparative group in 27.1 p.c. In both groups the highest growth was of Candida albicans. Candida albicans isolated from adult patients were resistant in 44.1 p.c. to antimycotics and non-Candida albicans in 25 p.c. isolates of Candida albicans from adult patients had no enzymatic activity of 2 enzymes, from children patietns 8 enzymes, from healthy adults 9 enzymes, from healthy children 15 enzymes. Isolates of non-Candida strains from healthy adults had no enzymatic activity of 6 enzymes, from children patietns 11 enzymes, from healthy ...


  8/27

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej.
  Tytuł angielski: A rare case of absence of vagina and cervix in 17-years old girl.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz D., Emerich Janusz, Królikowska B., Sawicki S.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.19-21, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Diagnostyka oraz leczenie wrodzonych wad narządu rodnego u kobiet stanowią nadal istotny problem. Celem pracy było opisanie rzadkiego przypadku aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej. Przedstawiono sposób postępowania, omówiono dane dostępne z literatury.

  Streszczenie angielskie: The management of congenital malformations of the genital tract amy cause chalengign problems to the gynecologist. Authors present the case of 17-year-old girl with congenital absence of the vagina and cervix, with the remainder of her genital tract being normal. The management was discussed.


  9/27

  Tytuł oryginału: Macica podwójna z towarzyszącą agenezją nerki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uterus didelphys with unilateral renal agenesis - a case report.
  Autorzy: Wydra D., Sawicki S., Ciach K.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.31-32, bibliogr. 16 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis is a rare malformation of Mllerian ducts. The usuall symptoms are dysmenorrhea begining shortly after menarche, progressive pelvic pain and unilateral abdominal mass. The diagnosis and treatment of patients with uterus didelphys and obstructed hemivagina are not complicated and should be performed just after the onset of symptoms to avoid irreversible damage of genital organs and consequent decrease of fertility. We report a case of a patient with uterus didelphys with obstructed hemivagina and ipsilateral renal agenesis diagnosed and treated in our hospital.


  10/27

  Tytuł oryginału: Przypadek złamania głowy kości promieniowej z uszkodzeniem kompleksu więzadła pobocznego bocznego i zwichnięciem stawu łokciowego.
  Tytuł angielski: Radial head fracture with disruption of the lateral collateral ligament and elbow dislocation - a case report.
  Autorzy: Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz, Grys Grzegorz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.333-336, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają przypadek złamania głowy kości promieniowej powikłanej uszkodzeniem więzadła pobocznego i zwichnięciem stawu łokciowego. Uzyskano bardzo dobry wynik. Niestabilność stawu łokciowego po dokonaniu nastawienia i zespoleniu głowy kości promieniowej jest bezwzględnym wskazaniem do operacji naprawczej więzadła.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of radial head fracture with disruption of the lateral colateral ligament and elbow dislocation. Treatment gave a very good result. Elbow instability after reduction and radial head fixation is a strong indication for ligament repair.


  11/27

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Upowszechnianie gimnastyki w okresie poporodowym. Dobry czas na zmiany].
  Autorzy: Sawicki Włodzimierz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.180, il. - Oprac. na podst. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2002; 30(2)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  12/27

  Tytuł oryginału: Postępowanie w złamaniach bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: The management of patients over 65 years of age with proximal humerus fractures.
  Autorzy: Orłowski Jan, Pomianowski Stanisław, Sawicki Grzegorz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.140-143, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamania bliższego końca kości ramiennej u chorych powyżej 65 r.ż. cierpiących na osteoporozę stanowią trudny problem kliniczny. Istnieje jednak więcej zwolenników leczenia zachowawczego, zaś zabiegi operacyjne najczęściej rezerwowane są dla złamań powikłanych. Materiał i metoda. Analizą objęto 186 pacjentów leczonych w Klinice Traumatologii CMKP w okresie ostatnich 5 lat. Wnioski. Na podstawie dokonanej analizy stwierdzono, że w złamaniach osteoporotycznych bliższej nasady kości ramiennej istnieją bardzo ograniczone wskazania do leczenia operacyjnego. Stosowanie jak najkrótszego unieruchomienia i wczesne podjęcie leczenia przynosi zazwyczaj dobre efekty.

  Streszczenie angielskie: Background. In patients older than 65 with osteoporosis, fractures of the proximal end the humeral bone pose a difficult clinical problem. There is a larger body of opinion, however, favoring conservative treatment, while surgical intervention is most often reserved for complicated fractures. Material and methods. We studied 186 patients treated in the Traumatology Clinic at the Center for Post Graduate Medical Education over the last 5 years. Conclusions. Our analysis showed that in osteoporotic fractures of the proximal epilepsis of the humeral bone there are very limited indications. As a general rule the best effects are achieved by the shortest possible duration of immobilization and early intervention.


  13/27

  Tytuł oryginału: Histologia z elementami biologii molekularnej
  Opracowanie edytorskie: Moskalewski S[tanisław] (red.), Sawicki W[ojciech] (red.).
  Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, 291 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  14/27

  Tytuł oryginału: Rola kalcytoniny w leczeniu osteoporozy.
  Autorzy: Sawicki Andrzej, Zalewska Barbara
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.54, 56-57, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/27

  Tytuł oryginału: Cytokiny w patogenezie przewlekłej niewydolności serca. Czy już czas na interwencję terapeutyczną?
  Tytuł angielski: Cytokines in chronic heart failure. Is it time for therapeutic intervention now?
  Autorzy: Pikto-Pietkiewicz Witold, Sawicki Jacek, Grzywanowska-Łaniewska Iwona
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.11-15, tab., bilbiogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cytokines are low molecular weight proteins secreted by different cells in response to different stimuli. Among many other there is a group of so called "pro-inflammatory cytokines". This term was introduced due to their primary established function as mediators of inflammaotry response of the immunological system. There are many other effects of cytokines that have been recognized so far, particularly their role int the pathogenesis of cardiovascular diseases e.g. atherosclerosis, acute coronary syndromes and especially heart failure (CHF). The role of several pro-inflammatory cytokines (tumor necrosis factor alpha, interleukin 1 and interlukin 6) in the pathogenesis of CHF and therapeutic attempts to attenuate their influence on the course and prognosis of CHF is highlighted in this paper.


  16/27

  Tytuł oryginału: Antagoniści kanałów wapniowych w przewlekłej niewydolności serca.
  Tytuł angielski: The role of calcium channel antagonists in the treatment of congestive heart failure.
  Autorzy: Sawicki Jacek, Grzywanowska-Łaniewska Iwona, Pikto-Pietkiewicz Witold
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.27-29, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Congestive heart failure is a challenge for cardiologists all over the world. Its prevalence is continuously growing up. Despite the great progress in the treatment of congestive heart failure achieved lately, the prognosis still remains unfavourable. new methods of therapy are under investigation. We discussed the role of calcium channel antagonists in the treatment of congestive heart failure. unfortunately, it was showed that, except for amlodipine, any other drug from this group did not have a positive effect in the therapy of the systolic heart failure. The small number of randomised controlled trials does not allow to give any recomendations for the use of calcium channel antagonists in the diastolic heart failure.


  17/27

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik wykrywania węzła wartownika w przypadkach raka sromu oraz raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Identifiaction of the sentinel lymph node in gynaecological oncology.
  Autorzy: Emerich Janusz, Wydra Dariusz, Sawicki Sambor
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.518-521, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z obowiązującą definicją, węzłem wartownika nazywany jest pierwszy węzeł chłonny na drodze spływu limfy z obszaru objętego procesem nowotworowym. Zakłada się obecnie, że w tym węźle, jako pierwszym w danym regionie, lokalizują się przerzuty nowotworowe - reprezentuje on tym samym status histopatologiczny pozostałych węzłów chłonnych tego regionu. Metoda wykrywania węzła wartownika w ginekologii onkologicznej znajduje się obecnie w fazie badań i dotyczy głównie leczenai raka sromu oraz raka szyjki macicy. W celu wykrycia węzła wartownika wykonuje się limfoscyntygrafię przedoperacyjną lub śródopearcyjną, po podaniu w obrębie guza koloidu znakowanego technetem; stosowane jest również wybarwianie węzła za pomocą błękitu metylenowego. Zlokalizowanie węzła wartownika umożliwia wykrycie przerzutów nawet w postaci mikroskopowej - węzeł ten może być poddany szczegółowemu badaniu histopatologiczenmu. Kolejnym etapem, w przypadku potwierdzenia obecnych założeń dotyczących roli węzła wartownika w układzie limfatycznym, mogłoby być odstąpienie od wykonania limfoadenektomii - procedury, która u większości pacjentek ma charakter profilaktyczny ze względu na niską częstość występowania przerzutów w początkowych stadiach choroby, zarówno w przypadku raka sromu, jak i raka szyjki macicy. Częstość detakcji węzła wartownika jest stosunkowo wysoka i zależy od stosowanej metody. Dotychczas opublikowane wyniki wskazują, że w przyszłości wykrywanie węzła wartownika może umożliwi ...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node is the first node to receive the lymphatic drainage from the primary tumour site. The pathologic status of the sentinel node should reflect the overall status of the entire regional lymph drainage area. The results of preliminary studies performed in the field of gynaecological oncology have confirmed the role of the sesntinel node concept in vulvar and cervical cancer. Varied techniques may be applied for sentinel node identification - preoperative lymphoscintigraphy adn intraoperative hand-held gamma-probe detection - both requiring the administration of technetium-99m-laabelled colloid around the tumour or patient blue dye injection and direct localisation of the lymph node during teh operation. After idenification the sentinel lymph node can be removed separately, while aprticular histopathological techniques such as ultrastaging or immunochemistry staining allow to detect micrometastases. In the early stages the vulvar and the cervical cancer the lymph node metastatic rate is relatively low and, in the majority of cases, lymphadenectomy is unnecessary. Precise determination of the histopathological status of regional nodes may allow to perform less excessive surgical treatment. The sentinel node detection rate is relatively high and depends on the applied technique. Thre first results indicate that in near future this method could be employed in the standard treatment of the vulvar and cervical cancer. At the present moment multicentered ...


  18/27

  Tytuł oryginału: Operacje wyłonienia sztucznego odbytu u pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika.
  Tytuł angielski: Anus praeter in patients with advanced ovarian cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Ciach Katarzyna, Sawicki Sambor, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1011-1014, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 66 chorych (13,2 proc.), u których dokonywano wyłonienia sztucznego odbytu z grupy 497 leczonych operacyjnie z powodu raka jajnika. Likwidację sztucznego odbytu i następowego zespolenia jelitowego wykonano u 5 chorych (7,6 proc.). Operacja jelitowa pozwoliła na zwiększenie szansy przeżycia chorych z zaawansowanym rakiem jajnika oraz wdrożenie następowego leczenia cytostatykiem.

  Streszczenie angielskie: Objective: Intestinal operations in advanced ovarian carcinoma due to intestinal osbtruction are still controversial. Design: The aim of study was to analyse the efficacy of intestinal operation and making anus praeter in the patient with advanced ovarian carcinoma. Material and methods: A total of 497 patient with ovarian carcinoma were operated in II Department of Obsteterics and Gynecology in 1990-2001, 66 patients with advanced ovarian cancer were analysed with a view to interventions for intestinal obstruction and making the anus praeter. Results: In the group of 497 patients with ovarian carcinoma there were a operations of making anus praeter in 66 cases (13,28 p.c.). It was performed during fist operation in 40,9 p.c., during SLO in 22,72 p.c., TLO in 16,67 p.c. and following operations in 19,70 p.c. In 5 cases (7,58 p.c.) there was a liqudatio of anus praeter after an average 8,8 months after intestinal opearion. Conclusion: Surgical intervention can be of value in removing life-threatening intestinal obstruction and to achieving longer survival with a possibility of receiving a further antineoplastic therapy.


  19/27

  Tytuł oryginału: Technetium-99m MIBI imaging in diagnosis of pelvic and abdominal masses in patients with suspected gynaecological malignancy.
  Autorzy: Królicki Leszek, Ćwikła Jarosław B., Timorek Agnieszka, Ruszczyńska Małgorzata, Stelmachow Jerzy, Sawicki Włodzimierz, Kolasińska Agnieszka D., Kupryjańczyk Jolanta, Lieberman Gidon, Buscombe John R.
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.131-137, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of this study was to determine the diagnostic value of 99mTcMIBI planar dynamic scintigraphy in the diagnosis of gynaecological malignancies and to determine if it has a greater diagnostic accuracy than conventional ultrasound technique (US). Material and methods; A prospective trial was performed to assess the accuracy of 99mTcMIBI scintigraphy and ultrasound in 93 female patients (mean age 50, SD 16; range 17-82 years). Three readers assessed all the imaging independently and this was comparedd with histological eamination in 89 cases and by clinical follow-up and correlative imaging for a minimum of 6 months in 4 patientss. Results: There were 37 patients with cancer of gynaecological origin. Tehre were in addition 56 benign lesions within the pelvis. 99mTcMIBI identified correctly 29 of the 337 malignant tumours localised within the pelvis and also correctly identified 21 of 23 metastases within the abdomen. Conventional US identified correctly 35 of the 37 tumours in the pelvis and 16 sites of metastsaes within the abdomen. The sensitivity and specificity of tumour detection within the pelvis for 99mTcMIBI were as follows: 78 p.c. and 70 p.c.; and for metastases within the abdomen 91 p.c. and 90 p.c. The results of ultrasound for tumour detection within the pelvis: the sensitivity and specificity were 95 p.c. and 79 p.c. and abdominal metastases 70 p.c. and 97 p.c. Analysis of the index area under a receiver operator characteristic (ROC) curve in scintigraphy did not show a ...


  20/27

  Tytuł oryginału: The role of sentinel node detection techniques in vulvar and cervical cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Sawicki Sambor, Emerich Janusz, Romanowicz Grzegorz
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.171-174, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The sentinel node is the first lymph node that receives the lymph drainage from the primary tumour. The pathological ststus of the sentinel node should reflect the histopathology of the entire regional lymph drainage area - both vulvar and cervical cancer spread through the lymphatic system. In gynaecological oncology recent studies have confirmed the utility of the sentinel node concept in vulvar and cervical cancer. Three techniques for sentinel node localisation are available. The preoperative lymphoscintigraphy and intraoperative handheld gamma probe detection require the administration of the technetium-99m-labelled colloid around the tumour. The other method is based on the injection of the patent blue dye - during the surgery of the sentinel node because of the dye uptake becomes visible. Following detection, the sentinel lymph node can be removed separately and assessed with ultrastaging and immunohistochemical staining. In the early stages of vulvar and cervical cancer the lymph nodes metastases rate is relatively low - in most cases lymphadenectomy is not necessary. The determination of the regional lymph nodes pathological status may limit the extent of the surgical treatment. The sentinel node detection rate is relatively high and depends on the applied technique. This technique may paly an important role in the treatment of vulvar and cervical cancer. This paper describes the details of sentinel node identification and reviews the literature.


  21/27

  Tytuł oryginału: Zastosowanie szwu okrężnego oraz pessara kołnierzowego szyjki macicy w leczeniu niewydolności ciśnieniowo-szyjkowej i zagrażającego porodu przedwczesnego : praca doktorska
  Autorzy: Antczak-Judycka Agnieszka, Sawicki Włodzimierz (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [4], 137 k. : il., tab., bibliogr. 232 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20650

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  22/27

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  23/27

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/27

  Tytuł oryginału: Zmiany struktury kości beleczkowej samic szczurów poddanych długotrwałej diecie niskowapniowej.
  Tytuł angielski: Alterations of trabecular bone structure female rats on long-term low calcium diet.
  Autorzy: Jakubas-Przewłocka Jadwiga, Sawicki Andrzej
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.56-61, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ilościowa ocena zmian struktury beleczkowej kości gąbczastej związanych z długotrwałą dietą niskowapniową. Do oceny zastosowano metodę komputerowej analizy obrazu bazującą na anizotropowych własnościach mechanicznych kości gąbczastej, w której zastosowano program pozwalający na selekcjonowanie elementów poprzecznych i podłużnych badanych struktur i na ich pomiar. Badania przeprowadzono na 15 szczurach, które podzielono na 2 grupy i poddano różnym dietom żywieniowym: I - grupa kontrolna na diecie standardowej zawierającej 0,75 proc. Ca, II - grupa badana na diecie niskowapniowej zawierającej 0, 25 proc. Ca. Po 6 miesiącach stosowania diety pobrano próbki bliższej przynasady kości piszczelowej szczurów, sporządzono preparaty skrawków kości (o grubości 6 mm) za pomocą kamery TV i przetwornika analogowo-cyfrowego uzyskano ich obrazy cyfrowe. Obrazy te analizowano za pomocą opracowanego programu Osteo 2. Stwierdzono istotne zmiany struktury beleczkowej, które cechuje znacznie wyższy stopień zaniku beleczek poprzecznych niż beleczek podłużnych. W porównaniu z grupą kontrolną powierzchnia beleczek poprzecznych była mniejsza o 38,6 proc., podłużnych o 24,6 proc.; objętość kości beleczkowej była niższa o 19,9 proc. Iloraz powierzchni beleczek poprzecznych do podłużnych dla grupy I wynosił 0,64 ń 0,12, dla grupy II - 0,50 ń 0,06. Wielkość ta może stanowić istotny parametr w ocenie zmian struktury beleczkowej spowodowanej osteoporozą.

  Streszczenie angielskie: Alterations of trabecular bone structures caused by long-term low calcium diet were evaluated by computer imaging analysis method. In this method, based on the anisotropy of mechanical properties of bone, the sofrware allowing to select transverse and longitudinal elements was used. The study was performed on 15 female Wistar rats divided into 2 groups: I - rats on the standard calcium diet (0.75 p.c. Ca), II - rats on the low calcium diet (0.25 p.c. Ca). After 6 months of diet applying, samples from proximal metaphysis of tibia were collected and the bone sections 5 um each were prepared. The digital images of sections were obtained by TV camera and analogue-digital converter and were analysed by use of the Osteo 2 software. Significant alterations of traboccular structures in the second group were found. They are characterised the high degree of atrophy of transverse trabeculae. The transverse trabecular bone area decreased by 39.6 p.c., and the longitudinal by 24.6 p.c. The ratio of transverse to longitudinal trabeculae area amounted 0.64 ń 0.2 for I group and ) 0.50 ń for II group.


  25/27

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty urazów klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Some aspects of thoracic cage's injuries.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Sawicki Marek, Rybojad Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.140-149, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat urazów klatki piersiowej. Najczęściej spotykanymi zespołami pourazowymi, tak u dzieci jak i u dorosłych, są złamania żeber, powikłania opłucnowe, stłuczenie płuc i mięśnia sercowego. Najgroźniejszym następstwem tych urazów jest krwawienie. Jego żródłem są najczęściej duże naczynia środpiersia lub wnęki płuc. Innym stanem naglącym jest odma prężna. Drenaż jamy opłucnowej jest najczęściej wykonywanym zabiegiem po urazach klatki piersiowej. Spełnia on podwójną rolę: diagnostyczną i leczniczą. Po urazie klatki piersiowej często dochodzi do stłuczenia płuca, które powoduje upośledzenie jego funkcji na skutek narastającego obrzęku i krwawienia do miąższu. Jednym z najczęściej przeoczonych następstw tępego urazu klatki piersiowej jest stłuczenie mięśnia sercowego, które może doprowadzić do zgonu, dlatego chorzy po masywnym urazie klatki piersiowej wymagają hospitalizacji połączonej z monitorowaniem pracy serca.

  Streszczenie angielskie: The paper presents actual opinions on the subject of thoracic cage's injuries. Fractures of ribs, pleural complications, contusion of the lung and cardiac muscle are the most frequent post-traumatic syndromes in children and adults. Bleeding in the most dangerous result of these injuries. Great vessels of the mediastinum or the pulmonary hilus are most often the source of such bleeding. Tension pneumothorax is the other emergency. Drainage of the pleural cavity is the most frequent procedure in thoracic injuries. It has double role: diagnostic and therapeutic. Pulmonary contusion is frequent after trauma of the thorax and it deteriorates the function of the lung because of oncreasing edema and bleeding into parenchyma. Contusion of the cardiac muscle is one of the most often omitted results of closed thoracic injury. It can lead to decease, so patients after massive thoracic injury need hospitalization with monitoring of cardiac action.


  26/27

  Tytuł oryginału: Long-term survival after bronchial sleeve resections.
  Tytuł polski: Odległe wyniki resekcji mankietowych drzewa oskrzelowego.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Czajkowski Marek, Sawicki Marek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.413-420, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od lutego 1990 r. do lutego 2000 r. wykonano w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Lublinie 53 resekcje anatomiczne tkanki płuca, połączone z resekcją mankietową drzewa oskrzelowego. Celem prezentowanego badania była analiza odległych wyników leczenia operacyjengo. Większość chorych (86,8 proc.) operowano z powodu niedrobnokmórkowego raka płuca (NDRP). Zanotowano 3 zgony okołooperacyjne (5,7 proc.). Mediana przeżycia dla wszystkich operowanych chorych wynosi 45,6 meisiąca, a dla 45 chorych operowanych z powodu NDRP 41,2 miesiąca. Skumulowany odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych operowanych z powodu NDRP wyniósł 38,6 proc. Znamienny wpływ na czas ich przezycia miały: przedoperacyjny stan sprawności wg WHO oraz wystąpienie cechy N2 i nieradykalność resekcji. Wydaje się, że wobec zbliżonej skuteczności, ograniczonej liczby powikłań i zgonów okołooperacyjnych, a także korzyści czynnościowych resekcje mankietowe mogą być wykonywane zarówno ze wskazań czynnościowych, jak i anatomicznych w każdym kwalifikującym się do tego przypadku.

  Streszczenie angielskie: Between February 1990 and February 2000, 53 anatomical pulmonary tissue resections with sleeve bronchial resections have been performed in teh Department of Thoracic Surgery of Medical University of Lublin. The aim of the present study was the evaluation of long-term results of operative treatment. Most of the cases (86.8 p.c.) were patients with non-small cell lung cancer. Three perioperative deaths (5.7 p.c.) were recorded. The mean time of survival for all patietns was 45.6 months and for NSCLC patietns was 41.2 months. The cumulative 5 years' survival rate in cancer patients was 38.6 p.c. Preoperative performance status, presence of N2 and non-radical resection have been recognised as significant prognostic factors in cancer patients. In our opinion, in view of comparable efficacy, low morbidity, mortality and functional benefits pulmonary sleeve resections should be considered in every patient with favourable anatomical and functional conditions.


  27/27

  Tytuł oryginału: The value of Doppler assessment of uteroplacental perfusion in the II and III trimester of pregnancy.
  Autorzy: Sawicki Włodzimierz, Śpiewankiewicz Beata, Cendrowski Krzysztof, Bachanek Michał, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate flow resistance in middle cerebral, umbilical, and placental arteries in the second and third trimesters of pregnancy, and set down the initial reference values in the succeeding weeks of the II and III trimesters of pregnancy. Methods: This was a prospective observation study in 326 normal pregnancy between 26 and 40 weeks of gestational age. Serial Doppler measurements were made of the middle cerebral artery, umbilical artery and placental artery and RI, S/D and UA/MCA rations in each vessel were calculate. Rresults: Flow resistance in middle cerebral artery remained about on the same level in consecutive weeks of pregnancy. The RI ranged from 0.72 to 0.82 (mean 0.75 ń 0.08), and S/D from 4.17 to 5.55 (mean 4.69 ń 1.99). They showed a little declined tendency (the r coefficient respectively - 0.53 and - 0.22), but not statistically significant. However, in umbilical artery and placental chorionic plate arteries a gradual decline of flow resistance was reported (the r coefficient for RI and S/D respectively = -0.78 and - 0.88 - p 0.05, and -0.71 and - 0.88 - p 0.05). The mean RI value respectively was 0.57 ń 0.1 and 0.44 ń 0.11, and the mean S/D ratio value = 2.56 ń 0.88 and 1.99 ń 0.51. Similary umbilical/cerebral ratio (UA/MCA) was found out decrease (the r coefficient = -0.74 - p 0.05), with the mean value amounting 0.75 ń 0.16. Conclusions: Resistance to flow in umbilical and placental chorionic artery in normal pregnancy is low and has weaken tendency, unlike in mildde cerebral artery where resistance remains more or less on the same high level in succeding weeks of pregnancy.

  stosując format: